Błękitna Armia gen. Józefa Hallera we Francji


Armia Polska we Francji powstała 4 czerwca 1917 roku. W tym roku obchodziliśmy więc setną rocznicę jej powstania. W październiku 1918 roku dowództwo nad armią objął generał Józef Haller. Armia – w liczbie siedemdziesięciu tysięcy żołnierzy - powróciła do Polski w 1919 roku. Od błękitnego koloru mundurów została nazwana Armią Błękitną. Po powrocie do kraju weszła w skład Wojska Polskiego, które właśnie odradzało się po odzyskaniu niepodległości.

Postać generała Hallera

Józef Haller urodził się w 1873 roku. Zmarł w Londynie w roku 1960. Był generałem broni Wojsk Polskich, Naczelnym Dowódcą wszystkich Wojsk Polskich, komendantem Legionów sformowanych przez Józefa Piłsudskiego. W drugim rządzie utworzonym przez Władysława Sikorskiego był ministrem bez teki. Był także harcmistrze i przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego, kawalerem Orderu Orła Białego i Virtuti Militari, działaczem politycznym i społecznym.

Błękitna Armia

Starania o utworzenie polskiej armii zostały podjęte przez środowisko polskiej emigracji we Francji z chwilą wybuchu I wojny światowej. Udział polskich jednostek wojskowych w działaniach wojennych miał zwrócić uwagę sił międzynarodowych na konieczność zajęcia się sprawą niepodległości naszego kraju po zawarciu pokoju. Polskie środowiska niepodległościowe wkładały bardzo wiele wysiłku w celu utworzenia Polskiej Armii we Francji. Aż do 1917 roku napotykali jednak przeszkody. Stany Zjednoczone zachowały neutralną postawę, zaś Francja bardzo mocno liczyła się z opinią Rosji. Do zmiany sytuacji doszło dopiero po wybuchu w Rosji rewolucji lutowej. Powołana do życia Misję Wojskową Francusko-Polską, której zadaniem było czuwanie nad organizowaniem armii. Dekret o powołaniu Polskiej Armii we Francji został wydany przez prezydenta Francji Raymonda Poincaré 4 czerwca 1917 roku. Zwierzchnictwo polityczne nad armią sprawował Komitet Narodowy Polski Romana Dmowskiego. Armia posiadała własny sztandar, ale jako strukturalna część armii francuskiej miała podlegać dowództwu francuskiemu. Francuski rząd odpowiadał za jej uzbrojenie i wyposażenie. Stanowisko pierwszego dowódcy pełnił generał Archinard. Akcję werbunkową prowadzono przede wszystkim w środowisku emigracji francuskiej, brazylijskiej i amerykańskiej oraz wśród polskich jeńców z armii niemieckiej i austriackiej. W ostatnich dniach czerwca armia składała się już z dziewięciu tysięcy żołnierzy. W chwili przerzutu do Polski liczyła siedemdziesiąt tysięcy żołnierzy.

Działania bojowe

Błękitna Armia pod dowództwem generała Józefa Hallera wróciła do Polski w czerwcu 1919 roku. Przerzucanie wojsk trwało dwa miesiące. Armia odegrała bardzo ważną rolę w wojnie polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Hallerczycy brali udział między innymi w potyczkach z konną armią dowodzoną przez Siemiona Budionnego. Została rozformowana 1 września 1919 roku. Żołnierze zostali wcieleni w struktury odradzającego się Wojska Polskiego.

W chwili przybycia do Polski Błękitna Armia była doskonale wyposażona, a jej żołnierze świetnie wyszkoleni.Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez surgepolonia.pl, pierwszą na świecie markę odzieży patriotycznej łączącą tematykę patriotyczną z najnowszymi trendami designu.

/Tekst sponsorowany/

 


 

0
Oceń (0 głosów)