Bzura 1939 w Sochaczewie i Łomiankach - Komunikat nr 1 [ZMIANY!]

/ 1 komentarzy / 10 zdjęć


UWAGA! - Zmiany i uzupełnienia
I Komunikat Organizacyjny
Uroczystości
77 Rocznicy Bitwy nad Bzurą 1939 r.
Sochaczew, Łomianki 2016
 17-18.09.2016 r.
 1.    LOKALIZACJE
SOCHACZEW 17.09:
1.    Baza rekonstruktorów- Gimnazjum nr.1, ul. Hanki Sawickiej.
2.    Sztab rekonstrukcji –Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pl. Kościuszki 12.
3.    Apel Pamięci Poległych na cmentarzu wojennym żołnierzy WP – ulica 600 -lecia.
4.    Uroczystości nadania sztandaru 38 dzOP- pl Kościuszki.
5.    Muzeum Polowe- Park F.Chopina, róg ulic Traugutta i Warszawskiej (rejon pl. Kościuszki).
6.    Widowisko historyczne „Obronić Miasto!”- rejon ruin zamku, ul. Podzamcze (wjazd od ul.Traugutta).
ŁOMIANKI 18.09 :
1.    Baza rekonstruktorów- Sala Gimnastyczna ICDS, ul. Staszica 2
2.    Apel Pamięci Poległych na cmentarzu wojennym żołnierzy WP w Kiełpinie, Kiełpin.
3.    Widowisko historyczne i baza konna Ośrodek Klub Wiejski „Wilczeniec”,  ul. Kościelna Droga 10
 II.    ZGŁOSZENIA
1.     Zgłoszenie tylko od grup biorących udział w obydwu uroczystościach i widowiskach (Sochaczew-Łomianki), w nieprzekraczalnym terminie do 5 września proszę o dostarczenie przez grupy listy osobowej wraz z numerami PESEL na adres [email protected]
(Lista powinna obejmować: nr telefonu koordynatora, ilość osób w GRH, imię nazwisko oraz numer pesel, prognozowana ilość pojazdów cywilnych).
2.    UWAGA! Proszę o ograniczenie „fotografów grupy” do jednej osoby wraz z podaniem jej danych w zgłoszeniu.
3.    Nie zapewniamy noclegów dla osób nie będących uczestnikami uroczystości i widowiska.
4.    Akredytacje foto Sochaczew: Z uwagi na ograniczenia terenowe i warunki bezpieczeństwa obecnie nie przewidujemy strefy ogólnodostępnej dla fotoreporterów - rekonstruktorów
5.    Akredytacje foto Łomianki: szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie.


 III.    ZAKWATEROWANIE,MIEJSCA POSTOJOWE I WYŻYWIENIE     (SOCHACZEW 16-17.09)
1.    Zakwaterowanie w terminie z 16-18.09 w Gimnazjum nr.1, ul. Hanki Sawickiej, 96-500 Sochaczew.
Przypominamy, że w szkołach panują  warunki polowe (należy zabrać śpiwory i karimaty), w szkole dostępne są prysznice i sanitariaty, w godzinach wydawania śniadań i kolacji wrzątek oraz herbata. Woda mineralna dostępna na polu bitwy.

2.    Rejestracja uczestników 16.09 od godziny 18.00 do 17.09 do godziny 9.00.
3.    Wyżywienie na podstawie list zgłoszonych (16.09-kolacja,17.09- śniadanie, obiad ,kolacja).
4.    Nocleg na sali gimnastycznej (własne materace i śpiwory)
5.    Niestrzeżone miejsca postojowe dla samochodów cywilnych na terenie gimnazjum i w jego rejonie
6.    Niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów historycznych na terenie gimnazjum i w jego rejonie
7.    W dniu bitwy 17.09 niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów historycznych na terenie pola bitwy (podzamcze- wjazd od ulicy Traugutta)
8.    Niestrzeżone miejsca postojowe dla lawet oraz pojazdów cywilnych – przed Urzędem Miasta Sochaczew,ul.1 maja, oraz parking przy Urzędzie Skarbowym ul. Grabskiego.
9.    Rejon wyczekiwania lawet przed załadunkiem po bitwie 17.09 – podany zostanie oddzielnie

IV.    ZAKWATEROWANIE,MIEJSCA POSTOJOWE I WYŻYWIENIE (ŁOMIANKI 18.09)
1.    Zakwaterowanie dla grup konnych w terminie z 17.09 na 18.09 w Ośrodku Klub Wiejski „Wilczeniec”,  ul. Kościelna Droga 10
2.    Niestrzeżone miejsca postojowe dla samochodów cywilnych na terenie ICDS, ul. Staszica 2
3.    Niestrzeżone miejsca postojowe dla lawet pojazdów historycznych na terenie ICDS, ul. Staszica 2
4.    Wyżywienie na podstawie list zgłoszonych (18.09- śniadanie, obiad) w Ośrodku Klub Wiejski „Wilczeniec”,  ul. Kościelna Droga 10

 V.    PROGRAM
Sochaczew 16 września 2016 (piątek)
18.00 – przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w Gimnazjum nr.1
19.00-20.00- kolacja
20.00 – odprawa koordynatorów
Sochaczew 17 września 2017 (sobota)
8.30 – zakończenie rejestracji
9.00 – 10.00 śniadanie
10.30 – 11.30- odprawa plutonu honorowego (ćwiczenia zgrywające, ujednolicenie wyglądu)
10.30 –11.00 transfer pojazdów historycznych na pole bitwy
11.00 –14.00- ustawienie muzeum polowego
12.00 -12.30 -przemarsz rekonstruktorów na pole bitwy
12.30 – 13.00-obiad dla plutonu honorowego
13.00 –13.30 odprawa na polu bitwy, próba chodzona
13.00 –wyjazd plutonu honorowego na cmentarz w
13.30 – 14.30 – obiad dla rekonstruktorów  (park Chopina, teren polowego muzeum)
14.00 – rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu w Trojanowie (pluton honorowy)
15.00 –15.30 próba widowiska
16.00 – rozpoczęcie uroczystości wręczenia sztandaru na placu Kościuszki dla 38. Sdzap OP (pluton honorowy)
16.00- udostępnienie dla zwiedzających muzeum polowego
17.00 – pobór broni
18.00 – zamknięcie muzeum polowego
18.30 – gotowość do inscenizacji
19.00 – rozpoczęcie inscenizacji „Obronić Miasto”
Po inscenizacji pojazdy historycznych przerzut do Łomianek (szczegóły w osobny komunikacie)
21.00  –22.00- kolacja w gimnazjum
 Łomianki 18 września 2016 (niedziela)
9.00-10.00- śniadanie dla grup konnych i technicznych nocujących w Łomiankach 17/18.09
10.00-10.30- odprawa dowódców grup i koordynatorów w ŁOMIANKACH na polu bitwy.
10.30-11.00- pobieranie broni ( w pierwszej kolejności pododdziały reprezentacyjne)
11.00- Wymarsz pododdziałów reprezentacyjnych na uroczystości na cmentarzu WP w Kiełpinie
12.00-13.30- uroczystości na cmentarzu WP w Kiełpinie
13.30-14.30- Obiad (pole bitwy w Ośrodku Wilczeniec)
14.30-15.00- Pokazy militarne przed widowiskiem
15.00-16.00- Główna bitwa
VI.    WYMOGI MUNDUROWE
1. Pluton Honorowy (czyste umundurowanie)
- hełm wz. 31
- kurtka sukienna wz. 19 wersja polowa (dopuszczalne po ewentualnych uzgodnieniach kurtki wz. 36 z wersja polowa).
- spodnie wz. 19 z długimi owijaczami (Uwaga przy spodniach wz. 37 obowiązują także długie owijacze)
- trzewiki czarne, czyste, podkute
- pas szeregowego
- para brązowych ładownic systemu mausera
- bagnet z żabką
- tornister ze zrolowanym kocem (kolor khaki)
- kb. wz. 98 z możliwością nasadzenia bagnetu
- sekcja 7. PU wystepuję w umundurowaniu jak kawaleria w polu.
Uwaga! Pluton honorowy składa się z dowódcy, pocztu sztandarowego oraz 4 lub 5 czwórek
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu i działaniach plutonu honorowego jako szer i pdf liniowi musza bezwzględnie spełniać powyższe wytyczne oraz posiadać podstawowe umiejętności z zakresu musztry i sprawiania szyków.
2. Rekonstrukcja – piechota strona polska
- hełm wz. 31w czasie inscenizacji (poza rogatywka ew. furażerka)
- preferowany mundur polowy sukienne wz. 36 lub wz. 19
- pas +ładownice+ bagnet z żabką +łopatka
- preferowana torba na maskę pgaz wz. 32 w drodze  wyjątku puszka RSC
- chlebak wz. 33
- trzewiki piechoty, formacje techniczne i artyleria saperki
- przez lewe ramie zrolowany płaszcz ew. koc z menażką, do plutonowego włącznie (nie używamy tornistrów ani plecaków)
- sanitariusze, łączność, artylerzyści pal i ppanc, żandarmeria wg. zestawów należnych
Członkinie PWK zgodnie z przepisami z 1935 roku
Umundurowanie ćwiczebne
- beret granatowy z odznak małą PWK
- kurtka nowego wzoru, bluza wzoru przejściowego z odpowiednimi odznakami
- pas skórzany jednobolcowy
- spodnie grantowe
- trzewiki lub półbuciki
- torby sanitarne, torby lub puszki RSC, plecaki itp.
- płaszcz PWK ew. płaszcz cywilny
3. Rekonstrukcja – kawaleria strona polska
 Szczegóły poda koordynator zainteresowanym grupom  
4. Rekonstrukcja- strona niemiecka
-furażerka feldgrau z żyłką w kolorze formacji, do bitwy hełm z tarczkami Wehrmachtu,
-hełm bez pokrowca maskującego, dopuszcza się założenie na hełm paska od chlebaka
-kurtka sukienna feldgrau z ciemnozielonym kołnierzem i naramiennikami, naramienniki i lica z wypustką w kolorze formacji
-spodnie sukienne steingrau -buty saperki czarne
-koszula WH i/lub biała podkoszulka z długim rękawem
Oporządzenie:
-puszka od maski p-gaz
-pas z klamrą WH
-bagnet
-łopatka piechoty (dotyczy także podoficerów)
-chlebak
-menażka
-manierka
-celta
-latarka (dla chętnych)
Opcjonalnie:
Podoficerowie i obsługa broni zespołowej
-broń krótka
-raportówki
-lornetki
Zasady troczenia oporządzenia:
Na pasie:
z przodu-ładownice, broń krótka, raportówka
z lewej strony-łopatka piechoty i bagnet
z tyłu, z prawej strony-chlebak, na chlebaku manierka i menażka, nad chlebakiem zrolowana celta
Puszka od maski z tyłu, na pasku od puszki, na piersi-peleryna przeciwchemiczna, nie są dopuszczone szelki i A-ramki, bez wyjątku!
Wyposażenie specjalistyczne, saperskie, medyczne wg. profilu grupy.
Ludność cywilna
- ubiór podróżnych (uchodźcy z Wielkopolski i Pomorza)
- pakunki, walizki, torby, tobołki itp.
Koordynator zgłoszeń i pola inscenizacji: Mikołaj Klorek
Koordynator oficjalnych obchodów: Jakub Wojewoda
Koordynator pojazdów: Jacek Haber
Koordynator grup konnych: Marek Babulewicz
Stoiska handlowe na Sochaczew: Rafał Gołębiowski [email protected] (ilość ograniczona)

Dodatkowe informacje będą podane osobno
W razie pytań proszę o kontakt [email protected]
Sztab Organizacyjny- Grupa Realizacyjna BZURA
Paweł Rozdżestwieński
Jacek Haber
Jakub Wojewoda
Marek Babulewicz
Mikołaj Klorek
 

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

Bzura 1939 w Sochaczewie i Łomiankach - Komunikat nr 1 [ZMIANY!] - opinie i komentarze

rakietarakieta
0
Czekamy, a kto będzie? (2016-08-27 11:22)

skomentuj ten artykuł