Batalia Napoleońska - Będomin 2007


Okres wojen napoleońskich był szczególnie brzemienny w ważne dla naszej historii wydarzenia. Po zwycięstwie nad Prusami, jesienią 1806 roku, na ziemie polskie wkroczyła armia napoleońska, przynosząc jej mieszkańcom nadzieję na odbudowę niepodległego państwa. W listopadzie tego roku wydana została odezwa do Polaków wzywająca ich do powstania i zbrojnego odzyskania utraconej ojczyzny.

Jej autorami byli gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz autor pieśni legionów – obecnego hymnu narodowego, dziedzic Będomina – Józef Wybicki. Już z końcem 1806 i na początku 1807 roku świeżo sformowane jednostki polskie wraz z armią francuską wzięły udział w walce z oddziałami pruskimi i wojskiem rosyjskim na lewym brzegu Wisły a także oblegały i zdobyły Gdańsk. Wydarzenia te otworzyły jeden z najbardziej heroicznych i tragicznych epizodów w dziejach naszego kraju – okres Księstwa Warszawskiego.

Dla uświetnienia dwusetnej rocznicy tamtych wydarzeń Muzeum Narodowe w Gdańsku przygotowało rekonstrukcję historyczną serii bitew i potyczek stoczonych przez armie Napoleona podczas kampanii 1806/1807 roku na Pomorzu. Widowisko to pod nazwą BATALIA NAPOLEOŃSKA - BĘDOMIN 2007 odbyło się na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku w dniach 11 - 12 sierpnia 2007 roku.

BATALIA NAPOLEOŃSKA stanowiła doskonałe odwzorowanie wojennych realiów okresu napoleońskiego, fragment prawdziwej historii. Pamiętając, że tworzą ją nie tylko wielkie bitwy, ale również obozowa rzeczywistość, potyczki i starcia, patrole i rekonesanse. Formuła widowiska stworzyła autentyczną okazję podpatrzenia mechanizmów dawnej wojny – zastosowania ówczesnej taktyki, działania sztabu, funkcjonowania szpitala polowego oraz autentycznych reakcji walczących w niej ludzi. Będzie to tym ciekawsze, że żołnierze, jak na prawdziwej wojnie, nie wiedzieli co ich czeka. To czy zwyciężą zależy tylko od ich poświęcenia i sprawności dowódców. Zwiedzając obóz publiczność miała także sposobność poznania warunków codziennego, niełatwego życia żołnierzy, ze wszystkimi jego urokami i niebezpieczeństwami.

Więcej fotek na stronie:

www.poszukiwanieskarbow.com

 


 

0
Oceń (0 głosów)

 

 

Batalia Napoleońska - Będomin 2007 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł