Projekt Kurlandia 44/45

/ 5 zdjęć


Poniżej zamieszczamy pierwszą część podsumowania, które jest związane z naszym projektem. Całość działań prowadzonych w kontekście „Kurlandii 1944/45” przybliżymy w trzech częściach. Chcemy tym samym odnieść się nie tylko do realizowanych w czasie projektu zadań taktycznych, ale dość szeroko nawiązać do tła historycznego. 
Uzupełnieniem całości będą materiały zdjęciowe i filmowe, które (mamy taką nadzieję) dość obrazowo przybliżą trzy noce i przeszło trzy dni spędzone w polowych warunkach (ziemianka).

Cele, które przyświecały całej koncepcji, były następujące:

- Historyczne przybliżenie działań prowadzonych przez jednostki 4.Dywizji Pancernej na terenach Łotwy w okresie od listopada 1944 do stycznia 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, jakie były stawiane przed poszczególnymi pododdziałami rozpoznawczymi i grenadierów pancernych.

- Podniesienie sprawności taktycznej, poprzez realizowanie zadań i ćwiczeń, których źródłem były ówcześnie stosowane regulaminy oraz tzw. praktyka frontowa. Wykorzystywanie transporterów opancerzonych nie tylko jako środka do przemieszczania pododdziałów grenadierów pancernych, ale również ich praktyczne zastosowanie w działaniach frontowych.

- Rozwinięcie bloku zadań taktycznych o tzw. część nocną, na którą składała się specyfika poruszania w terenach leśnych, komunikacja w warunkach nocnych, umiejętne wykorzystywanie roślinności jako czynnika sprzyjającego kamuflowaniu. Uzupełnieniem tej części było tzw. ograniczone wykorzystywanie źródeł światła w warunkach przegrupowania i orientacji terenowej.

- Rozwijanie sprawności w poruszaniu się, poprzez konkurencje o podłożu sportowym i technicznym. Do tego regularna musztra oraz zapoznanie z poszczególnymi elementami wyposażenia plus teoretyczne wprowadzenie do zagadnień taktyki.

Wszystko to realizowaliśmy w historycznym otoczeniu, z wykorzystaniem historycznych pojazdów i w klimatycznych, ziemiankowych warunkach. Cały projekt, poza powyższymi miał również cele integracyjne. 
Dokonaliśmy przeglądu umundurowania, sprawdzenia oporządzenia. Szereg związanych z tym wskazówek znajdzie swój wyraz już z początkiem przyszłego roku. Co także godne odnotowania – wśród nas pojawiły się też osoby nowe, które (jak mamy nadzieję) dość szybko wkomponują się w nasze szeregi.

Chcemy również zwrócić uwagę na to, że podczas prowadzonych zajęć realizowaliśmy zadania, mające nawiązywać do zarysu przyszłorocznej „Bitwy o Wielką Wieś”, która ponownie będzie miała miejsce we Władysławowie. Celem tego wydarzenia jest promocja historii polskiego oręża i przybliżanie tych epizodów z okresu II Wojny Światowej, które obrazują bohaterskie działania żołnierzy Wojska Polskiego. 
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Muzeum Techniki Militarnej z Kłanina.

Poniżej zamieszczamy pierwszą z galerii (a konkretnie kilka zdjęć tzw. zajawki), która ilustruje cały projekt. Kolejne (analogowe) już niebawem. W najbliższym czasie zamieścimy także dodatkowe informacje z projektu oraz materiały filmowe. Link do pełnej galerii znajduje się tutaj: https://photos.google.com/…/AF1QipNcJr0AIcBMr462VBkBiY3065j…


Autorem jest Nix.


Realizacja całego „kurlandzkiego” pomysłu nie byłaby możliwa bez przychylności i wydatnej pomocy szeregu osób i instytucji. Chcemy tym samym serdecznie podziękować Muzeum Techniki Militarnej z Kłanina za wsparcie logistyczno-organizacyjne i udostępnienie na czas ćwiczeń terenu oraz pojazdów, które stanowiły bardzo istotne elementy w planie naszych zadań. 


Dziękujemy SRH „Die Freiwilligen” za umożliwienie bytowania w przygotowanej przez nich ziemiance. To bardzo klimatyczne i fachowo przygotowane miejsce pozwala w daleko idący sposób poczuć frontowy klimat. Gratulujemy wykonania i pomysłu . Dziękujemy Przemkowi Budzichowi (dokuman) za realizowanie materiału filmowego z całego projektu, a także firmie Thunder Fajerwerki z Torunia za wsparcie pirotechniczne. W/w serdecznie pozdrawiamy  :-). 
W planach mamy kolejne projekty i nie mniej ciekawe pomysły, które (mamy taką nadzieję) zrealizujemy już w większym gronie (z innymi GRH/SRH).

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

Projekt Kurlandia 44/45 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł