Prużany - pamiętamy o poległych


Betonowe płyty nagrobne polskich żołnierzy poległych w trakcie wojny polsko-bolszewickiej - w tym płyty 15 zidentyfikowanych żołnierzy 58. pp (4. psw) - zostały w ubiegłym roku gruntownie oczyszczone i zabezpieczone przy użyciu specjalistycznych preparatów.
Wszystko za sprawą zbiórki publicznej, realizowanej w roku 2017 przez GRH 58. pułku piechoty (4. psw) oraz pracom, możliwym do zrealizowania dzięki zebranym środkom. Wspomniane wojskowe tablice nagrobne znajdują się na niewielkim cmentarzu wojennym w Prażanach (jak nazwę miasta zapisywano we wspomnieniach dotyczących 58 pułku piechoty), będącego częścią cmentarza katolickiego w tym leżącym na Białorusi mieście. Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 126 polskich żołnierzy (do dzisiaj odczytać można 59 nazwisk) z różnych wielkopolskich formacji (w tym m.in. z 57 i 58 pp), poległych w roku 1920 w czasie wrześniowych walk w okolicach miasta.
Dzisiaj już tylko część tablic możliwa jest do odczytania. Mamy nadzieję, że przeprowadzone prace pozwolą na dłużej utrwalić te nazwiska, które jeszcze odczytać można.
Na podstawie książki Anny Lewkowskiej, Jacka Lewkowskiego i Wojciecha Walczaka pt. "Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś" przedstawiamy listę „Czwartaków” pochowanych na prużańskiej nekropolii:
szeregowy Franciszek Brudło (14.9.1920), W. Ciastowicz (+1920), szer. E Dreger (+1920), kapral Jan Filipczak (14.9.1920), szer. Władysław Gocyła (lub Gocuła)(24.9.1920), A. Klast (na tablicy widnieje nazwisko Kłast) (14.09.1920), szeregowy Jan Kubiak (23.09.1920), starszy strzelec Jan Leśny (14.09.1920), szeregowy Leon Mielcuszny (21.09.1920), Ornecki (+1920), szer. Józef Preiss (lub Proiss) (17.09.1920), szer. Czesław Ratajczak (14.09.1920), szer. Henryk Samarzewski (lub Samorzewski) (20.09.1920), szer. Jan Skiba (21.09.1920), kapral Wojciech Stefański (14.09.1920).
Zwraca uwagę fakt, że sześciu z wymienionych wyżej żołnierzy zginęło 14 września 1920 roku. Ze znajdującego się w zasobach Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku raportu ówczesnego dowódcy 58. pp majora Pawła Wincentego Chroboka wynika, że tego dnia zginęło 10 „Czwartaków”, w tym 4 oficerów (wśród nich dowódca II baonu, por. Darnowski). Przeciwnik poniósł jednak znacznie dotkliwsze straty: „Karabiny maszynowe nasze niosły w szeregi nieprzyjaciela, gęsto na nas nacierającego w ciągu 5-ciu godzin krwawej bitwy, niezliczoną śmierć i zgubę. Na samej szosie zliczono około 600 trupów (…)”
Walki w rejonie Prażan na obrazie zatytułowanym „Bitwa pod Dobuszynem” uwiecznił znany malarz batalista Leon Wróblewski, a sam obraz znajdował się przed wojną na terenie koszar 58. pp (4. psw) przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.
GRH 58. pp (4. psw) również w2018 roku prowadziła zbiórkę publiczną pod nazwą „Żołnierze niepodległej – przywracamy pamięć o poległych w obronie niepodległości Polski w latach 1918-1945”. O dokładnym przeznaczeniu zebranych środków będziemy informowali w miarę postępowania wyznaczonych prac.
Foto: archiwum GRH 58 pp

 


 

5
Oceń (1 głosów)

 

 

Prużany - pamiętamy o poległych - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł