NASZA GMINA, NASZA HISTORIA -SCHWALBEN CZASU OKUPACJI


Koło „Leonardo” działa od 2005 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie (Gmina Bulkowo, pow. Płock). Jego członkami są uczniowie gimnazjum, a także absolwenci.
Głównym celem działalności grupy jest popularyzacja działań plastycznych oraz historii terenu Gminy Bulkowo. Koło propaguje kulturę, obyczaje ludowe, zbiera informacje dotyczące historii Gminy. Kierunkiem jego działań są również akcje i programy edukacyjne kultywujące tradycje i historię regionu. Koło przygotowuje wystawy, plenery oraz inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym. Współpracowało w tej kwestii z Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Grupa była inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej „MIESZKAŃCOM GMINY BULKOWO - OFIAROM II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Tablica została odsłonięta na budynku tzw. „Starej Plebanii” w Blichowie, miejsce to było aresztem i punktem kaźni, podczas lat okupacji. Grupa realizowała również zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi. Koło wydaje pismo „BIULETYN KOŁA LEONARDO”, w którym opisuje historię, ciekawostki historyczne, swoje działania.
Od 1 sierpnia do 15 listopada Koło będzie realizować projekt pod nazwą „NASZA GMINA, NASZA historia – SCHWALBEN CZAS OKUPACJI”. Fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”, Levi Strauss Poland oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, a także ze wsparcia z Urzędu Gminy Bulkowo oraz środków własnych. Partnerami projektu będą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie, Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Żurawianki” z Bulkowa, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” Płock.
Schwalben to nazwa Bulkowa jaką nadali miejscowości naziści w okresie okupacji. Głownie tego właśnie okresu będzie dotyczył projekt. Uczestnicy działań pragną przypomnieć historię najnowszą mieszkańcom. Będą poszukiwać śladów przeszłości, (pamiątek, materialnych i nie tylko), chcąc uchronić te cenne skarby, przed zapomnieniem. Zebrane materiały historyczne, zostaną zebrane w publikacji, wydanej na zakończenie projektu.
Projekt, to także integracja środowisk Gminy Bulkowo, poprzez wspólne przedsięwzięcia, dla których osnową będą działania realizowane wokół historii gminy.

W ramach działań zostanie przygotowana publikacja, a także powstanie praca plastyczna (pt. „Warszawo ma!”- upamiętniająca walki Polaków podczas Powstania Warszawskiego. Oryginalność zaplanowanej pracy będzie tkwiła w jej niespotykanych wymiarach 300 x 100 cm. W czerni i bieli). Przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne, fotograficzne, dziennikarskie oraz wykłady historyczne, odbędzie się biwak harcerski z warsztatami historycznymi, a także rywalizacja sportowa w formie Turnieju Strzeleckiego. Wszelkie działania będzie można śledzić na profilu projektu, umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook. Wszystko to przyczyni się do podniesienia świadomości historycznej o gminie. Wzmocni tożsamość regionalną. Spowoduje zaangażowanie w działania, zmotywuje do aktywności intelektualnej, ruchowej, społecznej. Na uroczystości końcowe zostanie zaproszona Grupa Rekonstrukcji Historycznej, która zaprezentuje swoje dokonania, przygotuje „nietypową” lekcję historii. Uczestnicy wyjadą również do Centralnego Archiwum Państwowego w Płocku, gdzie będą poszukiwać informacji na temat gminy oraz swoich przodków.


 


 

Informacje dodatkowe

  • Data: 
    2012-09-05
  • Organizator: 
    KOŁO \\

5
Oceń (2 głosów)

 

Lokalizacja


Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:wybieram się tam!

 

NASZA GMINA, NASZA HISTORIA -SCHWALBEN CZASU OKUPACJI - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł

Noclegi w pobliżu