Działania rozpoznawcze, pokonywanie przeszkody wodnej, 1 AWP

/ 1 komentarzy / 18 zdjęć


Gdy oddział rozpoznawczy, podczas wykonywania zadania, napotka na przeszkodę wodną, Może ją sforsować przy pomocy improwizowanych środków przeprawowych.

Podczas pokonywania rzek piechota, artyleria, wojska pancerne i zmechanizowane powinny samodzielnie:
-przeprowadzić rozpoznanie przepraw;
-urządzić punkty przeprawy

Rozpoznanie przeprawy:
a. Rozpoznać odcinek rzeki na kierunku działania własnych wojsk, ustalić dogodne miejsce do przeprawy;
b. Ustalić podejścia do przeprawy i miejsca skrytego rozmieszczenia środków przeprawowych i pododdziałów oczekujących na przeprawę;
c. Ustalić ilość i jakość miejscowych materiałów podręcznych;
d. Ustalić jakie prace należy wykonać w miejscach przepraw.

Przy rozpoznaniu i ustaleniu miejsc przepraw należy szczególną uwagę zwrócić na:
a. Określenie szerokości rzeki;
b. Określenie głębokości rzeki;
c. Określenie szybkości prądu rzeki w m na sek;
d. Określenie stromości brzegów rzeki;
e. Określenie gruntu dna rzeki (piasek, żwir, bagno);
f. Określenie ilości brodów, wysp, mielizn;
g. Określenie ilości zapór wodnych na rzece.
Ponadto w czasie rozpoznania sporządza się szkic-meldunek, na którym powinien być naszkicowany przylegający teren i legenda z danymi rozpoznania rzeki.

Przeprawa wpław
Piechota może, gdy zaistnieje taka potrzeba (w warunkach bojowych), przeprawić się wpław przez nieszerokie rzeki o słabym prądzie wykorzystując rozmaite materiały podręczne.
Umiejętność radzenia sobie w każdym terenie w czasie wykonywania zadania bojowego, czyli umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód, jest zwiadowcy niezbędna. Przeszkoda wodna, rzeka czy kanał, napotkane w warunkach bojowych, nie są i nie mogą być przeszkodą, która uniemożliwiałaby wykonanie zadania bojowego.
Żołnierze-zwiadowcy, którzy umieją się przeprawiać na podręcznych środkach etatowych lub wpław, nie czekając na przybycie środków etatowych, w dużej mierze decydują o wynikach poszczególnych walk.
Na przeprawę wpław, bez wykorzystania materiałów i środków podręcznych, zezwala się tylko dobrze pływającym i wytrzymałym zwiadowcom.

Dla ułatwienia przeprawy wpław, przez rzekę przeciąga się linę. Końce liny mocno przymocowuje się na brzegach i dla utrzymania liny na wodzie przywiązuje się do niej pływaki z klocków w odległości 6-7 m jeden od drugiego. Podczas przeprawy żołnierze trzymając się liny płyną w odległości 8-10 m jeden od drugiego.
Przeprawy wpław mogą się odbywać na desce 2,5-3 m długiej, na dwóch belkach złączonych, na pływakach z płachty namiotowej.

Maskowanie przeprawy

W miarę możliwości środki przeprawowe przed forsowaniem przeszkody wodnej powinny być ześrodkowane w pobliżu miejsca przeprawy w ukryciach naturalnych (wąwozy, krzaki, zagajniki) i bardzo skrupulatnie maskowane. Przeprawa powinna odbyć się (w celach maskowniczych) w nocy, podczas mgły, deszczu, śniegu itp. W warunkach dobrej widoczności przeprawy maskuje się zasłonami dymnymi.

Opracowano na podstawie instrukcji polskich i radzieckich.
Andrzej Skoliki SRH AA7

 


 

4.5
Oceń (13 głosów)

 

 

Działania rozpoznawcze, pokonywanie przeszkody wodnej, 1 AWP - opinie i komentarze

Stary KojotStary Kojot
0
Ciekawa fotka przygotowań do przeprawy przez Odrę 1945 (2017-09-05 18:51)

skomentuj ten artykuł