Piotr Wieczorek
(pietya)

Piotr Wieczorek (pietya) (7 Dywizjon Artylerii Konnej)  | Poznań blog rekonstrukcyjny - dobroni.pl
status: Aktywny
login: pietya
grh:
w portalu od 2010-07-27
Plut.pchor. rez., 7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej