Sposób salutowania dwoma palcami a całą dłonią

/ 6 komentarzy / 16 zdjęć


Sposób salutowania dwoma palcami a całą dłonią.

Czasami ktoś się zapyta, dlaczego w Wojsku Polskim salutuje się (salutowało się ) dwoma palcami, a nie całą dłonią? Tudzież, dlaczego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie salutowano całą dłonią (na modłę brytyjską), a nie po polsku, dwoma palcami?

Na temat tradycji salutowania dwoma palcami i skąd się wzięła ta tradycja, napisano wiele. Że niby ranny żołnierz, mając urwane palce dłoni zasalutował tak Księciu Poniatowskiemu, itd.

Ile w tym prawdy, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wojsko regulaminem stoi i wojsko tak salutuje, jak pan kapral nauczył. A pan kapral nauczył z regulaminu, jako obowiązywał w danym okresie historycznym. Wojsko Polskie z przełomu XVIII i XIX wieku, było szkolone wg regulaminów a to państw zaborczych, a to francuskich doby napoleońskiej.

W epoce wojen napoleońskich i Księstwa Warszawskiego salutowano na modłę francuską czyli całą dłonią. W zależności od staranności owego gestu, dłoń była wyprężona, bądź zwinięta.

Oficerowie Księstwa WarszawskiegoOkres Królestwa Polskiego, to rozkwit perfekcyjności regulaminowej, ale zaczerpniętej z armii rosyjskiej. I tu ciekawostka. Właśnie w tym okresie pojawia się sposób salutowania dwoma palcami. Zarówno w armii polskiej jak i w armii rosyjskiej. Sam Wielki Książę Konstanty salutował dwoma palcami. Odniesienia do tego można spotkać choćby w znanej grafice przedstawiającej "Starego Wiarusa" w dramacie Warszawianka. Czy na obrazach Kossaka.

Henryk Solski jako Stary Wiarus w dramacie Warszawianka.

Bitwa pod Olszynka Grochowska Kossaka.


I tak było aż do końca okresu rozbiorów, także w okresie zbrojnego zrywu w 1863 roku. W tym czasie w armii rosyjskiej salutowano dwoma palcami.

 <a href=Armia Rosyjska 1864" width="500">


Czas odzyskania niepodległości, to znów konglomerat regulaminów z armii zaborczych, pruskiego, rosyjskiego i austriackiego.

A skoro sam Marszałek Piłsudski salutował dwoma palcami, to trudno było sie spodziewać innych wzorców do naśladowania. Pojawiały się teorie, co który palec oznaczał (Honor i Ojczyznę), że wskazywał Orła itd...


Okres II RP, to oczywiście, salutowanie dwoma palcami. Lecz tu także widać pewną fantazję, w zależności od przynależności pułkowej, czy stopnia wojskowego. Co widać u Marszałka Rydza-Śmigłego, gdzie palce są ułożone poziomo, a nie pionowo.Co się dzieje, gdy żołnierze WP trafiają na Wyspy Brytyjskie? Ano tam pokazanie dwóch palców jest... gestem obraźliwym (tak jak pokazanie faka).
Na Wyspach dwa palce pokazywano w geście pogardy, a ta tradycja wywodzi sie jeszcze z czasów Wojny Stuletniej, gdy angielscy łucznicy zdziesiątkowali kwiat francuskiego konnego rycerstwa. Na znak wyższości długiego łuki nad zbroją, pokazywali właśnie dwa palce (te, którymi naciąga się cięciwę łuku).

Francuzi, w geście odwetu, gdy wzięli do niewoli angielskiego łucznika, obcinali mu właśnie te dwa palce. Żeby nie mógł więcej strzelać z łuku... do Francuzów... :)Tego symbolu chętnie używał Winston Churchill (propagandowo został zmieniony na symbol litery "V", jak "Victory".Tu chcę dodać małe sprostowanie i wyjaśnienie. Napisał do mnie Pan Dr. Zbigniew Rudzki z Anglii i wyjaśnił, że gdy Polacy trafili na wyspy, to polski sposób salutowania dwoma palcami był taki sam jak tamtejszych Zuchów (Club Scouts). Dochodziło do sytuacji, że " polscy żołnierze trafiali do paki, zamykani za to, że rzekomo robią sobie jaja z brytyjskich oficerów, pozdrawiając ich za pomocą "Club Scout Salute".Stąd też nasi żołnierze, walczący u boku armii brytyjskiej, zaczęli salutować wg regulaminów obowiązujących na Wyspach. 


W armii Berlinga, salutowano po polsku, chyba że oficer oddelegowany do AWP był Rosjaninem, wtedy zdarzało się salutowanie w sposób radziecki czyli pełna dłonią.Była i tam pewna ciekawostka, zwana "woroszyłowką". Absolwenci szkoły wojennej im. Woroszyłowa salutowali pięścią, którą przed samym daszkiem rozwijali w dłoń. Czy to prawda, czy tylko ciekawa legenda...?


Podsumowując, może tak być, że obecny sposób salutowania dwoma palcami został zaszczepiony z XIX wiecznej armii rosyjskiej. Podobnie jak niektóre chwyty bronią podczas musztry paradnej, a dwa palce są na Wyspach nadal traktowane jako obraźliwy gest pogardy...


 


 

5
Oceń (4 głosów)

 

 

Sposób salutowania dwoma palcami a całą dłonią - opinie i komentarze

al-Muellal-Muell
0
A na Wschodzie (tj. 1AWP) nie było czasem tak, ze salutowanie całą dłonią było obowiązujące do czasu wkroczenia na Ziemie Polskie (nie pamiętam czy na dawne kresy, czy za Bug), a potem zmienili na polski sposób? Coś mi świta,że czytałem o tym - bodaj u Sielickiego i/lub w którejś monografii pułkowej. (2016-08-24 21:25)
Stary KojotStary Kojot
0
Ciekawa kwestia. Czy wynikało to z początkowo dużej ilości żołnierzy ACz przeniesionych do AWP? (2016-08-24 22:27)
Stary KojotStary Kojot
0
W Lublinie, na defiladzie salutowano juz po polsku. (2016-08-24 22:29)
Stary KojotStary Kojot
0
Znalazłem wspomnienia Tadeusza Żochowskiego, który tak pisze na ten temat: "Działo sie to w połowie maja, na krótko przed odwiedzinami delegata KRN w jednostkach 1. AWP, które biwakowały w rejonie Kiwerc. Pewnego ranka redaktor naczelny "Zwyciężymy" kapitan Henryk Werner odczytał nam rozkaz dowództwa 1 Armii o wprowadzeniu salutowania dwoma palcami. Przyjęliśmy ten fakt jako kolejny akcent narodowego charakteru naszego wojska" W innych wspomnieniach, jest mowa o kwietniu, jeszcze pod Żytomierzem, tyle że nieoficjalnie. (2016-08-25 08:58)
Stary KojotStary Kojot
0
Dziękuję Panu Dr. Zbigniewowi Rudzkiemu z Anglii, który dopełnił temat salutowania pełną dłonią przez żołnierzy WP na Wyspach Brytyjskich. Otóż dwoma palcami salutowały ichniejsze Zuchy (Club Scouts). Polscy żołnierze trafiali do paki, zamykani za to, że rzekomo robią sobie jaja z brytyjskich oficerów, pozdrawiając ich za pomocą "C˜lub Scout Salute". Bardzo dziękuję za uzupełnienie wiedzy. (2016-09-02 19:15)
vector25vector25
0
Tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, że się oddaje honor. I tyle. (2016-09-14 13:46)

skomentuj ten artykuł