Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017


Regulamin otwartych zawodów strzeleckich 
"Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

1. Cel
• popularyzacja sportu strzeleckiego; 
• popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik; 
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej; 
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS 
• podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych;

2. Organizator
Związkowy Klub Strzelecki 
ul. Marymoncka 42 
01–977 Warszawa 
tel. +4822 834 41 08, +4822 865 77 15 
http://www.zks.waw.pl

3. Data i miejsce:
Strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa 
Strzelnica znajduje się u zbiegu Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie) i ul. Marymonckiej. Wjazd od ul. Marymonckiej; od strony Centrum Warszawy — skręt w prawo natychmiast na murem cmentarza żołnierzy włoskich, od strony Łomianek — nie ma bezpośredniego skrętu w lewo, trzeba zawrócić na zawrotce w połowie wysokości cmentarza żołnierzy włoskich, po czym skręcić w prawo natychmiast na murem cmentarnym. Przy wjeżdżaniu prosimy uważać na tramwaje! 
Współrzędne nawigacyjne wjazdu — GPS: N 52°18'0.179 E 20°56'28.679".

4. Termin:
Zawody odbędą się w sobotę 14 października 2017 r.

5. Harmonogram:
8.00–10.00 — rejestracja uczestników, kontrola broni 
8.45 — otwarcie 
9.00, 9.45, 10.30. 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 — zmiany startowe na 25 i 50 m (konkurencje czarnoprochowe) 
16.00 — wywieszenie wyników 
16.30 — wręczenie pucharów/medali i dyplomów oraz zakończenie Zawodów 

Biuro zawodów będzie czynne od godz. 7.30. 
Harmonogram będzie realizowany w zależności od ilości uczestników.

6. Uczestnicy:
Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych, strzelcy rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni, posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe oraz osoby niezrzeszone akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. 
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie organizuje ani nie zapewnia noclegu.

7. Broń w konkurencjach czarnoprochowych:
• w konkurencjach MLAIC Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (oryginałów i replik). 
• organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji. 
• w przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. 
• po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.

8. Broń i amunicja w konkurencjach pistolet historyczny, karabin historyczny:
• w pełni sprawny technicznie oryginalny pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 11,43 mm, skonstruowany nie z przeznaczeniem do celów sportowych, wyprodukowany przed 1960 r., z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi. 
• nie jest dopuszczone stosowanie okładzin ortopedycznych albo personalizowanych w jakikolwiek sposób wpływający na pewność i powtarzalność chwytu (indywidualne wcięcie pod kciuk, dodatkowe nacięcia itp.). 
• nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni. Dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej. 
• w pełni sprawny technicznie oryginalny karabin centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 12 mm, o energii wylotowej pocisku poniżej 3600 J, z zamkiem wyprodukowanym przed 1960 r., z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi (otwartymi lub przeziernikowymi). 
• niedopuszczalne są celowniki optyczne (lunety) i optoelektroniczne (kolimatory, noktowizory). 
• nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni. 
• dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej. 
• niedozwolone jest używanie amunicji podkalibrowej, wybuchowej, smugowej, z rdzeniem stalowym bądź wolframowym, oraz zapalającej; użycie takiej amunicji powoduje natychmiastową dyskwalifikację. 
• po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym. Oględzin dokonuje wyznaczony sędzia, który oznacza zatwierdzoną broń. Na metryczce startowej zawodnik podaje model, kaliber i rocznik broni, z której będzie strzelał.
• po zawodach zawodnicy są zobowiązani zaprezentować broń i jej walory wszystkim uczestnikom zawodów. Udzielanie informacje o używanej amunicji nie jest obowiązkowe.

9. Zgłoszenia:
• elektronicznie – na adres:  [email protected] 
W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS (dla ich posiadaczy) oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów. 
Uczestnicy, którzy przyślą zgłoszenia elektroniczne, mogą zasugerować godzinę startu. Kolejność na liście startowej jest ustalona w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach. 
• osobiście – od godz. 8.00 w dniu zawodów 14 października 2017 r. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.

10. Komisja sędziowska
Zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS (kl. P, I, II i III. 
Na zawodach obecny będzie delegat techniczny Kolegium Sędziów PZSS.

11. Protesty
Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 PLN, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.

12. Opłaty
Opłaty startowe w konkurencjach czarnoprochowych na 25 i 50 m wynoszą od osoby: 30,00pln za pierwszą konkurencja i po 20,00pln za każdą następną. 
Opłaty startowe w konkurencjach pistolet, karabin historyczny: 
• broń własna 30,00pln 
• broń klubowa – pistolet TT-50,00 Nagant-100,00pln karabin Mosin-100,00pln Mauser-120,00pln

Organizator zapewnia zawodnikom zimne napoje oraz ciepły posiłek.

13. Klasyfikacja i nagrody
Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji. 
Klasyfikacja tylko indywidualna. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 6 zawodników. Miejsca 1–3 puchary/medale i dyplomy, miejsca 4–6 dyplomy. W przypadku braku 6 zawodników startujący otrzymają dyplomy.

14. Konkurencje MLAIC (czarnoprochowe)
Broń długa Miquelet / Miguelete (MLAIC nr 1) 
• broń — wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny) 
• pocisk — wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie — nie dozwolone 
• lejek — wyłącznie krótki 
• tarcza — francuska wojskowa na 200 m 
• postawa — stojąca 
• odległość — 50 m 

Vetterli (MLAIC nr 15) 
• broń — dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni 
• pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — dozwolony 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca 
• odległość — 50 m 

Pennsylvania (MLAIC nr 36) 
• broń — dowolny karabin skałkowy 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni 
• pocisk — wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — dozwolony 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca 
• odległość — 50 m 

Lamarmora (MLAIC nr 37) 
• broń — wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”) 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami) 
• pocisk — zgodny z epoką i modelem broni 
• czyszczenie — nie dozwolone 
• lejek — wyłącznie krótki 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca 
• odległość — 50 m 

Broń krótka 
Cominazzo (MLAIC nr 5) 
• broń — dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni 
• pocisk — wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — dozwolony 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość — 25 m 

Kuchenreuter(MLAIC nr 6) 
• broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w. 
• pocisk — wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — dozwolony 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość — 25 m Mariette (MLAIC nr 12) 
• broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy 
• pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — zbędny 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość — 25 m 

Donald Malson (MLAIC nr 23) 
• broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy 
• pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — zbędny 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość — 50 m 

Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC) 
• broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej 
• przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w. 
• pocisk — wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie — dozwolone 
• lejek — dozwolony 
• tarcza — ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość — 50 m 

Opis i przebieg konkurencji MLAIC (broń czarnoprochowa) 
• Czas trwania konkurencji wynosi 30 min. 
• Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 — lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). 
W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny. 
• Wyjątkiem są konkurencje Miquelet/Miguelete, w których zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy. 
• Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów. 
• Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”). 
• Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości. 
• Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu "białego strzału" lub strzału poza tarcze (foulingshot). 
• Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach. 
• Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta). 
• Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego. 
• Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach zwycięża ten zawodnik, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały. 
• W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules®ulations MLAIC, August 2012 ( http://www.mlaic.org/constitution%20and%20rules.htm ). W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF ( http://www.pzss.org.pl/in...id=38&Itemid=75 ).

15. Przepisy ogólne – konkurencji MLAIC, ISSF
• Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie. 
• Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów — przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules®ulations MLAIC, August 2012 ( http://www.mlaic.org/constitution%20and%20rules.htm ) dla danej konkurencji. 
• Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji. 
• Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów. 
• Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona. 
• W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.

16. Konkurencje – Pistolet historyczny, Karabin historyczny

Opis i przebieg konkurencji Pistolet historyczny 
• Czas przygotowawczy wynosi 5 min. 
• 5 strzałów próbnych – czas 5 min., 
• 10 strzałów ocenianych – czas 10 min. 
• Postawa strzelecka: stojąca, strzelanie wyłącznie z jednej ręki. Nie jest dopuszczone używanie obuwia strzeleckiego. 
• Strzelanie na dystansie 25 m do jednej tarczy pistoletowej ISSF 20/50. 
• Ocenionych będzie 10 najlepszych przestrzelin. 
• Konkurencję rozpoczyna komenda "Start", a kończy komenda "Stop".
• W zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka, bębna lub bezpośrednio do komory nabojowej. 
• Maksymalna ilość naboi w magazynku – 5 szt. 
• Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa. 
• Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione. 
• Ocena tarcz: wg zasad ISSF. 

Opis i przebieg konkurencji Karabin historyczny 
• Czas przygotowawczy wynosi 5 min. 
• 5 strzałów próbnych – czas 5 min., 
• 10 strzałów ocenianych – czas 10 min. 
• Postawa strzelecka: siedząca za stołem. Karabin podparty w jednym miejscu w jego przedniej części bipodem, workiem strzeleckim lub kozłem. Kolba broni nie może być podparta o podłoże stanowiska za pomocą dołączanych do niej elementów bądź podpór zewnętrznych; dopuszczone jest jedynie podparcie jej dłonią bez rękawicy. 
• Strzelanie na dystansie 50 m do przeskalowanych proporcjonalnie w dół tarcz karabinowych ISSF 300 m — w czasie 10 minut w dwóch seriach po 5 strzałów – po 5 do każdej z 2 tarcz. 
• Ocenionych będzie 10 najlepszych przestrzelin. 
• Konkurencję rozpoczyna komenda "Start", a kończy komenda "Stop". 
• W zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka lub bezpośrednio do komory nabojowej. 
• Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa. 
• Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.

17. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów
• W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. 
• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w regulacji powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem. 
• Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu. 
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy. 
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. 
• Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich. 
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji. 
• Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia. 
• Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą "START". 
• Wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika. 
• Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia. 
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją. 
• Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni. 
• W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu. 
• Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie. 
• Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu. 
• Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie. 
• Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną. 
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — zgodne przepisami ISSF. 
Komendy: początek konkurencji — "START", 
przerwanie ognia — "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE" (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), 
koniec konkurencji — „STOP”. 
• Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka). 

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa dot. broni czarnoprochowej 
• Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji. • Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu. 
• Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic. 
• Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych. 
• Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). 
• Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami. 
• Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką. 
• Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu. 
• Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie "START". 
• Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE": zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji "zabezpieczone", w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą. 
• "Biały strzał" lub strzał poza tarcze (foulingshot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu. 
• Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.

18. Zmiana Regulaminu Zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość — w uzasadnionych przypadkach — zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.  

 


 

Informacje dodatkowe

  • Data: 
    2017-10-14

5
Oceń (1 głosów)

 

Lokalizacja


Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:wybieram się tam!

 

Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł

Noclegi w pobliżu