77 mm armata polowa wz.1896

/ 8 zdjęć


77 mm armata polowa wz.1896 - powstanie

W roku 1896, armia niemiecka otrzymała na uzbrojenie armaty 7,7 cm Feld Kanone, które miały zastąpić wysłużone, ciężkie armaty 8,8 cm C73. Nowe armaty wyprodukowała firma Krupp. Postęp technologiczny, w postaci lepszego ładunku wybuchowego pozwalał na zmniejszenie kalibru amunicji do 7,7 cm i zapewniał bardzo dobre warunki balistyczne. Zmniejszenie kalibru pozwoliło także na zmniejszenie masy armaty, a przez to wzrosła także jej mobilność na polu walki i zmniejszyła się ogólna liczba żołnierzy obsługi.
Postęp technologiczny artylerii niemieckiej nie zdawał się na wiele. Kiedy już w roku 1897 Francuzi wprowadzili swoje świetne armaty 75 mm Schneider, armaty 7,7 cm FK 1896 stały się przestarzałe z dnia na dzień, ze względu na brak oporopowrotnika. Brak tego elementu powodował potrzebę wycelowania armaty po każdym oddanym strzale. Pozwalało to załodze na większą szybkostrzelność. W wyniku tych braków i konkurencji ze sprzętem francuskim, powstała modyfikacja armaty, oznaczona 7,7 cm FK96 n.A. Stary typ armaty oznaczono jako a.A.
Armata FK96 n.A. oceniana była jako równorzędny przeciwnik dla armaty francuskiej 75 mm Schneider, czy brytyjskiej armaty 18 funtowej. W początkowym okresie I wojny światowej, kiedy działania zbrojne miały wciąż charakter manewrowy armata FK96 n.A. charakteryzowała się dużą mobilnością. Kiedy wojna przeszła w fazę wojny pozycyjnej armaty okazały się mniej przydatne. Miały mały kąt ostrzału i niezbędna była wymiana lufy, aby zwiększyć donośność. W wyniku prowadzonych prac, armaty FK 96 n.A. zastąpione zostały armatami FK 16. Dopiero w ostatniej ofensywie niemieckiej w 1918 roku armaty FK 96 n.A. znów zostały użyte, ze względu na świetną manewrowość.

77 mm armata polowa wz.1896 w Polsce

Wojsko Polskie, w początkowych latach swojego istnienia zdobyło z różnych źródeł sprzęt artyleryjski dziesiątek wzorów i kalibrów. Wśród armat polowych znalazła się także niemiecka armata 7,7 cm FK 1896 n.A., która w Polsce otrzymała oznaczenie 77 mm armata polowa wz.1896. Armaty pochodziły ze składnic niemieckich znajdujących się na terenie Polski oraz w ramach sprzętu zdobytego na Pomorzu oraz przez Wojska Wielkopolskie. Armaty 77 mm wz.96, od połowy 1919 r., używał I i II pluton 1 baterii z 1 Dywizonu Artylerii Konnej.
Wiadomo iż w momencie zakończenia wojny polsko – bolszewickiej, według zestawień sporządzonych w 1920 roku, na stanie Wojska Polskiego znalazło się łącznie 64 sztuki armat wz. 16 oraz wz.96. Ilość armat była więc stosunkowo niewielka. Używały one także amunicji 77 mm, co wobec faktu przyjęcia za standardową amunicję 75 mm dyskwalifikowało te armaty z dłuższego używania przez WP.
Armaty 77 mm wz.96 używane były w pułkach artylerii lekkiej, konnej i pułkach piechoty pochodzących z rejonów Śląska, Pomorza i Wielkopolski. W latach 30 – tych XX wieku armaty te znajdowały się już w składnicach.
W październiku 1933r. , na terenie koszar 1 Dywizjonu Artylerii Konnej w Warszawie stanął pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Częścią pomnika była armata 77 mm wz.96 n.A.
Wiadomo iż w roku 1937 sprzedano 34 armaty wz.96 i wz.16 wraz z częściami zapasowymi i 39.828 pociskami za kwotę 2.679.120 zł. Transport oficjalnie wysłano do Urugwaju, a faktycznie trafił w ręce hiszpańskich republikanów.

77 mm armata polowa wz.1896 - Podstawowe dane

Kaliber: 77 mm
Długość lufy: 2080 mm
Masa luty: 335 kg
Kąt podniesienia: -12o do +15o
Rozmiar kół: 1360 mm
Masa podstawy: 635 kg
Masa w marszu: 1910 kg
Masa na stanowisku: 1020 kg
Masa pocisku: 6,85 kg
Donośność teoretyczna: 7,800 m
Donośność praktyczna: 5,000 m

Źródła

'Na krawędzi ryzyka: Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym' M.Deszczyński i W. Mazur
A.Konstankiewicz 'Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego 1914 - 39'
www.odkrywca.pl
www.landships.freeservers.com

 


 

5
Oceń (4 głosów)

 

 

77 mm armata polowa wz.1896 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł