Przedwojenne kursy walut


PAMIĘTAJ, ŻE...!

-WĘGRY: W latach 1918 - 1926 na Węgrzech obowiązywał forint (dzielił się na 100 fillerów). Od 1926 do 1947 roku obowiązywała waluta pengő (dzielił się na 100 fillerów).
-ESTONIA: W latach 1919 - 1928 w Estonii obowiązywała marka estońska (dzieliła się na 100 penni). Od 1928 obowiązywała korona estońska (dzielił się na 100 senti).
-WOLNE MIASTO GDAŃSK: Gulden gdański obowiązywał jako waluta od 1923 r. Wcześniej używano marki niemieckiej.
- WATYKAN - lira watykańska była na stałe powiązana z kursem lira włoskiego.
- SAN MARINO - lira San Marino była na stałe powiązana z kursem lira włoskiego.
- LITWA - W latach 1918 - 1922 na Litwie używano niemieckiego pieniądza okupacyjnego, tzw. ostmarki (dzielonej na fenningi) nazywanej po litewsku auksinas (złoty). W 1922 r. wprowadzono lit litewski (dzielił się na 100 centów).
- ŁOTWA - W latach 1918 - 1922 na Łotwie używano niemieckiego pieniądza okupacyjnego, tzw. ostmarki (dzielonej na fenningi), marki niemieckiej i rubli rosyjskich, a także zastępcze pieniądze wydawane przez miasta, a na północy kraju także marki estońskie. W latach 1920 - 25 używano rubla łotewskiego (dzielił się na 100 kopiejek). W roku 1922 wprowadzono ostatecznie walutę narodową nazwaną łat łotewski (dzielił się na 100 santimów).
- JUGOSŁAWIA - do 1918 roku dinar był walutą Serbii. Potem stał się walutą Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców i używany był obok korony w Chorwacji i Słowenii oraz Bośni i Hercegowinie. W 1929 roku nazwę kraju zmieniono na Jugosławia i od tego czasu używa się nazwy dinar jugosławiański.
- CZECHOSŁOWACJA - Korona czechosłowacka zastąpiła koronę austro-węgierską w 1919 roku. Czechosłowacja istniała do 16 marca 1939 roku. Po tej dacie korona czeska przestała istnieć jako środek płatniczy i zastąpiona została przez koronę Protektoratu Czech i Moraw oraz koronę słowacką.

Kurs walut w 1928 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,25
Belgia (frank belgijski) - 1,24
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,26
Dania (korona duńska) - 2,38
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,73
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,35
Niemcy (marka) - 2,12
Holandia (gulden holenderski) - 3,58
Węgry (pengő) - 1,55
Włochy (lir włoski) - 0,46
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa <łatów łotewskich>- ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka)- 2,38
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,71
Wielka Brytania (funt szterling)- 43,4
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 8,9
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1929 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,25
Belgia (frank belgijski) - 1,24
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,26
Dania (korona duńska) - 2,37
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,73
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,34
Niemcy (marka) - 2,11
Holandia (gulden holenderski) - 3,57
Węgry (pengő) - 1,55
Włochy (lir włoski) - 0,46
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa <łatów łotewskich>- ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka) - 2,38
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,71
Wielka Brytania (funt szterling) - 43,3
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 8,9
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1930 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,25
Belgia (frank belgijski) - 1,24
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,26
Dania (korona duńska) - 2,38
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,73
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,35
Niemcy (marka) - 2,12
Holandia (gulden holenderski) - 3,58
Węgry (pengő) - 1,55
Włochy (lir włoski) - 0,46
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa (łatów łotewskich) - ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka)- 2,39
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,72
Wielka Brytania (funt szterling) - 43,4
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 8,9
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1931 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,25
Belgia (frank belgijski) - 1,24
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,26
Dania (korona duńska) - 2,24
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,73
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,35
Niemcy (marka) - 2,11
Holandia (gulden holenderski) - 3,59
Węgry (pengő) - 1,55
Włochy (lir włoski) - 0,46
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa <łatów łotewskich>- ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka) - 2,27
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,73
Wielka Brytania (funt szterling) - 40,5
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 8,9
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1932 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,25
Belgia (frank belgijski) - 1,24
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,26
Dania (korona duńska) - 1,68
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,73
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,35
Niemcy (marka) - 2,11
Holandia (gulden holenderski) - 3,59
Węgry (pengő) - 1,38
Włochy (lir włoski) - 0,45
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa (łatów łotewskich)- ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka)- 1,64
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,73
Wielka Brytania (funt szterling)- 31,3
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 8,9
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1933 r. (przeciętne kursy roczne)
Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,04
Belgia (frank belgijski) - 1,24
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,26
Dania (korona duńska) - 1,33
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,73
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,35
Niemcy (marka) - 2,11
Holandia (gulden holenderski) - 3,59
Węgry (pengő) - 1,57
Włochy (lir włoski) - 0,46
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa (łatów łotewskich)- ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka)- 1,54
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,72
Wielka Brytania (funt szterling)- 29,6
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 7,2
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1934 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,003
Belgia (frank belgijski) - 1,23
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,22
Dania (korona duńska) - 1,19
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,72
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,34
Niemcy (marka) - 2,09
Holandia (gulden holenderski) - 3,58
Węgry (pengő) - 1,57
Włochy (lir włoski) - 0,45
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa (łatów łotewskich)- ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka) - 1,38
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,72
Wielka Brytania (funt szterling) - 26,8
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 5,3
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1935 r. (przeciętne kursy roczne)

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku lub Zurychu. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,003
Belgia (frank belgijski) - 0,97
Bułgaria (lewa bułgarska) - ???
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,22
Dania (korona duńska) - 1,16
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,48
Estonia (korona estońska) - ???
Finlandia (marka fińska) - ???
Francja (frank) - 0,35
Niemcy (marka) - 2,13
Holandia (gulden holenderski) - 3,58
Węgry (pengő) - 1,57
Włochy (lir włoski) - 0,43
Litwa (lit litewski) - ???
Łotwa (łatów łotewskich) - ???
Norwegia (korona norweska) - ???
Portugalia (escudo portugalskie) - ???
Rumunia (lej rumuński) - 0,05
Szwecja (korona szwedzka) - 1,34
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,72
Wielka Brytania (funt szterling) - 26,0
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 5,3
Jugosławia (dinar jugosławiański) - ???

Kurs walut w 1936 r. (przeciętne kursy roczne)/

Kursy według notowań giełdy w Warszawie. W przypadku walut nie notowanych na polskiej giełdzie, kursy ustalone według kursów z Nowego Jorku Londynu lub Berlina. (Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 0,99
Argentyna (peso argentyńskie) - 1,45
Belgia (frank belgijski) - 0,89
Brazylia (milrejs brazylijski) - 0,29
Bułgaria (lewa bułgarska) - 0,06
Chile (peso chilijskie) - 0,20
Czechosłowacja (korona czeska) - 0,21
Dania (korona duńska) - 1,17
Egipt (funt egipski) - 0,26
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,00
Estonia (korona estońska) - 1,44
Finlandia (marka fińska) - 0,11
Francja (frank) - 0,35
Grecja (drachmy greckie) - 0,05
Hiszpania (peseta hiszpańska) - 0,72
Niemcy (marka) - 2,13
Holandia (gulden holenderski) - 3,60
Indie Brytyjskie (rupi) - 1,98
Japonia (yen japoński) - 0,01
Kanada (dolar kanadyjski) - 0,05
Litwa (lit litewski) - 0,89
Łotwa (łatów łotewskich) - 1,73
Meksyk (peso) - 0,01
Norwegia (korona norweska) - 1,32
Peru (sol) - 1,32
Portugalia (escudo portugalskie) - 0,23
Rumunia (lej rumuński) - 0,03
Szwecja (korona szwedzka) - 1,35
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,72
Turcja (funt turecki) - 0,04
Urugwaj (peso) - 0,02
Wielka Brytania (funt szterling) - 26,29
Węgry (pengő) - 1,57
Włochy (lir włoski) - 0,42
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 5,31
Jugosławia (dinar jugosławiański) - 0,12

Przeliczenie korony czeskiej w 1938 roku

Opis niniejszy dotyczy szczególnej sytuacji, gdyż dotyczy Dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 11 października 1938 roku 'o przerachowaniu zobowiązań opiewających na walutę czesko-słowacką', wydanego w związku z odzyskaniem Zaolzia przez Polskę. Korona czeska przestała być środkiem płatniczym na Zaolziu z dniem 17 października 1938 roku. Na podstawie w/w dekretu przeliczono zobowiązania w sposób następujący:

16 złotych za 100 koron czeskich:
za daniny publiczne i inne świadczenia publicznoprawne,
zobowiązania osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę na Zaolziu wobec osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie całej II RP,
zobowiązania osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie całej II RP wobec osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie Zaolzia,

Kurs walut na marzec 1939 r. (względem PLN)

(Wyjaśnienie: Jeśli kurs dolara USA to 5,31 to za 1 dolara można otrzymać 5,31 zł)
Austria (szyling austriacki) - 1,25
Belgia (frank belgijski) - 0,89
Bułgaria (lewa bułgarska) - 0,06
Czechosłowacja (korona czeska) - od 16.III.39 nie obowiązuje
Dania (korona duńska) - 1,11
Wolne Miasto Gdańsk (gulden gdański) - 1,00
Estonia (korona estońska) - 1,37
Finlandia (marka fińska) - 0,1
Francja (frank) - 0,14
Niemcy (marka) - 2,12
Holandia (gulden holenderski) - 2,82
Węgry (pengő) - 10,4
Włochy (lir włoski) - 0,27
Litwa (lit litewski) - 0,89
Łotwa (łatów łotewskich) - 0,98
Norwegia (korona norweska) - 1,24
Portugalia (escudo portugalskie) - 0,22
Rumunia (lej rumuński) - 0,03
Szwecja (korona szwedzka) - 1,28
Szwajcaria (frank szwajcarski) - 1,18
Wielka Brytania(funt szterling) - 24,84
Stany Zjednoczone (dolar amerykański) - 5,31
Jugosławia (dinar jugosławiański) - 0,12

Kurs wartości złota

Poniżej znajdziesz kurs wartości 1 grama złota względem złotego polskiego w okresie II Rzeczypospolitej.

Wrzesień 1939 - 5 zł i 92,44 grosza.

 


 

5
Oceń (5 głosów)

 

 

Przedwojenne kursy walut - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł