Hajnówka: Poświęcenie pomnika żołnierzy poległych w 1920r.

/ 11 zdjęć


W dniu Wojska Polskiego 15 sierpnia 2014r. w Hajnówce przy ul. Łagodnej ( os. Międzytory) . Odbyła się uroczystość poświęcenia Pomnika-Krzyża ku czci Żołnierzy Wojska Polskiego , którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. Poświęcania dokonał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji, harcerze, duchowni katoliccy i prawosławni, mieszkańcy miasta i gości

Zebranych gości przywitał hajnowski proboszcz Józef Poskrobko, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do prac przy budowie Pomnika-Krzyża. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po obu stronach krzyża stanęła warta, którą podczas uroczystości pełnili żołnierze 18 Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku i harcerze z Bielska Podlaskiego.

Odegrano Hymn Narodowy. W mszy polowej przewodniczył Ks Bp. Tadeusz Pikus , który dokonał uroczystego poświęcenia Pomnika-Krzyża. Wspominał poległych żołnierzy mówiąc “… oddali swe doczesne życie w obronie życia innych ludzi ich godności i wolności ojczyzny…”
Po mszy nastąpiła uroczystość patriotyczna. Kolejno głos zabrali poseł PIS Krzysztof Jurgiel oraz Burmistrz Miasta Hajnówka. Obaj mówcy mówili o następstwach i konsekwencjach wojny.

Następnym punktem uroczystości było oddanie Hołdu poległym żołnierzom i złożenie kwiatów i wieńców:

- Poseł na Sejm RP. Krzysztof Jurgiel
- Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak
-Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk i Przewodnoczący Rady Powiatu Mikołaj Michaluk
-Wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz i Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka Wiesłąw Komarewski
-Prezes Spółdzielni Biel-Mlek Tadeusz Romańczuk

-Delegacja Służb Mundurowych Policji i Straży Granicznej :

mł. insp. Adam Mojsa Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce
mjr. Krzysztof Milewski Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży
mjr. Wiktor Grygoruk Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

-Delegacja Jednostki Wojskowej 4226 – Skład Hajnówka
-Delegacja Akcji Katolickiej z Hajnowskich Parafii : Lech Michalak, Janina Kozłowska, Aldona Olejncka
-Delegacja Związku Sybiraków
- Delegacja Związku i Emerytów, Rencistów i Inwalidów
-Delegacja Fabryki Mebli Forte S.A. Oddział w Hajnówce
-Delegacja Gryf-Skand spółka z.o.o. w Hajnówce Dyr.Mickiewicz , Józef Mazur
-Przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Hajnówce
-Harcerze z Hufca ZHP z Bielska Podlaskiego
-Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZS. nr. 1 w Hajnówce
- Przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Hajnówce
-Delegacja w imieniu posła Roberta Tyszkiewicza i Zarządu Powiatowego Platformy ObywatelskiejW 2007r. powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika, który to wspólnie z ks. Józefem Poskrobko podjął decyzję postawieniu pomnika(krzyż)Hajnówka – Mogiła – 1920

Uroczystość zakończyła się piknikiem i koncertem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Krzysztofa Romaniuka i występem hajnowskich mażoretek, pod kierunkiem Marii Gierasimiuk.

Dariusz Domowicz

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

Hajnówka: Poświęcenie pomnika żołnierzy poległych w 1920r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł