Lekcja historii: Opłatek na obcej ziemi.

/ 74 zdjęć


Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia inspirowały do organizowania spotkań z nimi związanymi. W dniu 5 grudnia 2016r. w budynku Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów właśnie takie się odbyło. Była to właściwie lekcja historii pt.: Opłatek na obcej ziemi. Niestety świąt na obczyźnie, przez minione wieki, doświadczyło wielu Polaków. 

 

Do udziału w tej lekcji zaproszono przedstawicieli Stowarzyszenia PSZ. Przygotowali oni spotkanie noszące tytuł: „Wigilijne opowieści, czyli święta Bożego Narodzenia w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie !939 – 1946.” Tak wiec przedstawiony został okres II wojny światowej zachodniego teatru wojennego. Jednak prowadzący spotkanie Tomasz Miłko rozszerzył temat poza obszar frontu zachodniego gdyż żołnierze gen Andersa na początku wojennej tułaczki znajdowali się na terenie Związku Radzieckiego i okres tuż po jej zakończeniu do rozwiązania PSZ jak też losy powracających do Polski żołnierzy.

 

Lekcja historii była bardzo ciekawa. Tomasz Miłko opowiadał jak wyglądały święta na obczyźnie w poszczególnych latach i krajach. Jego słowa obrazowały wyświetlane mapy oraz zdjęcia. Dokładnie było wiadomo, o którym obszarze świata jest mowa. Opowiadane były też anegdoty, co powodowało, że lekcja nie była zwykłym przekazywaniem wiadomości tylko przyjemnym spotkaniem.

 

Członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali umundurowanie żołnierzy polskich na Zachodzie oraz używaną przez nich broń.

W końcowej części Tomasz Miłko opisał ubiory poszczególnych formacji a były to:

II Korpus gen. Andersa z lat 1941 – 1943

III Dywizja Strzelców Karpackich

I Samodzielna Brygada Spadochronowa

 

Na zakończenie padło pytanie: Kto zaprojektował odznakę spadochronową a był pierwszym rysownikiem Koziołka Matołka?

Odpowiadam: Marian Walentynowicz (na spotkaniu tego nie wiedziałem).

 


 

5
Oceń (3 głosów)

 

 

Lekcja historii: Opłatek na obcej ziemi. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł