Volontari italiani 1863-64

/ 3 zdjęć


Volontari italiani in terra pollaca 1863-64.
Wielu odważnych Włochów kierowało się szlachetnymi pobudkami i przybywało do Polski, by pomóc ciemiężonemu narodowi oraz „polskiemu Garibaldiemu” (tak Włosi nazwali Mariana Langiewicza). Wielu z nich przypłaciło tę pomoc śmiercią lub zesłaniem na Sybir. Wielu z nich, dzięki swojej wiedzy i świeżemu doświadczeniu, obejmowało stanowiska dowódcze w powstańczych oddziałach. Najbardziej znani to: Francesco Nullo, Stefano Elia Marchetti, Stanislao Bechi, Camiilo Lencisa i Luigi Navone. Ten ostatni został nawet mianowany przez Rząd Narodowy na Naczelnika Sił Zbrojnych powiatów Płockiego, Mławskiego i Lipnowskiego.
Jednakże każdy miłośnik historii Powstania Styczniowego na pierwszym miejscu wymieni właśnie Francesco Nullo, przyjaciela i powiernika Garibaldiego, mianowanego na powstańczego generała. 5 maja 1863, dowodząc włoskimi ochotnikami, Nullo zginął w krwawej bitwie pod Krzykawką. Jego adiutant Elia Marchetti został ciężko ranny (2 dni później zmarł). Zwłoki gen. Nullo pozostały na placu boju. Wzięci do niewoli garybaldczycy prosili rosyjskiego księcia Szachowskiego, aby zezwolił na pogrzeb. Ten wydał zgodę na pochówek w Olkuszu z zastrzeżeniem, że ma to być „cichy” pogrzeb tzn. zakazano udziału osobom cywilnym, drzwi domów przy trasie konduktu miały być zamknięte, a jedynymi żałobnikami byli włoscy jeńcy, rosyjscy strażnicy i osoby kościelne.
GRH 9 Rota 1863, przy okazji imprezy w Golczowicach, odwiedziła jego grób na Starym Cmentarzu w Olkuszu i oddała cześć jemu oraz innym powstańcom tam spoczywającym. Opodal grobu-pomnika na murze, dzielącym katolicką i prawosławną część cmentarza, znajduje się tablica poświęcona Włochom walczącym w Powstaniu – ciekawa lektura.
Dlatego też każdego pasjonata Powstania Styczniowego zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca na chwilę zadumy i złożenie kwiatów.

Gen. Nullo znał po polsku tylko trzy słowa: 'Naprzód na bagnety !'

 


 

5
Oceń (4 głosów)

 

 

Volontari italiani 1863-64 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł

Noclegi w pobliżu