Zdjęcie do artykułu: "Klon - mogiła powstańca i pomnik mieszkańców wsi." (zdjęcie 5 z 8)

Zdjęcie do artykułu: "Klon - mogiła powstańca i pomnik mieszkańców wsi." (zdjęcie 5 z 8) #191224

https://cdnphoto.dobroni.pl/foto_profil/12225.jpg
Trochę nieczytelne, robiłem w deszcz, a i aparat wydawał ostatnie tchnienie. "¦. P. Jakub Pałaszewski żył w latach 1840 - 1938 był ostatnim powstańcem 1863 roku pochowanym na Mazurach. ¦pij kolego w ciemnym grobie niech się Polska przy¶ni tobie. Społeczeństwo Gminy Rozogi w 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Rozogi wrzesień 2013 r."