9 listopada 2012 r. uroczystości w Komendzie Głównej Policji

/ 9 zdjęć


W dniu 9 listopada 2012 r. miała miejsce w Komendzie Głównej Policji uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Uroczystości uświetnili swoją obecnością dwaj generałowie Policji: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Dyrektor Centralnego Biura Śledczego nadinsp. Adam Maruszczak a także dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji.
Komendant Główny Policji odznaczył Medalem za Ofiarność i Odwagę policjanta z Przemyśla który własnoręcznie uratował tonących chłopców. Ponadto wręczone zostały Medale za długoletnią służbę oraz akty mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz na wyższe stopnie.
Podczas uroczystości zostało odznaczonych Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej sześciu członków Stowarzyszenia Historycznego „Na Posterunku”.
Istotnym punktem uroczystości było wręczenie Komendantowi Głównemu Policji Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Historycznego „Na Posterunku” przez Przewodniczącego Kapituły Odznaki dr Tomasza Safjańskiego oraz Zastępcę Przewodniczącego Kapituły – Przemysława Majewskiego. Odznaka Honorowa wręczona została jako wyraz uznania działań podjętych na rzecz utrwalania pamięci o polskich Policjantach i Żołnierzach walczących o niepodległość Rzeczypospolitej.

 


 

4.4
Oceń (8 głosów)

 

 

9 listopada 2012 r. uroczystości w Komendzie Głównej Policji - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł