Bitwa pod Komarowem 2010 i wspomnienia z 2009 roku

/ 1 komentarzy / 146 zdjęć


Program 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem 27 -29.08.2010 r.

piątek, 14 maja 2010 06:41 | Wpisany przez Tomasz Dudek - Dowódca Komarowskiej Potrzeby
Program 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem 27 -29.08.2010 r.

Program rocznicy bitwy pod Komarowem :


26.08.2010 - czwartek

Punkt zborny stanica - Krzywystok Kolonia
17.00 - 22.00 przyjazd uczestników formacji konnych
- rozładunek i odprowadzenie koni do miejsca ich postoju,

oporządzenie i karmienie koni

zakwaterowanie uczestników,

kolacja.27.08.2010 – piątek

7.00 - pobudka

7.30 - karmienie koni

8.00 - śniadanie

9.45 - siodłanie koni

9.45 - odprawa dowódców oddziałów : informacje na temat działań, losowanie kolejności wymarszu.

10.00 - zbiórka pododdziałów na wzniesieniu przy stanicy w Krzywymstoku

poszczególne formacje zgodnie z kolejnością losowania:

przegląd weterynaryjny koni

przegląd mundurowy oddziału

przekazanie pisemnych rozkazów i map z naniesionym terenem i kierunkiem działań

wymarsz w kolejności losowania.

wymarsz pierwszego oddziału 10.30

wymarsz ostatniego oddziału 11.30

Ogólny opis działań : czas ok. 6,0 hKażdy oddział dostanie do wykonania precyzyjnie określone zadanie. Podstawowym zakresem będzie opanowanie konkretnego celu (ok. 15 km) oraz powrót na wzgórze 255 o ściśle określonej godzinie. W czasie drogi - marszu zostaną ulokowane punkty pośrednie-kontrolne wraz z rozjemcami. Sprawdzony zostanie tam szyk, stan koni, ułanów oraz oporządzenie danego oddziału. W trakcie wykonywania zadania będzie również kontakt bezpośredni z nieprzyjacielem. Rozkazy określą procedury związane z kontaktem ze stroną przeciwną. Główny nacisk zostanie położony na współdziałanie jednostek w czasie manewrów. Dużą rolę odegra łączność poprzez gońców oraz rozpoznanie. Po dotarciu na miejsce (pole bitwy) każdy z dowódców zda meldunek wraz ze sprawozdaniem z wykonanego zadania. Kolejnym etapem będzie rywalizacja w umiejętności władania szablą i lancą oraz strzelanie z broni pneumatycznej z koniem przez wyznaczonych z każdej formacji ułanów. Formacja, która wykonana zadanie najlepiej zostanie nagrodzona buńczukiem przechodnim „Manewrów Kawalerii - Komarów 2010”.Równocześnie z działaniami oddziałów sztab manewrów zostanie przeniesiony z Krzywystoku i ulokowany na wzgórzu 255. Jako najwyższy punkt w terenie będzie stanowił miejsce obserwacji działań poszczególnych jednostek. Dla chętnych są przewidziane manewry nocne dodatkowo punktowane.

18.30 - powrót do stanicy, odprowadzenie i oporządzenie koni
19.00 – biesiada – czas wolny28.08.2010 – sobota

Dla uczestników I Biegu Gońca

6.00 - pobudka

7.00 - rozpoczęcie „I Bieg Gońca ”. Główną nagrodą będzie 10.000 zł w postaci cegiełki na budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Zwycięzca zostanie uhonorowany jako darczyńca Tabliczką Honorową na Pomniku z podaniem jego imienia i nazwiska jako „Zwycięzca I miejsca w Biegu Gońca 2010”

Bieg Gońca będzie odgrywał się na dystansie ok. 20 km. W czasie trasy uczestnik będzie poddany próbom sprawnościowym z zakresie podanym w regulaminie Biegu.

Dla pozostałych :

7.00 - pobudka

7.30 - karmienie koni

8.00 - śniadanie

9.45 - siodłanie koni

9.45 - odprawa dowódców oddziałów : informacje na temat działań, losowanie kolejności wymarszu.

10.00 - zbiórka pododdziałów na wzniesieniu przy stanicy w Krzywystoku

10.30 – wymarsz na próbę przed inscenizacją

11.30 – rozpoczęcie próby na oznaczonym terenie

16.00 - wymarsz oddziałów na capstrzyk do Komarowa

17.00 - capstrzyk na placu pod kościołem,
- meldunek,
- złożenie hołdu poległym przy mogile zbiorowej na cmentarzu,
- salwa honorowa,
- odegranie sygnału Wojska Polskiego z udziałem trębacza

- złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy na grobie poległych ułanów w 1920 roku.

18.00 - powrót do stanicy, odprowadzenie i oporządzenie koni
19.00 - biesiada ułańska przy ognisku ( impreza plenerowa )

20.00 - prelekcja - pogadanka na temat kawalerii roku 1920

23.00 - cisza nocna

Uwagi do Manewrów Pod Komarowem:

Manewry mają wyłącznie wymiar polowy w związku z tym obowiązuje umundurowanie (letnie), oporządzenie i uzbrojenie polowe.

Najmniejszy oddział biorący udział w manewrach to sekcja (istnieje możliwość łączenia grup tak by powstała min. sekcja) Od zbiórki wszystkie działania będą punktowane zarówno pod względem jakości jak i czasu ich wykonania. Na wymarsz należy zabezpieczyć się w manierki z wodą oraz pozostawić miejsce w sakwach na wyżywienie. Każda formacja winna wytypować gońców z dobrą orientacją w terenie oraz odpowiednim koniem. Prowadzący winien być wyposażony w kompas, mapnik, notatnik oraz linijkę (krzywomierz) celem opisania odległości przemarszu..Każdy oddział winien być wyposażony w środki medyczne i łączności.29.08.2010 - niedziela:


6.30 - pobudka,
7.00 - karmienie i czyszczenie koni,
8.00 - polowa Msza Święta ( ok. 30 min.)

9.15 - śniadanie w miejscu zakwaterowania,
10.00 - odprawa dowódców oddziałów, formacje – przygotowanie oddziałów

11.00 - siodłanie koni
11.30 - zbiórka oddziałów i przegląd mundurowy,
12.00 - wyjazd konno na miejsce bitwy,
13.00 - przyjazd na miejsce uroczystości,
- sformowanie szyku i przejazd konny,
- przekazanie meldunku wszystkich formacji dowódcy zgrupowania .
- przekazanie meldunku o stanie gotowości KO do udziału w uroczystości,
- indywidualne prezentacje formacji,

- przekazanie nagrody za „Manewry Kawalerii – Komarów 2010”,

- pasowanie ułanów Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich,

13.45 – widowisko plenerowe - inscenizacja bitwy z uwzględnieniem efektów,
pirotechnicznych z zakończeniem wspólną szarżą kawalerii ( wg opracowanego scenariusza )
15.30 - zakończenie uroczystości i powrót do miejsca kwaterunku,

16.00 - poczęstunek i zakończenie 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem.
Uwagi do inscenizacji 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem

Inscenizacja ma wymiar polowy więc umundurowanie oraz troczenie rzędów należy dostosować możliwie najbliżej do realizmu pola walki z roku 1920,

Ułani biorący udział w inscenizacji zostaną przydzieleni do określonych formacji biorących udział w bitwie

Wszystkie działania w ramach inscenizacji będą realizowane zgodnie ze scenariuszem opracowanym na podstawie wydarzeń z 1920 roku,

Infrmacje dotyczące działań na polu inscenizacji zostaną przekazane z wyprzedzeniem oraz zostaną przetrenowane w czasie sobotniej próby.Ważne uwagi :

Impreza ma charakter w pełni polowy. Warunki noclegowe jak i sanitarne są trudne. Wszystkie miejsca noclegowe będą rozmieszczone w promieniu 3 kilometrów od Sztabu Imprezy. Dla potrzeb uczestników zapewniamy namioty wojskowe oraz stodoły na wiosce. Należy zabezpieczyć we własnym zakresie śpiwory, koce oraz materace. Bezwzględnie należy być wyposażonym w manierki, menażki z niezbędnikiem. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie dla koni.

WAŻNE:

Zgłoszenia do udziału w Manewrach i Inscenizacji prosimy składać do dnia: 30.06.2010. Nie zgłoszenie do tego terminu może skutkować brakiem możliwości odpowiedniego zakwaterowania koni oraz brakiem środków na zwrot kosztów podróży.

Program ze względu na planowaną skalę oraz realizację zdjęć do filmu „Bitwa Warszawska 1920” może ulec niewielkim zmianom.Tomasz Dudek - Dowódca Komarowskiej Potrzeby

Komarów 10.01.2010 r.

Komarów 2009 , jedna z najlepiej przygotowanych i zrealizowanych rekonstrukcji historycznych w roku 2009.

Sierpniowe, sobotnie popołudnie – żar słońca, w powietrzu unosi się zapach ściernisk, owoców lata, siana i... końskiego obornika. Okolice Komarowa ( ziemia zamojska) dochodzi 16-ta, na polu kilkadziesiąt koni z ułanami, trochę piechoty w mundurach z roku 1920, w niedalekiej odległości zadaszenie, polowy ołtarz... próba do rekonstrukcji bitwy z roku 1920 pod Komarowem trwa... Znajome twarze migają co chwila, machamy sobie w powitalnych gestach na rozmowy przyjdzie czas ale jeszcze nie teraz... ale, ale od początku : „Bitwa pod Komarowem 31 sierpnia 1920 - największa bitwa konnicy po 1813 roku i ostatnia z wielkich bitew jazdy.

Po bitwie warszawskiej, pod Komarowem polska 1 Dywizja Jazdy pokonała 1 Armię Konną Budionnego idącą z odsieczą wojskom na północy. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich (łącznie 70 szwadronów).

Siły polskie liczyły ok. 2000 żołnierzy, a siły radzieckie liczyły ok. 17000 żołnierzy. Zagrożona okrążeniem pod Zamościem Armia Konna Budionnego chciała uciec z pułapki lecz drogę zastąpiła im 1 Dywizja Jazdy płk. Rómmla. Pierwsze starcie trwało kilka godzin była to szarża tysięcy ludzi i koni z obydwu walczących stron.O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8 Pułku Ułanów, która w galopie wbiła się w szeregi przeciwnika i zdobyła min. samochód Budionnego. Po gwałtownej walce sowieci rozpoczęli ucieczkę z pola bitwy.” (wikipedia)

Pstrykając zdjęcia z próby spotykam red. Adama Sikorskiego autora programu „ Było nie minęło” . Oczywiście trwa zażarta dyskusja o rekonstruktorach i wyposażeniu ;) Nadchodzi czas do przejazdu do Komarowa ma capstrzyk przy cmentarnych mogiłach uczestników tej największej w XX wieku bitwie ułanów. Wspaniała atmosfera, wspaniała organizacja, we mnie tkwi nadal zadra po oglądaniu i uczestnictwie w rekonstrukcji walki pod Krasnobrodem... Zwiedzam kościół parafialny( z zewnątrz ozdobiony wmurowanymi w ścianę pociskami artyleryjskimi) oprowadza mnie Pan kościelny snując miła i barwna opowieść.

Po capstrzyku – ułańskie ognisko !!!!! niestety dla mnie z 3 godzinna przerwą... ale straty nadrobione !
Niedzielny poranek wita wszystkich wspaniałą pogodą i wrażeniem, że sprzyja rekonstrukcji dobry los. Wrą przygotowania, odprawy, ostatnie ustalenia i zmiany wymuszone okolicznościami. Na polu stanie ponad 120 koni ! Impreza wspaniała, warta uwagi jeden dysonans dla wielu był zbyt jaskrawy – uroczystości oficjalne trwały ponad 5 godzin ! Jak można w takim skwarze na otwarty polu trzymać w starszym wieku ludzi, tych którzy maja za sobą wojnę, bitwy, kombatantów którzy byli przymuszeni do wysłuchiwania pe-or polityków . Widać było ich zmęczenie .

 


 

4.6
Oceń (19 głosów)

 

Lokalizacja

 

Bitwa pod Komarowem 2010 i wspomnienia z 2009 roku - opinie i komentarze

Grom85Grom85
0
"Komarów 2009 , jedna z najlepiej przygotowanych i zrealizowanych rekonstrukcji historycznych w roku 2009"?!!!Przykro mi ale mysle ze piszac to kolegE troszke ponioslo.Pomijajac to ze bylem,widzialem-ogladajac galerie zdjec czuje sie obrazony.Mysle ze nie mozna tego nazwac rekonstrukcja.Czesc wyposazenia tych Panow bo zgrzesze piszac ułanow zostanie wymyslona za lat 15 ,3,4 etc etc.Tu z miejsca apel- nie wiem co to za grupa PANOWIE ZMIENCIE HOBBY NIM ZNISZCZYCIE WLASNYM LENISTWEM TAK PIEKNE KARTY HISTORII POLESKIEGO OREZA!!! Kieruje te slowa nie jako uszczypliwy kolejny zazdrosnik- a milosnik histori i prawnuk jednego z ułanow ktorzy wlasnie tam w 1920 roku pod Wolicą Śniatycka przelewal krew za Ojczyzne. (2010-01-02 00:00)

skomentuj ten artykuł

Noclegi w pobliżu