Wrzesień 1939 zapisany w kronice szkolnej- Stachlew

/ 4 zdjęć


Rok 1939/1940 brak danych o rozpoczęciu roku szkolnego. Kierownikiem szkoły
został Jan Herduś .W ostatnich dniach sierpnia 1939 r ,Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego odwołało drogą radiową ,termin normalnego rozpoczęcia roku szkolnego przypadającego na 4 września , spowodowanego
trudnościami organizacyjnymi nauczania w szkołach. Kłopoty wynikały z ogłoszonej
mobilizacji ,która z krótkimi przerwami trwała od marca .Nauczycieli podlegających
obowiązkowi służby wojskowej ,powoływano na ćwiczenia.
Po krótkim pobycie w domu kierownik szkoły Jan Herduś 29. VIII. 1939 r został
wezwany do Dowództwa Okręgu Korpusu w Łodzi. Obowiązki kierownika szkoły powierzył p. Klementynie Monycz .
Dnia 1 września 1939 roku rano około godziny 5-tej formację wojsk niemieckich ,
przekroczyły zachodnią granicę Polski .Tak rozpoczęta została wojna Polsko-niemiecka .,,
W pierwszych dniach września przez okoliczne wsie przemaszerowały liczne oddziały wojsk polskich z taborami ,w nieznanym kierunku. Wśród ludności
zapanował strach . 3 i 10 września bombardowana stacja kolejowa Nieborów
(Bełchów) , oraz 14 -IX, tory na wysokości szkoły . W tym też czasie od 6 września
drogą od Łyszkowic w kierunku Bełchowa ,oraz ścieżkami polnymi ,przemierzały niezliczone ilości cywilnych uciekinierów z Łodzi,Pabianic,Zgierza i innych miejscowości .13 w środę ,14 czwartek,15 piątek,września bombardowany był Łowicz i Skierniewice .W nocy dookoła widać było łuny od pożarów. W tych dniach
przez wieś przeciągały wszystkimi drogami rozbitkowie i ranni ,oddziałów polskich w stronę Warszawy.17 września w niedzielę pojawiły się pierwsze formacje wojsk
niemieckich ,były to patrol konny i motocyklowy ,który od Łyszkowic dotarł do
toru kolejowego .następnie wycofał się przez Polesie w kierunku na zachód .Około
21 września w miejscowości Polesie ,przygotowywana była linia obrony przez wojska niemieckie ,był to manewr chwilowy i przejściowy .Od 12 do 27 września,na
niskiej wysokości przelatywały niezliczone eskadry niemieckich bombowców i myśliwców. Po zdobyciu Warszawy przez wieś przeciągało dużo rozbrojonego i
poprzebieranego wojska polskiego ,wracającego do swoich domów. Taki był początek wojny .Z początkiem października ,zaczęli napływać młodzi żołnierze Wermachtu ,mieli oni za zadanie zająć się końmi zdobytymi na armii polskiej .
Zakwaterowani zostali u gospodarzy w Polesiu i Stachlewie. Budynek szkolny
dzięki staraniom nauczycieli znajdujących się na miejscu nie został zajęty przez wojska niemieckie .Nauczyciele którzy pracowali w tym czasie :
1. p. Klementyna Monycz (pełniąca obowiązki kierownika szkoły) 2.p. Kamila Filipowicz 3.p. Dymitr Monycz.
Pierwsze próby rozpoczęcia nauki w szkole ,podjęto 2 i 3 października składając pismo w Landraturze w Łowiczu ,które zostało bez odpowiedzi .
Dnia 6/X na zebraniu Rady Pedagogicznej postanowiono rozpocząć rok szkolny z
dniem 9/X (poniedziałek) .12 października zgłoszono rozpoczęcie nauki,oraz prośba
do Komendantury Niemieckiej o niezajmowanie budynku szkolnego. W połowie
listopada część wojsk niemieckich opuściła wieś a pod koniec miesiąca wszyscy.
Nauka w szkole odbywała się normalnie ,frekwencja nie dopisywała ponieważ
między ludźmi krążyła pogłoska że ci którzy przyślą dzieci do szkoły będą musieli
utrzymywać nauczycieli .Nawet imienne wezwania ,które rozesłano 6 listopada
nie poskutkowały. Mieszkańcy Sielc nie posyłali swoich dzieci do szkoły . 20 października na konferencji nauczycielskiej w gminie Łyszkowice , zabroniono nauczania historii,geografii Polski ,języka polskiego. ,zakazano tematów i czytanek mających charakter patriotyczny.
7 listopada do grona nauczycielskiego dołączyli -Józef Kruk,-Stefania Babska ( nauczycielka języka niemieckiego),-Jan Mietka.
Z dniem 1 lutego 1940 r stanowisko kierownika szkoły objął p. Leon Romanowski,
wysiedlony z Łodzi w grudniu 1939 r .Otrzymał etat po Pani Kamili Filipowicz ,którą
przeniesiono do powiatu warszawskiego .W styczniu , lutym i marcu lekcje odbywały się z dużymi przerwami ,wskutek braku opału . 1 maja zaprzestano nauki języka niemieckiego ,ponieważ Stefania Babska odeszła na emeryturę. Władze zarządziły
usunięcie emblematów historycznych , oraz zwrócenie pieczęci państwowych i godła.

