Zawody konne Brygady Kawalerii Białystok w 1934 roku.


Zawody konne odbyły się w koszarach gen.Sowińskiego-(koszary 14 DAK-u) w Białymstoku w czerwcu 1934 roku.Na zawody przybyła liczna, grupa publiczności,co świadczyło o dużym zainteresowaniu sportem konnym jak i postępem kawalerzystów i artylerzystów konnych Brygady Kawalerii Białystok w tej dziedzinie.
Licznie zgromadzona publiczność na placu sportowym obserwowała zmagania reprezentantów pułków kawaleryjskich:1 pułku ułanów z Augustowa,9 pułku strzelców konnych z Grajewa,10 pułku ułanów z Białegostoku i 14-go Dywizjonu Artylerii Konnej:gospodarza zawodów.Najważniejszym punktem zawodów był konkurs eliminacyjny,którego zwycięzca uczestniczył w zawodach konnych Armii tzw.Militari.W konkursie wzięły udział ekipy trzech pułków kawalerii Brygady i ekipa 14 DAK-u,która w 1933 roku zwyciężyła w tym konkursie.
W roku 1934 w konkursie eliminacyjnym do zawodów Militari Konnych Mistrzostw Armii wygrała ekipa 10 pułku ułanów,zdobywając nagrodę przechodnią: puchar ufundowany przed dowódcę Brygady Kawalerii Białystok;płk.dypl.Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego.
Klasyfikacja indywidualna w tym konkursie:miejsca I,II i III.
I: por.Czesław Szadkowski: 10 pulk ułanów,
II: por.Tomasz Minejko: 1 pułk ułanów,
III: rtm..Stefan Krzyżanowski: 10 pułk ułanów.
W trakcie zawodów odbyły się konkursy hippiczne:I-go i II-go stopnia dla oficerów Brygady, konkurs podoficerski , kilka pokazów oraz konkursy: władania białą bronią ,strzelania,ujeżdżania konia,skoki przez przeszkody.
Nagrodę przechodnią w konkursie władania białą bronią,zdobył zespół 14-go Dywizjonu Artylerii Konnej,a w roku 1933:zespół 1-szego pułku ułanów.Nagroda ta ufundowana została w roku 1933 przez 29-tą Dywizję Piechoty w formie pucharu.Nagrody indywidualne otrzymali:
we władaniu białą bronią:por.Gontkiewicz Adam,14 DAK,
w strzelaniu:por.Stanisław Ungeheier,14 DAK,
w ujeżdżaniu konia:por.Adam Gontkiewicz,14 DAK,
w skokach przez przeszkody:por.Czesław Szadkowski,10 pułk ułanów.
Klasyfikacja w konkursie oficerskim I-go stopnia:miejsca I-V:
I:kpt.Stefan Płoza,14 DAK,
II-:por.Stanisław Ungeheier,14 DAK,
III:ppor.Henryk Kosz,9 pułk strzelców konnych,
IV:por.Hieronim Myśliwski,14 DAK,
V:por.Janusz Zgierski,14 DAK.
Klasyfikacja w konkursie oficerskim II-go stopnia:miejsca:I-III.
I:por.Gontkiewicz Adam:14 DAK,
II:por.Stanisław Ungeheier:14 DAK,
III: rtm.Stefan Krzyżanowski:10 pułk ułanów.
Klasyfikacja w konkursie podoficerskim:miejsca I-V:
I:plut.Bronisław Mieczkowski:14 DAK,
II:plut.Roman Włostowski:10 pułk ułanów,
III:wachm.Franciszek Backiel:10 pułk ułanów,
IV:plut.Bolesław Ogrodnik:14 DAK,
V:st.wachm.Teodor Grabski;1 pułk ułanów.
Pokazy konne towarzyszące zawodom :woltyżerka na prostej z różnymi kombinacjami wykonana przez 14 DAK i karuzela wykonana przez 10 pułk ułanow wypadły doskonale,a zgromadzona publiczność nagrodziła wykonujących gromkimi brawami.
Na koniec odbyło się wręczenie zwycięzcom konkursów bardzo cennych i ładnych nagród,oraz dekoracja koni przy dzwiękach marszy pułkowych przez panią prezydentową Stefanię Nowakowską,płk.dypl.Witolda Porczyńskiego w zastępstwie dowódcy Brygady oraz Sztabu Brygady w osobach:szefa sztabu Brygady mjr.dypl.Józefa Sienkiewicza,rotmistrzów-oficerów Sztabu: Kornackiego i Kozłowskiego.
Zawody w roku 1934 zorganizował Sztab Brygady Kawalerii Białystok.
 

 


 

5
Oceń (4 głosów)

 

 

Zawody konne Brygady Kawalerii Białystok w 1934 roku. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł