Starych kliszy czar. Por.Mieczysław Rogaliński 82 pp.-Uzupełnienie.

/ 1 komentarzy / 25 zdjęć


Jeszcze raz powrócę do osoby por.Mieczysława Rogalińskiego i Jego rodziny.
Ojciec Mieczysław Bolesław Rogaliński, na podstawie zaświadczenia wydanego przez prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 19-go października 1950 roku:
Obywatel Rogaliński Mieczysław pracuje w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku jako pracownik umysłowy,syn Gabriela,urodzony w 1880 roku.Zamieszkały w Białymstoku ulica KRASZEWSKIEGO 3.Majątku ruchomego na terenie tutejszej gminy nie posiada,handlem się nie zajmuje,zaopatrzeń ze Skarbu Państwa nie pobiera,na utrzymaniu ma teściową Elżbietę MATWIEJEW,lat 87,urodzoną w 1863 roku,wdowę.Obywatel Rogaliński jest nauczycielem szkoły powszechnej w stanie spoczynku.
Uzupełnienie informacji o poruczniku Mieczysławie Rogalińskim:
Ukończył Szkołę Inżynierską w Szczecinie,wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.Egzamin dyplomowy złożył dnia 25-go lutego 1954 roku i uzyskał na mocy obowiązującej ustawy o szkołach inżynierskich stopień inżyniera budownictwa lądowego-Szczecin dnia 4-go marca 1954 roku.Był studentem w/w wydziału od dnia 20-go października 1949 roku., Nr indeksu 266/49.Należał do Zrzeszenia Studentów Polskich od 15 -go czerwca 1950 roku.Uzyskał stypendium naukowe MSWiN od 1 października 1950 do 1 sierpnia 1951 roku.Od 1 października 1960 roku był studentem Uniwersytetu im A.Mickiewicza w Poznaniu na wydziale filozoficzno-historycznym II stopnia pedagogiki.Od 1960 roku do co najmniej 1972 roku pracował w Technikum Gospodarczym w Szczecinie,ulica gen.Sowińskiego Nr 1-2 i Technikum Budowlanym w Szczecinie,ulica Unisławy 32/33.
Jedną z pasji Mieczysława Rogalińskiego była turystyka.Należał do PTTK odział miejski i zarząd oddzialu w Szczecinie od 27-go stycznia 1956 roku i 1-go stycznia 1976 roku.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 12-go maja 1982 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Legitymacja Nr 689a-82-2,Warszawa.
Uchwałą PWRN w Szczecinie z dnia 14-go kwietnia 1960 roku nr 97/60 za zasługi położone przy zagospodarowaniu wojewódźtwa szczecińskiego odznaczony srebrną odznaką pamiątkową Gryfa Pomorskiego.Na podstawie wyciągu z aktu urodzenia:urodzony dnia 26-go czerwca 1907 roku w Raszynie.
Matka Antonina Rogalińska z Chojnackich.
W czasie walk wrześniowych w 1939 roku ranny.Blizna pod grzebieniem łopatki lewej wlot na bocznej lewej części szyi.Niezdolność do pracy w związku ze służbą wojskową 66%,ogólny 71%.-z wpisu do legitymacji inwalidy wojennego,Związku Inwalidów Wojennych RP z 1950 roku.

Żródła:
1.Kolekcja fotografii i dokumentów własna.
2.Zbiór informacji z analizy dokumentów i zdjęć po por.Rogalińskim.

 


 

4.8
Oceń (5 głosów)

 

 

Starych kliszy czar. Por.Mieczysław Rogaliński 82 pp.-Uzupełnienie. - opinie i komentarze

formoza58formoza58
0
Dzięki Arturze,pobudziłeś ciekawymi wiadomościami zainteresowanie zdjęciami, które obojętnie oglądałem na kolejnych aukcjach. Pozdrawiam serdecznie (2015-12-12 00:00)

skomentuj ten artykuł