Z dużymi trudnościami do trwano do końca roku szkolnego.
Do następnych klas promowano około 70% uczniów.
1940/1941
W okresie wakacji próbowano zorganizować kolonie dla dzieci ,próby te spełzły na niczym ,wobec biernej postawy rodziców .Rok szkolny rozpoczęto 2 września,liczba
uczniów wyniosła 300 w całej szkole .Przybyli nowi nauczyciele Kwaśniak Michał,
Skowroński Edward ,obydwaj wysiedleni z Łodzi i okolic wraz z rodzinami.
Kierownik szkoły został powołany do komitetu kontrybucyjnego w gminie Łyszkowice , wpłynęło to na pogorszenie stosunków między gospodarzami a nauczycielami
W myśl zarządzenia władz okupacyjnych wprowadzono następujące zmiany:

1.nowe blankiety świadectw szkolnych w języku niemieckim i polskim.
2.nowe pieczęcie służbowe w języku niemieckim i polskim.
3.wycofanie podręczników szkolnych do nauki języka polskiego,zastąpiono je miesięcznikiem ,,Ster,,wydawanym w Krakowie. Zakazano sprowadzania czasopism
,,Płomyk,, - ,,Płomyczek,, i ,,Małego Płomyka,,
4.Biblioteki szkolne mają być nadal zamknięte .
5.Polecono wycofać książki omawiające stosunki Polsko -niemieckie.
6.Usunąć końcowe zdanie z polskiej modlitwy szkolnej -
-,,Królowo Korony módl się za nami,,
7.Polecono zorganizować akcję hodowli jedwabników ,sadzenie morwy,zbieranie
ziół leczniczych.
8.Godzina lekcyjna trwa 50 minut ,rok szkolny trwa do końca czerwca.
9.Rozwiązano komitety rodzicielskie przy szkołach,przekazując ich kompetencje
kierownikowi szkoły.
10.Kierownicy i nauczyciele mają znać język niemiecki w słowie i piśmie .Pisma do
wyższych instytucji mają być wyłącznie w języku niemieckim .
11.Zniesiono półroczne świadectwa szkolne.
12.Rozwiązano stowarzyszenia młodzieży szkolnej z wyjątkiem spółdzielni uczniowskiej.
13.Polecono zorganizować dodatkowe posiłki dla biednej dziatwy szkolnej.
14.Zwrócono uwagę na kształcenie młodzieży w zakresie rzemieślniczym.
15.Rozpoczęto wydawanie dziennika urzędowego ,wydziału wiedzy i nauki.
16.Rozpowszechniono akcję uświadamiającą zapobieganiu tyfusowi.
17.Nauczycielom zabroniono członkostwa i współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.
18.Zarządy gminne nakazały nauczycielom wizytację gospodarstw wiejskich.
19.Zniesiono święta Wniebowstąpienia i Bożego Ciała.
20.Zobowiązano nauczycieli do podpisania deklaracji :


,,Zobowiązuje się moje obowiązki służbowe w posłuszeństwie wobec niemieckiej
administracji ,wiernie i sumiennie wypełniać. Złożona wobec byłego Państwa Polskiego ,lub jego organów ,lub wobec którejkolwiek politycznej organizacji przysięga wierności albo przysięgą służbową nie uważam się związanym,,.

 


 

5
Oceń (1 głosów)

 

 

Wrzesień 1939 zapisany w kronice szkolnej- Stachlew - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł