Pasłęk - Tablica dla jeńcow niemieckiego obozu z IWW w Pr.Holland

/ 8 zdjęć


[p][p]22 września 2014 roku odbyła uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na cmentarzu jenieckim po byłym Kriegsgefangenenstammlager Pr.Holland / obecnie Pasłęk/ . W wydarzeniu połączonym z ekumenicznym nabożeństwem żałobnym , poza organizatorem , Burmistrzem Pasłęka udział wzięli zaproszeni goście a wśród nich ; Starosta Elbląski Pan Maciej Romanowski , nieliczni radni , komendanci jednostek Policji , Straży Pożarnej , przedstawiciele GRUPY Zabytkowy Pasłęk , Towarzystwa Miłośników Pasłęka , Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej oraz Pasłęczanie.
Gośćmi Honorowymi byli Maria i Witold Mackiewicz , miejscowi rolnicy , którzy w roku 1946 jako pierwsi stali się właścicielami terenów rolnych użytkowanych po likwidacji obozu i okalających cmentarz jeniecki .

Uroczystość miała kameralny charakter . Skierowana była do ograniczonej liczby osób co w połączeniu z zmienną aurą nie wyszło imponująco . Wiedza lokalnej społeczności na temat obozu oraz istniejącego jeszcze terenu cmentarza jest nadal daleka od oczekiwanej co skłania do prowadzenia dalszych działań edukacyjnych w szkołach , gimnazjach oraz mediach / prasa , Internet , radio oraz TV /.

Uroczystość była nagrywana przez dziennikarzy TV Olsztyn by później zaprezentować z niej krótką relację . www.youtube.com/watch?v=-9ZWN750ghA

Historia rekonstrukcji monumentu upamiętniającego pochowanych na cmentarzu żołnierzy , jeńców z niemieckiego obozu sięga roku 1988 . Wtedy to uległ całkowitemu zniszczeniu pomnik wystawiony i poświęcony w 1916 roku . Po próbach uporządkowania cmentarza czynionych przez kilka lokalnych stowarzyszeń oraz osoby nie zrzeszone dopiero w roku 2011 władze miasta wystąpiły ze stosownym wnioskiem do władz wojewódzkich w tym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o zatwierdzenie projektu pamiątkowej tablicy oraz dofinansowanie . W lipcu br. urząd otrzymał stosowne środki i przystąpiono do prac.
Uroczystość , w której uczestniczył również piszący te słowa , to pierwszy etap działań które powinny objąć teren cmentarza . Nadal na uporządkowanie oczekuje ok. 4/5 powierzchni cmentarza oraz wyjaśnienie nieścisłości związanych z obecnym nazewnictwem obiektu i jego lokalizacji / Pasłęk , Krosno , Sakówko czy Pólko / oraz tego czy wśród pochowanych tu żołnierzy rosyjskich nie było też innych narodowości np. polskiej , litewskiej czy białoruskiej ? .

Szersza informacja o historii obozu oraz cmentarza po byłym niemieckim obozie jenieckim Pr.Holland / Preussisch Holland / Pasłęk zawarta jest w prywatnym materiale filmowym GRUPY Zabytkowy Pasłęk .
www.youtube.com/watch?v=GO2cAp2X5VE.
[/p][/p]

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

Pasłęk - Tablica dla jeńcow niemieckiego obozu z IWW w Pr.Holland - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł