Sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej

/ 2 zdjęć


Sztandar Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej,który aktualnie znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, powstał już w pierwszym roku okupacji.Wiosną 1940 roku mistrz Marian Dydowicz wykonał orła na drzewce.Natomiast dwa płaty sztandaru wykonane zostały zimą 1940 roku przez Bronisławę Kapral i jej córkę,Krystynę. Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej wykonany został przez Zofię Brzostowską-Karnicką ps.Grażyna.
W dniu 2 lutego 1943 roku nastąpiło poświecenie sztandaru,podzielonego na części,łatwych w każdej chwili do ukrycia.
Na jednej stronie na białym tle znajduje się czerwony Krzyż Kawalerski.Centralnie znajduje się srebrny orzeł w koronie otoczony wieńcem laurowym z zielonego sukna,w morelowym tle.Na czerwonym krzyżu umieszczone są napisy: BÓG,HONOR,OJCZYZNA.W narożnikach białego tła napisy:'ASTRA 14 (kryptonim rejonu dzielnicy wschodniej Lwowa,liczba '14' oznacza 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich),w drugim rogu 'AK WSCHÓD'.W dolnym rogu nazwy dalszych okolic wielkiego Lwowa tj.'PASIEKI' i 'KRZYWCZYCE'.
Natomiast druga strona sztandaru wykonana jest z materiału o pionowym układzie barwy Lwowa tj.amarant (wyblakły na znajdującym się we wpisie zdjęciu) i niebieski.Na płacie centralnie znajduje się wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej,otoczonej dwunastoma gwiazdkami.Poniżej herb Lwowa,udekorowany Krzyżem Virtuti Militari.Poniżej,na niebieskim polu czerwona kotwica Polski Walczącej,na amarantowym harcerska lilijka z literami O (Ojczyzna),N (Nauka),C (Cnota) oraz ZHP.Przez cały,górny płat,biegnie lukiem w kształcie podkowy napis: BŁOGOSŁAW- MATKO- NASZEJ- POLSKIEJ-ZIEMI.
Jeszcze we Lwowie,podczas ostatniej zbiórki plutonu 'GRUNWALD' w dniu 3 maja 1946 roku zapadła jednogłośnie decyzja,aby ten właśnie rok uwidocznić na sztandarze.W pożniejszym czasie szóstka została zamieniona na czwórkę (rożni się ona barwą na zamieszczonym zdjęciu).
W końcu maja 1946 roku sztandar został przewieziony do Polski przez Henrykę Tybińska-Wożniak.Póżniej do 1948 roku znajdował się w Głuchołazach,pod opieka inicjatora jego powstania i organizatora plutonów GRUNWALD,RACŁAWICE i WESTRPLATTE,Wladysława Załogowicza ps.'Felek-Piotr'.Potem po jego aresztowaniu opiekę nad sztandarem przejęli najmłodsi łącznicy z lat wojny,Emil Majny ps.Sarna',Stanisław Kowal ps.Malec' i Jozef Kowal.Po długich perypetiach sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK trafił do Muzeum Archidiecezjalnego we Wroclawiu.
We wpisie wykorzystałem materiały zawarte w 'Semper Fidelis' (Lipiec-sierpień 1994,numer 4 (21)),piśmie Towarzystwa Milośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,wydanym we Wrocławiu.

 


 

4
Oceń (7 głosów)

 

 

Sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł