Inscenizacja walk w Nowogrodzie 2017.

/ 58 zdjęć


W dniu 24-go IX 2017 roku już po raz XIII-sty odbyła się rekonstrukcja historyczna przy schronie w Nowogrodzie.Głównym organizatorem była GRH Narew,wspierana przez rekonstruktorów z Grupy Allenstein,SRH Batalion Tomaszów i Ludność cywilną z Zambrowa.Tematyką odtwarzanych zdarzeń był przekrój wydarzeń od IX 1939 roku do VI 1945 roku.Walki polsko-niemieckie we IX 1939 roku,przejęcie linii umocnień przez Sowietów od Niemców w 1939 roku.Okupacja sowiecka 1939-1941.Zdobycie schronu przez Niemców w 1941 roku.Wykorzystanie schronów nad Narwią przez ludność cywilną.Ofensywa wojsk radzieckich 1944-1945.

Tak jak już wspomniałem ,,loża dla vipów” w tym roku pękała w szwach.

Przy moście można było oglądać wspólczesny sprzęt wojskowy.Swoje wyposażenie pokazali żołnierze z 1 Brzeskiego Pułku Saperów.

Pogoda dopisała,pirotechnika znakomita,dobre nagłośnienie i oprawa.

,,Zgodnie z decyzją podpułkownika Stanka do obrony ośrodka oporu Nowogród wydzielony został III-ci Batalion 33 pułku piechoty,dowodzony przez majora Józefa Sikorę.Wspierały go :kompania forteczna cekaemów kapitana Eugeniusza Kordiaczyńskiego i 9 bateria 18 pułku artylerii lekkiej podporucznika Edwarda Ossowskiego.Żołnierze majora Sikory,wyparci z pierwszej linii oporu,postanawiają zgodnie z rozkazem bronić się nadal zrówno w spalonym Nowogrodzie,stanowiącym drugą linię obrony ,jak i w okopach trzeciej linii,przebiegała ona już za miastem,w pobliżu cmentarza.Poprzedniego dnia tj.9-go IX dowódca III batalionu otrzymał ponowne potwierdzenie rozkazu obrony Nowogrodu za wszelką cenę.

-Jesteśmy przecież właściwie na straconej pozycji,panie pułkowniku-ośmielił się wtedy rzucić uwagę ,zgodną z faktycznymi możliwościami dalszej obrony.

-Nie ma straconej pozycji-podniósł wtedy głos podpułkownik Stanek-jest rozkaz bronić się i trzeba go wykonać.Obrony można zaprzestać tylko wtedy,kiedy już nie będzie ani kim,ani czym wojować!

Oddziały 18 Dywizji Piechoty,a zwłaszcza 33 pułku piechoty,znalazły się 9-go IX w bardzo trudnej sytuacji.Niemcy silnie naciskali na Nowogród i Łomżę.W nocy z 9-go na 10-go IX dowództwo Samodzielnej Grupy Operacyjnej NAREW wydało rozkaz do zwrotu zaczepnego.W wyniku tej decyzji podjęto ruch wojsk w kierunku Nowogrodu:(42 pułk piechoty i I dywizjon 18 pułku artylerii lekkiej).W dniu 10-go IX Niemcy wsparci czołgami ruszaja na Szablak,pięciokrotnie szturmują pozycje polskie,nim się w nie wedrą i zmuszą do wycofania się resztek obronców.

Plutonowy Modzelewski i jego drużyna sanitarna spotykają późnym popołudniem 10-ciu obrońców pozycji łącznikowej w Szablaku...Modzelewski wraz ze swoimi ludźmi odnajdują zwłoki poległych,a wśród nich leżącego w cieniu drzewa z erkaemem w ręku porucznika Tarczałowicza,bohaterskiego dowódcę 8-ej kompanii 33 pułku piechoty.Lasek,którego bronił,stanie się miejscem wiecznego spoczynku jego i poległych z nim żołnierzy...

...10-go IX,I-szy batalion 42 pułku piechoty o godzinie 7-ej rano zajmuje podstawy wyjściowe do natarcia na Nowogród:na północnym skraju lasów Miastkowo-Naruszki-Grzymały.Pozycje nieprzyjaciela w Nowogrodzie rozpoczyna ostrzeliwać polska artyleria.

-Weźcie ich na białą broń!-rozkazuje dowódca batalionu major Tadeusz Riedl i żołnierze ruszają...Do nieprzyjaciela jest niemal trzy kilometry, w większości otwartego,czystego pola...

-Bagnet na broń!Biegiem marsz!...co kilka sekund biją w linie polskich żołnierzy całe serie pocisków oddawanych salwami przez baterie niemieckiej artylerii.Gęstego ognia niemieckich cekaemów niemal się nie słyszy i nie dostrzego w kurzu i prochowym dymie.Ale skutki tego ognia są dobrze widoczne.Gdzie się podziało tych kilkuset żołnierzy,którzy kilkanaście minut temu ruszyli spod lasu na Nowogród?

-Mątwica nasza!!!

Nocą z 10-go na 11-sty IX nieliczni pozostali przy życiu żołnierze I-go batalionu 42-go pułku piechoty,bombardowani bezustannie w ciągu kilku godzin przez niemieckie samoloty,wycofali się do Łomży...”

Do zobaczenia za rok!!!

Podziękowania dla Romana DOMASZEWICZA: za możliwość dotarcia z Zambrowa do Nowogrodu.

 


 

3
Oceń (4 głosów)

 

 

Inscenizacja walk w Nowogrodzie 2017. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł