Sokołowo - Wieś z mogiłą Kosynierów

/ 10 zdjęć


Niewielka wieś koło Wrześni była areną wydarzenia związaną z ,,Wiosną Ludów,, na terenie Polski ,za sprawą stoczonej tu 2 mają 1848 roku bitwy .
Określana jest często najbardziej krwawą bitwą polskiej ,,Wiosny Ludów,,.
Tegoż dnia po południu po obu stronach nieutwardzonej wtedy drogi z Wrześni do Gniezna ,stanęły
naprzeciwko siebie wojska pruskie ,pod dowództwem gen. Alexandra Hirschfelda ,liczące 1,800
żołnierzy i 6 armat ,oraz polskie oddziały powstańcze pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego ,wyposażone głównie w broń myśliwską i kosy.
Przewaga liczebna była po stronie polskiej ( ok. 2-3 ludzi),ale wartością bojową i uzbrojeniem, Prusacy przeważali powstańców po wielekroć .
Polacy jednak postanowili stawić czoła Zaborcy Pruskiemu .
Losy bitwy ważyły się do samego końca ,obie strony poniosły znaczne straty .
Działania kosynierów ,wspierała Kawaleria.
Ułanom udało się okrążyć Sokołowo i dostać się na tyły wojsk pruskich .Odgłos bitwy zgromadził
liczne oddziały Chłopów ,którzy sukcesywnie włączali się do walki .
Taki bieg wydarzeń uniemożliwił połączenie się oddziałów pruskich .
Z powodu zapadnięcia nocy ,walka została przerwana .
Generał Hischfeld nie zdecydował się atakować Wrześni i wycofał się w stronę Gulczewa i
Czeluścina .Wobec niezgody dowódców ,kończącej się amunicji i rosnącej przewagi pruskiej,kilka
dni po ,,victorii ,, sokołowskiej ,powstanie upadło.
Pierwszy pomnik upamiętniający bitwę wzniesiono już jesienią 1848 roku ,według wskazówek ,
Cypriana ,Kamila Norwida ,staraniem przede wszystkim właściciela dóbr wrzesińskich
Edwarda ,hr. Ponińskiego .

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

Sokołowo - Wieś z mogiłą Kosynierów - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł