Historia Polski i Historia Świata


historia Polski, to jedna z najstarszych i najbardziej pasjonujących dyscyplin wiedzy. Mówiąc krótko, zajmuje się ona badaniem przeszłości. Słowo historia wywodzi się od greckiego określenia „istoria”, oznaczającego badanie, dochodzenie do wiedzy. Ten naród sprowadził nawet historię do rangi sztuki. Większość badaczy podejmujących próby sklasyfikowania historii wśród nauk, jednoznacznie podkreśla jej historiograficzne znaczenie i kładzie nacisk na jej rolę opisywania minionych czasów.

Historia odcisnęła istotne piętno w epoce średniowiecza, kiedy to stała się kluczowym elementem kultury chrześcijańskiej praktykującej zapisywanie dziejów przez księży czy mnichów. To właśnie wówczas narodziły się roczniki, a sławę zdobyli historycy, choćby tacy jak Gall Anonim. Wraz z końcem epoki średniowiecza i nastaniem humanizmu, historia przybrała bardziej wymiar społeczny, niż religijny i od tego momentu zaczęła odgrywać coraz poważniejszą rolę w rozwoju nauk humanistycznych.

W miarę dalszego rozwoju następował stopniowy podział historii na epoki historyczne oraz historie poszczególnych kontynentów. Pojawiły się również nauki pomocnicze, m.in. takie jak: archeologia, chronologia, heraldyka, numizmatyka i wiele innych.

 

 


 

0
Oceń (0 głosów)

 

 

Historia Polski i Historia Świata - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł