Vasil M.
(Archiwariusz)

Vasil M. (Archiwariusz) (Białorusini w Wojsku Polskim 1939)  |  blog rekonstrukcyjny - dobroni.pl
status: Nowy
login: Archiwariusz
grh: Białorusini w Wojsku Polskim 1939
w portalu od 2009-07-30
Jestem białorusinem, z zawodu - historyk-archiwista, bardzo interesuje sie historią II Wojny światowej, Białorusi, Wielkiego księstwa Litewskiego i RzeczyPospolitej. Rozmawiam po polsku. Jestem członkiem GRH "Epoka" (Mińsk).

Znajomi rekonstruktora