Przyczynki do historii 14 P.Uł. jazłowieckich cz. 5


W związku z uroczystościami z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji III Maja, na terenie koszar pułku na Jałowcu, odbyły się konkursy
hippiczne z udziałem ekip jeżdzieckich pułku, 6 Pułku Strzelców Konnych, 13 Dywizjonu Artylerii Konnej, 5 Pułku Artylerii Lekkiej, 6 Pułku Artylerii Ciężkiej, oraz oddziału lwowskiego oddziału konnego " Sokoła".
Impreza wypadła tradycyjnie wspaniale, dzięki sprawnej organizacji przez pułk. Na tę okazję zarząd kasyna oficerskiego urządził dwa pokoje dla gości, przeznaczając do tego kwaterę zastępcy dowódcy pułku ( który przypadł paniom) i adiutanta, gdzie zadomowili się panowie.
Odnośnie strony organizacyjnej, w jury jako sekretarz zasiadł por. Andrzej Sozański, kpr. Mojżesz Hochner jako pisarz, oraz z plutonu
trębaczy, kpr. Ludwik Szczudlik do dyspozycji z megafonem.W obsłudze toru w rolę gospodarza wcielił się ppor. Wiktor Czołowski, mając do pomocy wachm.Jana Centnera. Do obsady przeszkód wyznaczono jednego kaprala i 24 ułanów ze szkoły podoficerskiej CKM Podolskiej Brygady Kawalerii.1 i 4 szwadrony dostarvczyły 24 lance z proporczykami, do ustawieniu ich przy przeszkodach.
Jako starter wystapił ppor. Jerzy Sokołowski, mając do pomocy ustawionego przy ujeżdżalni nr.2 kpr. Jana Staniszewskiego, oraz kpr. Antoniego Szymańskiego mającego swoje stanowisko przy budynku plutonu trebaczy.
Swoją " cegiełkę" miał również pluton łączności, którego ułani założyli linię telefoniczną między jury, rozprężarnią przy wejściu do budynku plutonu trębaczy, przez ujeżdżalnię nr.2, do stanowiska startera. ppor. Sokołowskiego.
Rtm. Witold Kowalski zajął się kasą i urządzeniem pułkowej trybuny honorowej, z przydzielonymi do tego ppor. Zbigniewa Wacka, oraz dobranych podoficerów z kwatermistrzostwa.
W dniu zawodów, pół godziny przez rozpoczęciem nastapiła zbiórka plutonu trębaczy, który swoją muzyką uatrakcyjnił ten dzień.
Konkursy konne poprzedzone zostały popisami podoficerów, wyznaczonych przez dowódców pododdziałów. Do dyspozycji mjr. Stefana Starnawskiego, będącego gospodarzem zawodów, zgłosiła się "śmietanka" jeżdziecka korpusu podoficerskiego: wachm. Stanisław Maczyński, wachm. Rudolf Zenkner, plut. Goetter, kpr. Józef Buda, którzy zameldowali się na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.Po popisach, nagrodzonych obfitymi brawami i owacjami tłumnie zebranej publiczności, rozpoczęły się sportowe zmagania.
Po ich zakończeniu odbyło się, w kasynie oficerskim, uroczyste przyjęcie, na które wszyscy zawodnicy przybyli przyprowadzeni przez wyznaczonych opiekunów, spośród młodych oficerów pułku tj. :
- 6 PSK, ppor. Wiktor Czołowski
- 13 DAK, ppor. Władysław Tychanowicz
- 6 PAC, ppor. Zbigniew Żurowski
- 5 PAL, ppor. Zbigniew Malanowski.
Tak pokrótce wyglądały od strony organizacyjnej zawody uświetniające we Lwowie uroczystości 3 Maja w 1937 roku.

 


 

5
Oceń (4 głosów)

 

 

Przyczynki do historii 14 P.Uł. jazłowieckich cz. 5 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł