Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych

/ 104 zdjęć


W Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w dniu 17 czerwca 2015r.została otwarta wystawa "Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych".
Otwarcie jej poprzedziło międzynarodową konferencję "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej”, która odbyła się w dniach 18-19 czerwca 2015r. a która była kontynuacją odbytych w latach 2013r. i 2014r. mających na celu pogłębienie wiedzy na temat dziejów ziem dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wczesnego Średniowiecza do chwili obecnej.

Wystawa w swej pierwotnej formie była prezentowana na Zamku w Nidzicy w październiku 2014r. (innych miejsc gdzie była prezentowana nie znalazłem).

Myślę, że najlepiej opowie o tej wystawie zamieszczony na stronie Muzeum Rolnictwa opis z uwagi na wzbogacenie jej o regionalne unikatowe eksponaty, które jeszcze bardziej uwydatniły zaprezentowane dzieje okolic Ciechanowca na tle wydarzeń Wielkiej Wojny 1914-1918r.


„Wernisaż wystawy "Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych"
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Muzeum została otwarta wystawa pn. "Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych", na której pokazano mniej lub bardziej znane aspekty wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach polskich dokładnie przed stu laty.

Punktem wyjścia do wystawy było 18 plansz ilustracyjno-informacyjnych wykonanych przez pracowników Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Pokazane na nich zostały najważniejsze wydarzenia z lat 1914-1918, które miały miejsce na ziemiach polskich. Był to ten "lepiej znany" aspekt Wielkiej Wojny, znany, ale znacznie odbiegający od książkowych schematów, pokazujący kopie ciekawych dokumentów, czy też omawiający wydarzenia, o których milczą podręczniki historii.

O pokazanie "mniej znanego", regionalnego aspektu Wielkiej Wojny zadbali pracownicy naszego Muzeum. Natomiast dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Historycznego, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie a także członków Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku udało się zgromadzić unikatowe artefakty z lat 1914-1918. Swój wkład w wzbogacenie wystawy mieli również Panowie: Anatol Wap oraz Artur Rogalski, których pocztówki i wiekowe fotografie stanowią prawdziwe "rarytasy" na naszej wystawie.

Cennej pomocy udzielili niezawodni jak zwykle mieszkańcy Ciechanowca: Pani Ewa Wróblewska oraz Panowie: Zbigniew Radziszewski, Dariusz Kupis, Stanislaw Kryński i Robert Sikorski, którzy udostępnili cenne pamiątki rodzinne z czasów Wielkiej Wojny. Front zachodni Wielkiej Wojny został pokazany dzięki niezawodnym Państwu Wandzie i Honore Heroes, których "pierwszowojenne" artefakty pozwoliły między innymi na zilustrowanie trudnej do pokazania tzw. "sztuki okopowej", czy propagandy wojennej.

Podczas wernisażu padło sporo szczegółowych pytań, między innymi dotyczących elementów uzbrojenia żołnierzy biorących udział w I wojnie światowej, kolekcji pocztówek wojennych, czy też sztuki "okopowej", którą tworzyli żołnierze tygodniami tkwiący na umocnionych pozycjach.

Komisarzem wystawy jest mgr Eryk Kotkowicz, dla którego jest to pierwsza tak duża instalacja muzealna. Ekspozycję "Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych" można zwiedzać do 6 sierpnia br.”

Dla mnie interesującą częścią wystawy był dział poświęcony cmentarzom wojennym wiążący się z moim cyklem „Miejsca Pamięci-......” gdzie odnajdywałem miejsca, w których byłem i niektórym poświęciłem trochę czasu na odnalezienie ich.

Wystawa jest bardzo ciekawa i godna polecenia. Zachęcam wszystkich, którzy znajdą się w tym rejonie Polski oraz pasjonatów historii mieszkających w okolicy do jej obejrzenia.

 


 

4.9
Oceń (7 głosów)

 

 

Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł