KATYŃ

/ 11 komentarzy / 3 zdjęć


JEDEN SPOŚRÓD 22 TYSIĘCY


5 marca mija 70 rocznica wydania wyroku śmierci na 22 tysięczną grupę polskich oficerów znajdujących się w sowieckiej niewoli. W tym to właśnie dniu w 1940 r Ławrientij Beria zwrócił się do Stalina z notatką nr 794/B , w której zaproponował rozstrzelanie tych , jak określił,”zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej”.
Podpisy na notatce, zatwierdzające egzekucję złożyli : Stalin, Woroszyłow , Mołotow i Mikojan natomiast wg dopisku na tym dokumencie „ Kalinin (był )za , Kaganowicz za ”.W ten sposób kraj nasz utracił ok. połowę stanu oficerów zawodowych oraz kwiat inteligencji polskiej gdyż wśród zamordowanych była duża grupa oficerów rezerwy.
Wszystkich skazanych na śmierć zgładzono w terminie 3 kwiecień-12 maj 1940 r. w Katyniu ,Charkowie , Twerze (Kalinin), Kijowie , Mińsku i być może w innych ,nieznanych miejscowościach.
Najbardziej znanym miejscem mordu jest oczywiście Katyń ,którego nazwą potocznie określa całą zbrodnie dokonaną na naszych rodakach. Zbrodnia Katyńska stała się symbolem fałszu i zakłamania prawdy o losie Polaków którzy znalezli się pod panowaniem sowieckim. Była wygodnym pretekstem do zerwania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Rządem Polskim na emigracji.
Była wreszcie odzwierciedleniem rzeczywistego stosunku do Polski naszych wielkich sojuszników : USA i Wielkiej Brytanii , którzy mieniąc się obrońcami prawdy i demokracji udawali cynicznie ,że nie znają prawdy.
W komunistycznej Polsce za głoszenie prawdy można było ulec nieszczęśliwemu wypadkowi, a rodziny ofiar zamiast doczekać się współczucia były szykanowane i prześladowane.
Chciałem przedstawić tutaj sylwetkę jednej z ofiar tej wielkiej zbrodni- ppor. rez. STANISŁAWA ( wymienianego często błędnie na niektórych listach ofiar jako Stefana ) NOCUNIA , kuzyna mojego Ojca. JEGO matka była siostrą mojego Dziadka.
Urodził się 16.05.1911 r w miejscowości Mikołajów w ówczesnym powiecie Pińczowskim ( obecnie powiat Kazimierza Wielka w woj. Świętokrzyskim ).Był synem Andrzeja Nocunia i Katarzyny z Zawilińskich. W młodości wstąpił do zakonu Redemptorystów jednak życie zakonne widocznie nie było Jego powołaniem. Wielkim wysiłkiem całej rodziny został wykształcony na nauczyciela (niestety nie wiem jakie studia ukończył).Jak każdy w tamtych czasach z wyższym wykształceniem ,ukończył szkołę oficerów rezerwy. Pracował jako nauczyciel daleko od swoich stron rodzinnych ,na Wileńszczyznie. Według rodzinnych wspomnień był wspaniałym człowiekiem . Zawsze roześmiany, uczynny i bardzo zadowolony z życia. Był bardzo wysportowany a ponieważ lubił nowinki i dobrze zarabiał kupił sobie rower ( w tamtych czasach był to poważny wydatek ) i w wakacje przyjeżdżał na nim do rodzinnej miejscowości pokonując dystans ok 600 km w jedną stronę. We wrześniu 1939 r został zmobilizowany do 41 suwalskiego pułku piechoty wchodzącego w skład 29 DP. Dywizja ta przydzielona została do Odwodowej Armii „Prusy” i w trakcie zaciekłych walk odwrotowych od 4 do 13 września w większości została zniszczona. Resztki 41 PP brały aktywny udział w obronie Warszawy , natomiast jakaś znaczna część pułku musiała w trakcie walk dotrzeć na tereny zajęte przez Sowietów ponieważ duża grupa oficerów z tej jednostki znalazła się na „ listach katyńskich”
Jako ciekawostkę podam ,że oficerem 41 PP ,w stopniu kapitana , był ojciec reżysera Andrzeja Wajdy- Jakub Wajda. To właśnie na jego cześć powstał film „Katyń”.Ojciec reżysera wraz z dużym oddziałem dostał się do rosyjskiej niewoli w dn. 1.10.1939.Czy był w nim również Stanisław Nocuń?
Niestety nie znamy wojennych szlaków ppor. Stanisława Nocunia, sądzę jednak ,że swój obowiązek żołnierski wykonał dobrze gdyż wspomina się w rodzinie o Nim jako wielkim patriocie. Zresztą fakt ,że po rozbiciu 29 DP w rejonie Dęblina nie skierował się w swoje rodzinne strony oddalone o ok 150 km gdzie pozostawił świeżo poślubioną żonę Halinę z d. Schabowska , każe mi przypuszczać ,że do końca z bronią w ręku walczył w obronie Ojczyzny. Być może starał się przedostać za granicę i został ujęty przez Sowietów ?
Wszystko to pozostanie już niestety w sferze naszych domysłów.
Rodzina nie miała o NIM żadnych wiadomości.
W 1943 po ujawnieniu przez Niemców Zbrodni Katyńskiej w ich „gadzinówce” wśród listy rozpoznanych ofiar znalazł się wpis; Nocuń Stefan ( omyłkowo) por.(też chyba pomyłka, był zmobilizowany jako ppor. a może uzyskał awans ?) piechoty(LZK) bez imienia,syn Andrzeja ur. 16.05.....? pow. Pińców ( w oryginale ) .W mundurze (znaleziony) KS. sl. ST. 2 listy (AM 5424).

Tyle po NIM pozostało.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dn 5.10.2007 został pośmiertnie awansowany na stopień porucznika (chociaż jest wielce prawdopodobne ,że stopień ten uzyskał już w trakcie kampanii wrześniowej ).W Katedrze Polowej WP w Warszawie JEGO nazwisko widnieje na tablicy nr. 10 383.

Zginął bo był POLAKIEM , inteligentem i oficerem , bo walczył za swą ukochaną OJCZYZNĘ.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 


 

5
Oceń (15 głosów)

 

 

KATYŃ - opinie i komentarze

marekjgmarekjg
0
Cześć Ich Wszystkich Pamięci.... (2010-03-06 00:00)
GhostGhost
0
Niech Spoczywają W Pokoju...
(2010-03-06 00:00)
KaniaKania
0
Pozwolę sobie zacytować słowa ballady Pana Kołakowskiego : Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercą...."
Cześć ich pamięci  
(2010-03-06 00:00)
RPRP
0

Taka nasza historia.........

Tacy nasi sąsiedzi...........

(2010-03-06 00:00)
ratcopratcop
0

Cześć Ich Pamięci!!!

...jeśli my zapomnimy o Nich , to niech Bóg zapomni o nas...

(2010-03-06 00:00)
MAREKBZURA39MAREKBZURA39
0
Jak świat światem nigdy Niemiec i Rosjanin niebendą na bratem !!!
(2010-03-06 00:00)
Grzegorz-33Grzegorz-33
0
Nie zapominajmy także o kilku tysiącach pomordowanych funkcjonariuszach Policji Państwowej , oraz Policji Woj. Śląskiego .
Pamiętamy , oddajemy wam cześć i szacunek
(2010-03-07 00:00)
mariusz77mariusz77
0

Niech spoczywaia w pokoiu ,te zbrodnie i inne bedziemy pamietali zawsze po tysiac lat

(2010-03-15 00:00)
sojasoja
0
co juz było nikt tego nie zmieni, może Putin przy obchodach przyzna i potepi zbrodnie Armi Czerwonej, najgorsze jest to że do tej pory żaden z przywódców Radzieckich (Rosyjskich) nie potępił Katynia
(2010-04-07 00:00)
martusianmartusian
0
Stanisław Nocuń był również osobą z mojej rodziny. Był kuzynem mojego dziadka Stanisława Nocunia (ich ojcowie byli braćmi -Andrzej i Szczepan). Od dziadka wiem, ze zanim został oficerem zawodowym W.P., zdobył wykształcenie uniwersyteckie jako nauczyciel.
CZEŚĆ PAMIĘCI WSZYSTKICH ZAMORDOWANYCH.
(2010-04-11 00:00)
joanna-wisla-trjoanna-wisla-tr
0
śp. Stanisław Nocuń - kuzyn mojego dziadka Stanisława Bugajskiego. (2015-09-17 00:00)

skomentuj ten artykuł