Aleh Shcherba
(Weslav Ravicz)

Aleh Shcherba (Weslav Ravicz) (Białorusini w Wojsku Polskim 1939)  |  blog rekonstrukcyjny - dobroni.pl
status: Nowy
login: Weslav Ravicz
grh: Białorusini w Wojsku Polskim 1939
w portalu od 2009-07-31
Военно-историческая реконструкция и военная история