Somosierra 1808-2008

/ 4 zdjęć


Somosierra 1808
Równo 200 lat temu, 30-ego listopada 1808 r. 3-ci szwadron 1-ego pułku szwoleżerów gwardii na rozkaz Napoleona szarżował hiszpańskie armaty w wąwozie Somosierra. Niebywały ten wyczyn dał początek legendzie, która stała się nieodłączną częścią naszej narodowej tradycji. W dwustulecie pamiętnych wydarzeń, na zaproszenie p. Jose Manuel Guerero, przewodniczącego hiszpańskiego komitetu organizacyjnego Somosierra 2008 oraz towarzystwa Voluntarios de Madrid, Arsenał - Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831, wraz ze zrzeszoną grupą rekonstrukcji historycznej I Régiment de cheveau-légers (Polonais) de la Garde Impériale, 1er Escadron, 1er et 5 compagne, skupiającą miłośników historii z Polski, Wielkiej Brytanii i Łotwy oraz
Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”,
Bateria artylerii fortecznej z Nysy,
7 Pułk Lansjerów - Pułk Ułanów Nadwiślańskich,
Pułk 2 Piechoty Księstwa Warszawskiego,
Pułk 3 Piechoty Księstwa Warszawskiego,
Pułk 7 Piechoty Księstwa Warszawskiego,
Pułk 8 Piechoty Księstwa Warszawskiego,
Pułk 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego,
1 Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej,
4 Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej
,
a także przedstawiciele innych jednostek wezmą udział w rekonstrukcji bitwy i samej szarży.
Somosierra 1808

W artykułach zamieszczonych w dziale HISTORIA: Mariana Kukiela, pt.'FORMACJE POLSKIE W SŁUŻBIE FRANCUSKIEJ. SOMOSIERRA', Jesus Martin Sappia, Pułkownika kawalerii pt. 'POLSCY JEŹDŹCY POD SOMOSIERRĄ' oraz wspomnieniach Józefa Załuskiego 'o pułku lekkokonnym gwardii Napoleona I przez cały czas od zawiązania pułku aż do końca w roku 1814' staraliśmy się przypomnieć pokrótce historię bitwy, która zapisała się krwawym piętnem na historii Polski i Hiszpanii, a której pamięć miała stanowić punkt odniesienia do wyborów w czasach zupełnie nieodległych, w których Jacek Kaczmarski śpiewał

Nie ten umiera co właśnie umiera
Lecz ten co żyjąc w martwej kroczy chwale
Więc ci co polegli - poszli w bohatery
Ci co przeżyli - muszą walczyć dalej.


W ślad za wcześniejszą informacją zamieszczoną tak na tej stronie, jak też na stronie stowarzyszenia, oraz szeregu innych podajemy na naszym forum zaktualizowany program obchodów oraz inne informacje organizacyjne. Wierzymy i jesteśmy o tym głęboko przekonani, że jakkolwiek wyjazd do Somosierra 1808 jest pierwszym przedsięwzięciem rekonstrukcyjnym na tak dużą skalę organizowanym na przeciwnym krańcu Europy, to wspólnym wysiłkiem Arsenał - Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831 oraz koleżanek i kolegów z innych grup i stowarzyszeń, pokonamy wszelkie trudności i w sposób należyty i godny uczcimy tę szczególną dla nas wszystkich rocznicę. Pragniemy przy tym podziękować p. min. Januszowi Krupskiemu, Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za objęcie obchodów swoim patronatem, oraz sprawującemu w imieniu urzędu swoją osobistą pieczę, p. dr. Janowi Stanisławowi Ciechanowskiemu za zrozumienie i okazane wsparcie, bez których wyjazd grup z Polski mógłby nie być możliwy. To właśnie dzięki staraniom urzędu zapewniony został przejazd uczestników.
Somosierra 1808

 


 

0
Oceń (0 głosów)

 

 

Somosierra 1808-2008 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł