Armia Karpaty 1939 - Ryszard Dalecki


Na rok 2009 przypadła 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Równo siedemdziesiąt lat temu Polacy, jako pierwsi stanęli na drodze faszystowskich Niemiec. I chociaż Wojsko Polskie II RP walczyło dzielnie, porzucone przez sojuszników, to po miesiącu wobec naporu trzech agresorów uległo… I chociaż nie było już wojska Odrodzonej Polski, Polacy nie złożyli broni…

W roku 2009, po 20 latach została ponownie wydana książka, którą chyba każdy – interesujący się Wojskiem Polskim II RP – czytał: Armia Karpaty w wojnie obronnej 1939 roku, autorstwa Ryszarda Daleckiego, wyd. LIBRA.

Poprzednie wydanie, pochodzące z roku 1989 – chociaż ukazało się po wydarzeniach okrągłego stołu – nadal skażone było ingerencją cenzury. Dodajmy, że była to ingerencja znaczna – autor nie mógł wówczas napisać o wypadkach po 17 września a związanych z agresja Związku Sowieckiego. Nie mógł też wówczas zamieścić informacji o tragicznym losie polskich oficerów, którzy trafili do sowieckiej niewoli.

Zatem w tym roku, staraniem rzeszowskiego wydawnictwa LIBRA, dostaliśmy bardzo dobrą monografię armii „Karpaty” poszerzoną o nowe fakty, informacje, teksty źródłowe i –tu rzecz godna podkreślenia – o nowe, niepublikowane fotografie.

Książkę uzupełniono pod względem merytorycznym, tzn. autor – zapoznawszy się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi m.in.:
- działalności polskiego wywiadu,
- walk KOP,
- organizacji i struktur polskiego szkolnictwa wojskowego,
- działań lotnictwa polskiego i niemieckiego
- przebiegu obrony Lwowa i walk na „przyczółku rumuńskim”.

Do rzeczy, które uzupełniono i rozszerzono zaliczyć należy także: sprawy związane z umundurowaniem, uzbrojeniem i wyposażeniem wojsk polskich, niemieckich i sowieckich, a także – rzecz wyjątkowa – wojsk słowackich.

Ryszard Dalecki uzupełnił publikację o informacje uzyskane dzięki materiałom źródłowym, pochodzącym z kwerend przeprowadzonych w 1990 roku w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie. Wykorzystał także informacje ustne i pisemne otrzymane po ukazaniu się ostatniego wydania książki od żyjących uczestników wojny 1939 roku.

Co dały te nowe relacje i dane z zespołów archiwalnych? Autor mógł dokładniej przedstawić niektóre dotąd niejasne może fakty, wydarzenia. W szczególności chodzi tutaj o działalność niemieckiej 4 DLek i pułku SS „Germania”, obrony Lwowa, a także wojsk sowieckich 6 i 12 armii.

Dodać należy, że wreszcie pełnego wyjaśnienia i dokumentacji doczekał się epizod udziału wojsk słowackich w wojnie 1939 roku – co ciekawe w mediach dopiero w tym roku pojawiły się liczne artykuły, „newsy” o trzecim agresorze – Słowacji właśnie. Może dziennikarze sięgnęli po książkę szacownego pana Ryszarda…

 


 

5
Oceń (1 głosów)

 

 

Armia Karpaty 1939 - Ryszard Dalecki - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł