Marsz Cieni - Koszalin 2013

/ 2 komentarzy / 16 zdjęć


W dniu 16 kwietnia 2013 w Koszalinie odbyła się inscenizacja upamiętniająca 73-cią rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Była ona symboliczna ale na pewno przybliżyła mieszkańcom Koszalina tą tragiczną kartę w naszej historii, a członkom Rodziny Katyńskiej dała nadzieje, że pamięć o ich najbliższych nie zniknie w mrokach dziejów.

Inscenizacja rozpoczęła się przy stacyjce Gniazdowo, gdzie polscy jeńcy zostali wyładowani z wagonu i po uformowaniu kolumny marszowej przeszli pod eskortą enkawudzistów ulicą Kamieniarską i Gnieźnieńską na koszaliński cmentarz, mijając symboliczne stacje Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków i Katyń. Należy dodać, że za kolumną uformował się pochód, w którym przeszły władze, przedstawicie koszalińskich instytucji, szkół i uczelni, a także kilkuset mieszkańców Koszalina.

Po dotarciu pod pomnik Martyrologii Narodu Polskiego wyczytani po nazwisku polscy oficerowie ustawili się pod Krzyżem Katyńskim, gdzie padł symboliczny strzał. Żołnierze przykryci czarnym kirem na sygnał wojskowej trąbki wstali i ustawili się na zbiórce w miejscu tych, którzy zostali w mogiłach katyńskich. W trakcie uroczystości pod pomnikiem jeden z rekonstruktorów, Mirosław Piekarski, odczytał wzruszający wiersz „Matka Boska Kozielska” autorstwa Jerzego Bazarewskiego.
Uczestniczący w uroczystościach mieszkańcy Koszalina mogli na pamiątkę otrzymać replikę guzika z przedwojennych mundurów wojskowych i wiersz „Bez kaplicy”. Rozdawaniem tych pamiątek zajmowali się harcerze.

Należy jeszcze napisać wyjaśnienie dotyczy nazwisk oficerów, które padały podczas inscenizacji. Były to dwadzieścia dwa nazwiska zamordowanych oficerów, których rodziny mieszkają w Koszalinie. Marcin Maślanka, jeden z rekonstruktorów tak o tym powiedział: „Przygotowując inscenizację poznawaliśmy ich krótkie życiorysy. Chcieliśmy tak oddać im hołd. W ten sposób przestawali być także dla nas, rekonstruktorów kimś anonimowym, nazwiskiem, ale stawali się czyimiś ojcami, mężami, braćmi, kimś, po kim została wyrwa w sercu”.

Wzruszającą chwilą dla uczestników inscenizacji były również podziękowania od Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Koszalinie, które wraz z pamiątkowymi medalami przekazał pan Bronisław Strzok.

Widowisko historyczne zostało przygotowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”, przy współudziale Koszalińskiego Towarzystwa Miłośników Wąskotorówki a brali w nim również udział goście z Wałcza, z Muzeum Wału Pomorskiego, a patronat nad uroczystościami sprawował Starosta Koszaliński, pan Roman Szewczyk.

BSMH 'Perun' chciałoby serdecznie podziękować wszystkim osobom, które nie są zrzeszone w Stowarzyszeniu, a w szczególności rekonstruktorom, kolejarzom i harcerzom, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Gdyby nie Wasze zaangażowanie, ta inscenizacja nie miałaby takiego kształtu.

Więcej zdjęć: http://www.sokol.slupsk.pl/Marsz_cieni/marsz/

 


 

5
Oceń (12 głosów)

 

 

Marsz Cieni - Koszalin 2013 - opinie i komentarze

agdar7agdar7
0
Dzięki takim inicjatywom pamięć o pomordowanych nie zniknie w mrokach dziejów. (2013-04-17 00:00)
formoza58formoza58
0
DZIĘKUJĘ ! Pozdrawiam serdecznie (2013-04-22 00:00)

skomentuj ten artykuł