POLACY W ARMII KRZYŻACKIEJ POD GRUNWALDEM.

/ 3 komentarzy / 2 zdjęć


15 lipca 1410 roku stanęły naprzeciwko siebie dwie wrogie armie: krzyżacka oraz unii polsko-litewskiej. Według zapisów kronikarzy Polacy walczyli również po stronie Krzyżaków...

Na Ziemi Chełmińskiej i Pomorzu Zachodnim, które należały w XV wieku do Zakonu Krzyżackiego, mieszkało wielu przedstawicieli polskiego rycerstwa. W przypadku wojny musieli służyć osobiście w armii krzyżackiej. Ich obowiązki wojskowe były określone w aktach nadań ziemskich i zależały od wielkości majątku. Jeśli któryś z nich starałby się wyłamać, groziłaby mu konfiskata dóbr lub bardzo wysoka grzywna. Zdrada była karana śmiercią, o czym przekonał się polski rycerz walczący u boku Krzyżaków Mikołaj z Ryńska.
Krzyżacy zarzucili mu zdradę. Twierdzili, że gdyby chorągiew walczyła dłużej, to armia krzyżacka odniosłaby zwycięstwo.
Nowy wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Henryk von Plauen kazał rycerza aresztować już jesienią 1410 roku. Ale Mikołaj zdążył uciec do Polski, a do Prus wrócił dopiero wtedy, gdy otrzymał gwarancję bezpieczeństwa. Mimo to, von Plauen ponownie kazał go podstępnie aresztować pod zarzutem udziału w spisku komtura Jerzego von Wirsberg, który chciał jakoby przejąć władzę w zakonie. Mikołaj Ryński został uwięziony na zamku w Grudziądzu, a wkrótce stracony – bez procesu – na tamtejszym rynku. Już wtedy był wszystkim znany rzeczywisty powód ścięcia polskiego rycerza – jego antykrzyżackie zachowanie na polu bitwy.Byli jeszcze Kazimierz V niosący piątą chorągiew krzyżacką oraz Książe Olśnicki Konrad który stał na czele czwartej chorągwi.
Jan Długosz pisał z pogardą jak o księciu szczecińskim Kazimierzu V .
Podczas bitwy grunwaldzkiej Kazimierza V pojmał i uwięził polski rycerz Skarbek z Góry herbu Habdank walczący pod znakiem ziemi krakowskiej. Prawie rok później książę był wolny. Decyzja księcia o udziale w bitwie u boku Krzyżaków była podyktowana stosunkami pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Królestwem Polski, które zmieniały się jak w kalejdoskopie. W XIV w. istniał sojusz, który zerwano w 1386 r., w wyniku czego książęta pomorscy sprzymierzyli się z Zakonem. W 1390 r. znowu związali się z Polską i Czechami przeciw Krzyżakom. Stosunki popsuły się niedługo przed bitwą grunwaldzką ? Bogusław VIII Słupski oraz jego bratanek Kazimierz V ponownie przeszli na stronę krzyżacką.

Inny był przypadek księcia oleśnickiego Konrada VII, który stał na czele czwartej chorągwi krzyżackiej. Konrad VII wbrew swemu ojcu Konradowi III Staremu stanął u boku wielkiego mistrza. Książę za młodu przebywał wśród Krzyżaków, gdzie uczył się rycerskiego rzemiosła. Stanął po stronie Krzyżaków prawdopodobnie dlatego, że tak nakazywał mu rycerski honor i czuł wdzięczność dla swych nauczycieli i opiekunów z czasów młodości.

Nie wiadomo ilu Polaków znajdowało się wśród wojowników armii krzyżackiej. Czy czuli się jak zdrajcy? Wiadomo na pewno, że rycerski honor nakazywał im lojalność wobec suwerenów.

 


 

4.3
Oceń (3 głosów)

 

 

POLACY W ARMII KRZYŻACKIEJ POD GRUNWALDEM. - opinie i komentarze

mauser98kmauser98k
0
Temat ciekawy , warto go rozwinąć bo chyba cały nie  wszedl. Trzeba też chociażby pamiętać o udziale chorągwi księcia oleśnickiego Konrada Białego który byl przecież Piastem, a pod Grunwaldem dostał sie do Polskiej niewoli. Pozdrawiam (2010-07-16 00:00)
Salieri16000Salieri16000
0
  Ha! No właśnie- co się stało, że nie ma dalszej części tekstu? Czytam z zainteresowaniem, a tu nagle... kończy się rozprawa w pół zdania... Autorze! Proszę to koniecznie naprawić :P

 Z pozdrowieniami:
  Salieri16000
(2010-07-18 00:00)
arkadiusz-piszcarkadiusz-piszc
0
Konrad był Ślązakiem. Chorągwie śląskie walczyły podczas bitwy po stronie Zakonu. Nie natknąłem się dotąd na żadną informację o książętach śląskich walczących po stronie Jogajły. (2016-12-02 21:45)

skomentuj ten artykuł