Państwowa Odznaka Sportowa

/ 2 komentarzy / 6 zdjęć


Państwowa Odznaka Sportowa

Państwowa Odznaka Sportowej nierozłącznie związana jest z powstaniem Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. CIWF zbudowany został w latach 1928-29. Wraz z tym wydarzeniem rozpoczęła się kampania krzewienia ducha sportowego nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród wojskowych. Mając na uwadze podwyższanie umiejętności fizyczych zarówno ogółu społeczeństwa, jak i wojska, wprowadzono Państwową Odznakę Sportową (POS).Odznaka ta ustanowiona została 27 czerwca 1930 roku rozporządzeniem Rady Ministrów, jednak pierwsze odznaki pojawiły się w 1931 roku. Jak zapisano POS mógł otrzymać każdy obywatel polski, w wieku 14 lat (płci męskiej) lub 16 lat (płci żeńskiej), który poddał się z wynikiem pozytywnym okresowej próbie sprawności fizycznej. Odznakę nadawano na okres 2-letni.
Odznaka POS była III klasowa, a każda klasa miała 4 stopnie. Przyznawano więc:
Klasa I - brązowa;
Klasa II - srebrna;
Klasa III - złota;
Kandydat ubiegający się o odznakę po raz pierwszy przyznawano odznakę brązową I stopnia.O kolejną klasę POS ubiegać należało się przed upływem okresu 2 letniego. Odznaka POS miała formę stylizowanego orła z białej emalii o rozpiętości skrzydeł 2 cm.Jego dolna część spoczywałą na tarczy, różnej dla każdej klasy POS. Mogła być ona wykonana odpowiednio z brązu, srebra lub złota. Na tarczy czerwone, emaliowane litery P.O.S.
Odznakę POS nadawał przewodniczący wojewódzkiego komitetu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Odznakę POS nabywano na koszt własny. Oprócz odznaki POS istniała jej miniaturka. Cywile odznakę nosili na lewej piersi lub na lewej klapie surduta. W WP natomiast szeregowcy i podoficerowie nosili odznakę na prawej piersi, a oficerowie miniaturkę POS na koalicyjce. Jak jednak widać na zdjęciach sposób noszenia POS był bardzo dowolny.POS można było utracić jeśli na skutek postępowania sądowo - karnego posiadacz POS tracił uprawnienia do orderów i odznaczeń.
Okresowe próby sprawności fizycznej organizował przewodniczący powiatowych komitetów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego dla cywili i dowódca pułku lub równożędny dla żołnierzy w służbie czynnej. Próbę mógł także przeprowadzić dyrektor CIWF, dyrektor studium wychowania fizycznego przy uniwersytetach, dyrektorzy państwowych szkół średnich, kolegiów nauczycielskich, przewodniczący związków i stowarzyszeń sportowych upoważnione przez PUWFiPW.

Próba na POS składała się z sześciu grup sprawnosci fizycznych:
Grupa I - gimnastyka i pływanie do 100 m;
Grupa II - skoki;
Grupa III - biegi do 800 m, pływanie do 100 m, jazda na łyżwach do 500 m;
Grupa IV - rzut dyskiem, oszczepem, piłką, granatem, pchnięcie kulą, boks, szermierka, gry sportowe, strzelanie (dla kobiet);
Grupa V - marsze do 20 km, biegi do 5 km, wycieczki piesze do 3 dni, biegni narciarskie do 18 km, biegi łyżwiarskie do 10 km, jazda na rowerze do 20 km, rajd konny do 2 dni, pływanie do 1000 m, wioślarstwo i wycieczki wioślarskie do 1 dnia, gry sportowe.
Grupa VI - strzelanie (dla mężczyzn) i gry sportowe (dla kobiet);
Wraz z odznaką wydawano dokument - świadectwo POS. Fakt posiadania odznaki odnotowywano w kartach kwalifikacyjnych oficerów, podoficerów i żołnierzy słowami 'Posiada P.O.S.'. Poza tym POS było jedną z nielicznych odznak, które na mundurze mogli nosić żołnierze WP. Warto też zauważyć, że w wojsku POS traktowano jako odznakę, którą powinno się mieć, na co wskazują liczne zdjęcia żołnierzy. Z kolei jako warunek wstępu do niektórych szkół wymienia się posiadanie POS. Tak było w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej.Nie sposób pisać o POS, jeśli nie wspomnimy o 'Marszu POS', napisanym przez Edwarda Maja. Grany był na defiladach i paradach w czasie najważniejszych świąt państwowych. Stanowił najbardziej popisową kompozycję każdej liczącej się orkiestry wojskowej. Grany jest do dziś, przez najlepsze orkiestry z Poznania, Krakowa i Śląska, szczególnie jako marsz konkursowy. W czerwcu 2006 roku, właśnie za wykonanie tego marszu, Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Silesia, pod batutą Józeda Obstarczyka otrzymała w VIII Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych główną nagrodę.

Państwowa Odznaka Sportowa - podstawowe dane

Wysokość POS: 35 mm
Szerokość POS: 29 mm
Wysokość miniaturki POS: 12 mm
Szerokość miniaturki POS: 12 mm

Źródła

Opracowano w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 roku (Dz. Urz. R. P. 'Monitor Polski' nr 169, z dn. 24 lipca 1930 i nr 9 z dnia 13 stycznia 1931)www.odkrywca.pl
www.cytadela.aplus.pl

/Pathe/
Podziękowania dla /Dudzin/ za udostępnienie zdjęć i legitymacji.

 


 

0
Oceń (0 głosów)

 

 

Państwowa Odznaka Sportowa - opinie i komentarze

MalikusMalikus
0
Można też wspomnieć o mniej popularnych wariacjach tej odznaki. Srebrna odznaka POS przeznaczona min. dla harcerzy, skautów czy sokołów spoza granic RP (2019-08-13 13:41)
MalikusMalikus
0
Przepraszam, załadowałem złe zdjęcie. Oczywiście wcześniejszy post to odznaka dla Związku Polaków w Niemczech. A tutaj poprawny POS dla Światowego Związku Polaków z Zagranicy. (2019-08-13 13:45)

skomentuj ten artykuł