Ś.p. kpt. Franciszek Duba – ostatni żołnierz 9PSK AK

/ 2 komentarzy / 6 zdjęć


W dniu 3 listopada 2017 r. pożegnaliśmy ostatniego żołnierza 9 PSK
AK, uczestnika bitwy partyzanckiej na Grzędach 8-9 IX 1944 r. – kpt.
Franciszka Dubę.

Niech spoczywa w pokoju.


Duba Franciszek


Syn Piotra i Anny z Dawidowskich. Urodził się 4.1.1924 r. w
Koszarówce. Do wybuchu wojny pracował na gospodarstwie rolnym. Podczas
okupacji niemieckiej, 4 czerwca 1942 r. zaczął działalność konspiracyjną
w Armii Krajowej. Jednocześnie pracował w Zarządzie Drogowym przy
remoncie dróg. Wobec groźny aresztowania przez niemiecką żandarmerię
zdążył zbiec 12 marca 1944 r. Odtąd działał w oddziale dywersyjnym
Kedywu. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi
niemieckiemu. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego
strzelca. Dnia 24 czerwca 1944 r. walczył z żandarmerią niemiecką pod
wsią Okół. Pod koniec lipca 1944 r. dołączył do 5 szwadronu 9 Pułku
Strzelców Konnych AK na bagnach nadbiebrzańskich. Brał udział w
potyczkach pod Dębcem, leśniczówką Ciszewo i Choszczewem. Walczył w
ostatniej bitwie na Grzędach w dniu 8 września 1944 roku. Został ciężko
ranny w prawy bok. Po bitwie przedostał się do domu, gdzie powrócił do
zdrowia. W 1947 r. nie ujawnił się. Był przesłuchiwany jeszcze w 1952 r.
przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Grajewie. Kilka lat po wojnie zamieszkał w Grajewie. Aż do przejście na
emeryturę pracował w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Grajewie.


Działał w środowisku kombatanckim, w Kole Miejsko-Gminnym ZBOWiD w
Grajewie. W latach 80. uczestniczył w uroczystościach, obchodzonych w
rocznicę bitwy na Grzędach. Od 1990 r. działał w Światowym Związku
Żołnierzy AK Obwód Grajewo. Od 17 lutego 1994 r. został członkiem Klubu
Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza
Pułaskiego i 9 Pułku Strzelców konnych AK w Grajewie. Brał udział w
obchodach Święta Pułkowego. Był obecny również na obchodach rocznic:
wybuchu i zakończenia II wojny światowej oraz świąt: 3 Maja, 11
Listopada. Uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez inne
kluby żołnierskie i instytucje społeczne (Ostrołęka, Białystok, Biała
Piska, Budów, Giżycko i Warszawa z okazji 50 lat zakończenia II wojny
światowej itp.).


Za zasługi bojowe został odznaczony Krzyżem Walecznych (wrzesień
1944), Krzyżem Partyzanckim (1986), Krzyżem AK (1982), Medalem Wojska,
Brązowym Krzyżem Zasługi, Medal Zasłużonego Obywatela oraz awansowany do
stopnia kapitana. Zmarł 29 października 2017 r. w Grajewie.

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

Ś.p. kpt. Franciszek Duba – ostatni żołnierz 9PSK AK - opinie i komentarze

zylkoszylkos
0
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci PANA KAPITANA FRANCISZKA DUBY:RODZINIE,BLISKIM i PRZYJACIOŁOM. (2017-11-05 18:38)
dabwoj1dabwoj1
0
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI (2017-11-06 21:13)

skomentuj ten artykuł