Maria Weronika Kmoch
(xxxkajolxxx5)

Maria Weronika Kmoch (xxxkajolxxx5) (14 Pułk Strzelców Syberyjskich)  | Przasnysz i okolice blog rekonstrukcyjny - dobroni.pl
status: Nowy
login: xxxkajolxxx5
grh: 14 Pułk Strzelców Syberyjskich
w portalu od 2012-09-24
Urodziłam się w Przasnyszu, a wychowałam się w Jednorożcu, miejscowości określanej jako Brama Kurpiowszczyzny albo stolica zachodniej Kurpiowszczyzny. Moi przodkowie wywodzą się zarówno z terenu powiatu przasnyskiego, m.in. z dawnych królewszczyzn, ale też z Puszczy Zielonej (Wach i Wykrot) oraz Puszczy Białej (Długosiodło, Porządzie, Sieczychy). Jestem więc Kurpianką "z krwi i gnata"!

Ukończyłam studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół "Bednarska" w Warszawie. Pracuję też jako redaktor.

Z zamiłowania jestem historykiem regionalistą i popularyzatorką historii lokalnej. Zgłębiam przeszłość Kurpiowszczyzny, szczególnie gminy Jednorożec. Piszę do regionalnych czasopism popularnonaukowych i specjalistycznych, udzielam się na konferencjach naukowych. Angażuję się w różne projekty społeczne. Prowadzę bloga "Kurpianka w wielkim świecie": http://www.kurpiankawwielkimswiecie.pl

Wielokrotnie byłam stypendystką różnych programów, dlatego doskonale wiem, jak wielka może być to pomoc. Podczas studiów byłam stypendystką programu stypendialnego "Indeks Start2Star" Fundacji Leszka i Jolanty Czarneckich (2011-2016). Następnie dwukrotnie wyróżniono mnie stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego. Dzięki temu stypendium, przyznanemu przez Starostę Przasnyskiego, zrealizowałam projekt, którego efektem jest książka pt. "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec", wydana w 2015 r. Drugi projekt, realizowany w ramach tego stypendium, to przygotowanie monografii naukowej rodzinnej parafii Jednorożec z okazji jej stulecia (1916-2016). Planuję ją wydać do końca 2017 r.

Jestem członkiem wielu regionalnych stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej", Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (środowisko warszawskie), Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, Związku Kurpiów oraz Północnomazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Działam też w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym im. Adama Chętnika oraz Sekcji Historii Regionalnej SKNH UW. W latach 2013-2016 byłam redaktorem naczelnym studenckiego czasopisma naukowego "Teka Historyka". Od 2012 r. jestem redaktorem tego czasopisma.

W 2015 r. Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego nagrodziła mnie medalem w kategorii "Debiut". W 2016 r. otrzymałam nagrodę Prezesa Związku Kurpiów "Kurpik" w kategorii "Promowanie regionu".

Na Facebooku prowadzę wiele stron regionalnych, zapraszam:
https://www.facebook.com/Kurpiankawwielkimswiecie/ - strona związana z moim blogiem
https://www.facebook.com/kapliczkikrzyzeprzydroznegminajednorozec/?ref=bookmarks - strona "projektu kapliczkowego" i mojej książki
https://www.facebook.com/kurpiebialehistoria/?ref=bookmarks - o Kurpiach Białych
https://www.facebook.com/tpzkrasnosielc/?ref=bookmarks - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej
https://www.facebook.com/Sekcja-Historii-Regionalnej-SKNH-UW-909607012519056/?ref=bookmarks - Sekcja Historii Regionalnej SKNH UW