Historycy wojskowości w Nowym Targu


Historycy wojskowości w Nowym Targu. Konferencja, wystawy i przegląd filmów dokumentalnych pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego


W dniach 9-11 listopada 2012 roku w Nowym Targu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych od starożytności do współczesności”.

Jest ona efektem rozwijającej się współpracy małopolskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego zapoczątkowanej 21 kwietnia 2012 r. na spotkaniu Forum Małopolskich Oddziałów PTH w Nowym Targu. Konferencja odbędzie się w budynku Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego, gdzie mieści się siedziba nowotarskiego Oddziału PTH.

Trzydniowe spotkanie historyków wojskowości objął Patronatem Honorowym prof. dr hab. Jan Szymczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, który wygłosi także wykład inauguracyjny.

W Komitecie naukowym konferencji zasiadają: prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), zaś komitet organizacyjny tworzą: Robert Kowalski, Paweł Juśko, Leszek Zakrzewski i Magdalena Dyląg.

Podczas pięciu sesji plenarnych wygłoszonych zostanie łącznie 30 referatów przygotowanych przez doktorantów i doktorów z kilkunastu ośrodków naukowych w kraju i ze Słowacji. W budynku Bursy będzie można obejrzeć dwie wystawy czasowe, przygotowane przez oddziały PTH w Limanowej oraz w Tarnowie: „Szlak bojowy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 3 Dywizji Strzelców Karpackich w relacjach oraz obiektywie Limanowian”, tudzież „Garnizon Tarnów w II Rzeczpospolitej”.

Natomiast w niedzielę dla uczestników konferencji oraz mieszkańców regionu organizatorzy przygotowali przegląd filmów dokumentalnych. Zaprezentowane zostaną cztery obrazy: „Pierwszy Virtuti”, reż. Leszek Wiśniewski, „Kleeberg odszedł Kleeberczycy zostali” reż. Mirosław Gronowski, scenariusz Adam Sikorski, „Wojtek, niedźwiedź, który poszedł na wojnę”, reż. Williama Hood i Adama Lavis oraz „Burza w Okręgu Krakowskim”, reż. Dariusz Walusiak.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, zwiedzania ekspozycji oraz obejrzenia filmów dokumentalnych. Szczegółowy pogram trzydniowych obrad oraz imprez towarzyszących


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

DZIEJE WOJEN I WOJSKOWOŚCI
W BADANIACH REGIONALNYCH
OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI


Nowy Targ, 9-11 listopada 2012 r.


HONOROWY PATRONAT:
prof. dr hab. Jan Szymczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego


ORGANIZATORZY
Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego
Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu


KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


KOMITET ORGANIZACYJNY
Robert Kowalski - przewodniczący
Paweł Juśko - sekretarz
Leszek Zakrzewski
Magdalena Dyląg

Konferencja rozpocznie się w dniu 9 listopada o godz. 10.00
w budynku Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu,
ul. Nadwodnia 5

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela
Robert Kowalski, Prezes Oddziału PTH w Nowym Targu
tel. (018) 26-48-260; 502 418 742; mail: [email protected]

Biuro Konferencji zaprasza uczestników
w dniu 8 listopada od godz. 17.00

PROGRAM KONFERENCJI

9 listopada 2012r. (piątek)

8.00-9.30 Rejestracja uczestników konferencji (Bursa Gimnazjalna, ul. Nadwodnia 5)
10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowej (Bursa Gimnazjalna, Aula, I p.)
10.20 Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jana Szymczaka Prezesa ZG PTH, Szabla najsłynniejszym nożem na polu walki

10.40-12.00 I Sesja Plenarna – Wojsko i wojskowość do 1914
Moderator: mgr Robert Kowalski

10.40 dr Aleksander Bołdyrew (Zakład Historii Wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Małopolanie w polskiej piechocie zaciężnej w trakcie wyprawy
chocimskiej 1538
11.00 mgr Sebastian Burghardt (Uniwersytet Rzeszowski), Bitwa pod Komorowem 1863. Udział ochotników z Galicji
w Powstaniu Styczniowym
11.20 mgr Joanna Zofia Halat (Uniwersytet Rzeszowski), Wojsko a prostytucja Polsce porozbiorowej.
11.40 mgr Krzysztof Augustyniak (UWM, Olsztyn), Zarys działań bojowych na północnym Mazowszu w Powstaniu Listopadowym..
12.00 Przerwa na kawę.

12.10-14.00 II Sesja Plenarna – Wojna i wojskowość w źródłach
Moderator: dr Marcin Borys

12.10 mgr Magdalena Dyląg (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, PTH O/Limanowa), Wizerunek najeźdźców
tureckich, tatarskich i wołoskich w Memoriale Ordinis Fratrum Minorum Jana z Komorowa
12.30 dr Piotr Paweł Wierzbicki (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie), Zniszczenia staropolskiego powiatu sądeckiego przez wojska Rzeczypospolitej w okresie wojen polsko-tureckich (1683-1699) i wojny północnej (1700-1709 na podstawie materiałów źródłowych.
12.50 mgr Grzegorz Wrona (Uniwersytet Rzeszowski), Rokosz sandomierski w ocenie polskiej historiografii XIX i XXw
13.10 mgr Tomasz Andrzej Nowak (Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, PTH O/Radomsko),
13.11 Powstanie styczniowe na łamach „Gazety Radomskowskiej' (1920-1939).
13.30 mgr Mateusz Olejnik, (Tarnowski Oddział PTH), Problematyka wojskowa na łamach Przewodnika Gimnastycznego „Sokół”
13.50-14.00 Podsumowanie obrad
14.00 Przerwa na obiad

15.30-18.00 III Sesja Plenarna - Wielka Wojna
Moderator: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

15.30 mgr Ewa Baryła (Uniwersytet Rzeszowski), Twierdza Przemyśl w świetle wspomnień. Spojrzenie osób wojskowych i cywilnych na problemy związane z I wojną światową.
15.50 mgr Wacław Szczepanik (Tarnowski Oddział PTH, UJ), Galicjanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918). Przykład tarnowskiego 57. pułku piechoty.
16.10 mgr Janusz Kozioł (Tarnowski Oddział PTH, Muzeum w Tarnowie), Czarny rynek, spekulacja i gorące napoje. Analiza taryf maksymalnych produktów pierwszej potrzeby oraz prób wprowadzenia prohibicji podczas rosyjskiej okupacji Tarnowa (listopad 1914 – maj 1915).
16.30 Ireneusz Piszczek (PTH O/Limanowa), Wojsko a ludność cywilna w latach Wielkiej Wojny na Limanowszczyźnie.
16.50 dr Marcin Borys (Tarnowski Oddział PTH ), Zaangażowanie wychodźstwa polskiego w Ameryce w czasie I wojny światowej. Sytuacja na przykładzie polskich parafii w Chicago.
17.10 dr Przemysław Wywiał (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie), Powstanie i działalność Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie (31 X – 27 XI 1918).
17.30-18.00 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad.
20.00 Spotkanie integracyjne prelegentów i zaproszonych gości (sala wystawowa Bursy Gimnazjalnej, Nadwodnia 5).


10 listopada 2012 r. (sobota)10.00-11.50 IV Sesja Plenarna – 20-lecie międzywojenne i II wojna światowa
Moderator: dr Paweł Juśko

10.00 mgr Beata Żurawska (Uniwersytet Rzeszowski), Udział oficerów w życiu społeczno - kulturalnym I
II Rzeczypospolitej na przykładzie Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego.
10.20 mgr Maciej Małozięć (Tarnowski Oddziału PTH, KUL), Dwie tradycje jednego pułku. 5. Pułk Strzelców
Konnych w pamięci mieszkańców Tarnowa i Dębicy.
10.40 mgr Anton Hruboň (Univerzity Mateja v Banskej Bystrici), Hlinkova garda na území severného Slovenska
v rokoch 1938-1945.
11.00 mgr Mateusz Dudek (Uniwersytet Rzeszowski), 2. kompania 2. Batalionu Pancernego podczas
działań wojennych w czerwcu 1940 r.
11.20 mgr Grzegorz Olszewski, mgr inż. Jan M. Ruchała (PTH O/Nowy Sącz), Żołnierze 2. Dywizji Strzelców Pieszych, związani z Sądecczyzną i Podhalem.
11.40-11.50 Podsumowanie obrad.
11.50 Przerwa kawowa.12.00-13.15 V sesja plenarna – Badania terenowe cz.1
Moderator: dr Piotr Sadowski

12.00 dr Paweł Juśko (Tarnowski Oddział PTH), Przez tysiąclecia rozbrzmiewać będzie pieśń o wierności i potędze…
Cmentarze Wielkiej Wojny jako dziedzictwo historyczne powiatu tarnowskiego.
12.20 mgr Marek Stoszek (Myślenickie Towarzystwo Historyczne), Miejsca pamięci związane z I Wojną Światową
na terenie powiatu myślenickiego. Pamięć- zapomnienie.
12.40 mgr Robert Kowalski (PTH O/Nowy Targ), Działania lotnicze nad Zaolziem jesienią 1938 r. w świetle
najnowszych badań terenowych.
13.00 mgr Andrzej Gładysz (KUL, Lublin), Mieszkańcy województwa krakowskiego na dworze Zygmunta I Starego - aspekty militarne.
13.20 Przerwa obiadowa14.30-16.30 V sesja plenarna - Badania terenowe cz.2
Moderator: mgr Marek Stoszek

14.30 mgr Rafał Podsiadło (Kraków), Wyniki badań terenowych na dawnej linii fortyfikacji niemieckich OKH
Stellung A2. Fakty, wspomnienia, fortyfikacje
14.50 mgr Joanna Potaczek (Uniwersytet Rzeszowski), Krajobraz kulturowy Bieszczadów, wyznaczony miejscami
pamięci walk polsko-ukraińskich w latach 1944-1947.
15.10 mgr Paweł Terebka (PTH O/Nowy Sącz), Niewypały i niewybuchy efekt działań wojennych jako zagrożenia
czasu pokoju oraz badań terenowych i inwentaryzacyjnych.
15.30 dr Piotr Sadowski (PPWSZ, PTH O/ Nowy Targ), Szlak Czarnej Brygady – koncepcja szlaku turystyki militarnej
w Małopolsce.
15.50 dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska, PTH O/Nowy Targ), Badania terenowe w historii wojskowości a turystyka kulturowa. Od poszukiwań do ekspozycji kameralnej i krajobrazowej.
16.10-16.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.


11 listopada 2012 r. (niedziela)

12.00 Prezentacja wystaw czasowych:
12.00 Szlak bojowy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 3 Dywizji Strzelców Karpackich w relacjach
oraz obiektywie Limanowian – opr. PTH O/Limanowa
12.30 Garnizon Tarnów w II Rzeczpospolitej – opr. Tarnowski Oddział PTH)

13.00 Przegląd filmów dokumentalnych:
13.00 Pierwszy Virtuti, reż. Leszek Wiśniewski
13.30 Kleeberg odszedł Kleeberczycy zostali, reż. Mirosław Gronowski, scenariusz Adam Sikorski
14.00 Wojtek, niedźwiedź, który poszedł na wojnę, reż. Williama Hood i Adama Lavis
14.30 Burza w Okręgu Krakowskim, reż. Dariusz Walusiak


 


 

4.9
Oceń (8 głosów)

 

 

Historycy wojskowości w Nowym Targu - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł