Pogawędki kawaleryjskie cz.21- Edukacja oficerów zawodowych 14 P.Uł. 1921- 1939.

/ 2 zdjęć


Oficerowie zawodowi pułku uzupełniali swoją wojskową wiedzę na różnych kursach doskonalących, które uruchomione były niemalże po zakończeniu działań wojennych w 1921 roku. Odbywały się przez okres międzywojnia głównie na bazie Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu...
I Kurs Doszkolenia Młodszych Oficerów kawalerii odbył się od 1 lutego do 31 lipca 1921 roku.Z pułku uczestniczyli w nim :
- Ppor. Edward Godlewski
- Ppor. Walerian Januszewski
W II kursie ( od 1 grudnia 1922 do 3 wrzesnia 1923 roku), uczestniczył rtm. Jerzy Jacyna.
Na IV kurs ( od 3 stycznia do 30 stycznia 1924 roku) z pułku skierowani zostali :
- Rtm. Julian Miller
- Por. Andrzej Pilawitz
- Por. Stanisław Pulkiewicz
- Por Jan Pniewski.
W V kursie (od 1 grudnia do 31 sierpnia 1925 roku) uczestniczyli:
- Rtm. Modest Romiszewski
- Rtm. Kazimierz Szymański
- Rtm. Ryszard Garniewicz
- Rtm. Stanisław Kostkiewicz.
Od roku 1925 ruszyły Kursy Dowódców Szwadronów. I tak, w VI kursie ( od 2 listopada 1925 do 15 sierpnia 1926 roku) uczestniczyli min. :
- Rtm. Józef Poznański
- Rtm. Franciszek Skibiński
W VII kursie ( od 2 listopada 1926 do 15 czerwca 1927 roku) kawaleryjskie nauki odbierali :
- Rtm. Aleksander Studziński
- Por. Stanisław Bolesław Kowalczewski
- Por. Wilhelm Pflancer
- Por. Karol Apolinary Wiernicki.
W VIII kursie ( od 2 listopada 1927 do 15 czerwca 1928 roku) uczestniczył por. Józef Możdżeń.
W X kursie ( od 15 pazdziernika 1929 do 31 maja 1930 roku) uczestniczyli :
- Rtm. Władysław Nowacki
- Rtm. Alfred Klauzal
- Por. Jerzy Falkowski.
I w kolejnych latach na kursy dowódców szwadronów uczęszczali następujący oficerowie pułku...
XII Kurs (od 2 maja do 31 sierpnia 1931 roku):
- Rtm. Władysław Walczyński
- Rtm. Andrzej Smodlibowski
XIII kurs ( od 3 kwietnia do 3 sierpnia 1933 roku) :
- Rtm. Stanisław Neyman
- Por. Zygmunt Lassota
XV kurs ( od 11 marca do 4 lipca 1935 roku. Tutaj pułk reprezentował tylko rtm. Józef Bokota.
XVIII kurs ( od 28 lutego do 30 lipca 1938 roku) . Z pułku skierowany został tylko rtm. Włodzimierz Korytkowski.
XIX kurs ( od 12 lutego do 13 maja 1939 roku) :
- Rtm. Andrzej Szajowski
- Por. Józef Roman Pohorecki (przebywający w CWK w Ekipie Sportu Konnego)
- Por. Roman Dzierżanowski
Ostatni,XX kurs (od 19 maja do 19 sierpnia 1939 roku) zakończył por. Leon Rzewuski.
Oficerowie pułku uczęszczali również na kursy oficerów sztabowych kawalerii, które uruchomione w latach 1924- 1939. I tak:
I kurs ( od 10 czerwca do 10 wrzesnia 1924 roku) ukończył ppłk. Władysaw Kulesza
IV kurs ( od 25 wrzesnia do 25 lipca 1927 roku) zaliczył ppłk. Antoni Szuszkiewicz.
V kurs ( od 6 marca do 5 czerwca 1928 roku) ukończył mjr. Edward Godlewski.
IX kurs ( od 25 września do 5 listopada 1935 roku) ukończyl pelniacy obowiązki zastępcy pułku, ppłk. dypl. Zygmunt Miłkowski.
Dla oficerów kawalerii, odznaczajacych się wybitnymi talentem jeżdzieckim zorganizowano od 1924, trwające do wybuchu wojny Kursy Instruktorów Jazdy Konnej.Ukończyli je następujacy oficerowie pułku:
II kurs ( od 2 lutego do 1 września 1925 roku)- por. Jan Pniewski
IV kurs ( od 1 listopada 1926 do 1 wrzesnia 1927 roku)- por. Grzegorz Romaszkan
VII kurs ( od 1 kwietnia do 15 sierpnia 1930 roku)- por. Włodzimierz Korytkowski
X kurs ( od 17 pażdziernika 1932 do 12 sierpnia 1933 roku)- por. Roman Pohorecki
XII kurs ( od 15 stycznia do 15 pazdziernika 1935 roku)- por. Aleksander Rylke.
Od 1931 roku uruchomiono Wyższe Kursy Instruktorów Jazdy Konnej. Z pułku ukończyli je min. :
I kurs (od 15 pazdziernika 1930 do 15 sierpnia 1931 roku)- por. Włodzimierz Korytkowski
IV kurs ( od 15 pażdziernika 1933 do 11 sierpnia 1934 roku)- por. Roman Pohorecki
VI kurs ( od 15 stycznia do 14 listopada 1936 roku)- por. Aleksander Rylke.

 


 

5
Oceń (8 głosów)

 

 

Pogawędki kawaleryjskie cz.21- Edukacja oficerów zawodowych 14 P.Uł. 1921- 1939. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł