21 Muromski Pułk Piechoty

/ 2 komentarzy / 4 zdjęć


Utworzony został dnia 6 sierpnia 1708 jako 3 Pułk Grenadierów. Do 13 listopada 1727 pułk wielokrotnie był przemianowywany od nazwisk kolejnych dowódców. Tego dnia zmienił nazwę na Muromski Pułk Piechoty. Święto pułkowe: 6 sierpnia (rocznica sformowania). Dyslokacja w 1914: Różan.

W styczniu 1833 do Muromskiego Pułku Piechoty włączono 19 Jegerski Pułk Strzelców.
6 grudnia 1831 pułk nagrodzono prawem noszenia na czapkach wstęgi nagrodowej 'Za udział w wojnie z Polską w 1831'. 6 sierpnia 1908 tj. w 200-lecie sformowania jednostki ustanowiono odznakę pamiątkową pułku 1708-1908.

25 marca 1864 jednostka otrzymała liczbę porządkową 21, która towarzyszyła jej do końca I wojny światowej.

Od początku istnienia pułk stacjonował kolejno w następujących miejscowościach: Smoleńsk, Zinkow 1836-1838, Pryłuki 1837-1839, Grodno 1840-1853, Częstochowa 1843, Rawa 1844, Warszawa 1848, Piotrków 1850-1851, Czeczelnyk 1856, Mohylew 1857-1859, Łęczyca 1860-1862, Płock 1863-1889, Ostrołęka 1890-1910 oraz Różan 1911-1914.

Cerkiew w Ostrołęce wybudowana dla stacjonującego w mieście 21. Muromskiego Pułku Piechoty. Pierwszą skromną drewnianą cerkiew pułk wybudował własnymi siłami około 1889 roku przy ulicy Łomżyńskiej, prowadzącej od miasta do dworca kolejowego. Z inicjatywy dowódcy pułku gen. Kossowa i protoreja Żdanowa przystąpiono w 1901 roku do budowy nowej cerkwi. Pułk wyasygnował z własnych środków kwotę 7 tys. rubli, a pozostałe brakujące 35 tys. uzyskał od skarbu państwa. Plac pod budowę nieodpłatnie przekazał magistrat miejski. Pracami budowlanymi kierował inż. ppłk Witman. Położenie kamienia węgielnego odbyło się 6 maja 1902 roku. Uroczystego wyświęcenia dokonano 7 października 1904 roku. Była to typowa wojskowa cerkiew. Kopuły nad ołtarzem i dzwonnicy pokryto blachą ocynkowaną. Drzwi i okna były żelazne. Ikonostas wykonano z drewna dębowego. Ikony umieszczone w ikonostasie napisał wojskowy szeregowiec Iwanow, który przed powołaniem do wojska prowadził pracownię malarską w Sierpuchowie w guberni moskiewskiej. Do cerkwi oprócz żołnierzy pułku należał batalion saperów oraz okoliczni mieszkańcy. W okresie międzywojennym cerkiew przebudowano na salę gimnastyczną.

Znany jest przebieg działań zbrojnych pułku.

• bitwa pod Gołowczyną (3 lipca 1708),
• szturm Twierdzy Perekop (20 maja 1736),
• oblężenie miasta Kozłowy (5 czerwca 1736),
• szturm Bachczysaraju (17 czerwca 1736),
• szturm Twierdzy Kostrzyn (4 sierpnia 1758),
• bitwa poz Zorndorf /ob. Sarbinowo/ (14 sierpnia 1758),
• wypad na Berlin (1760),
• bitwa pod Chotiną (29 sierpnia 1769),
• szturm umocnień nad rzeką Łarge (7 lipca 1770),
• bitwa pod Kaługą (21 lipca 1770),
• wojna włoska (1799),
• bitwa pod Pułtuskiem (14 grudnia 1806),
• bitwa pod Smoleńskiem (5 sierpnia 1812),
• bitwa pod Borodino (26 sierpnia 1812),
• bitwa pod Kulewczą (30 maja 1829),
• marsz na Węgry (1849),
• obrona Sewastopola (1854-1855


To ten pułk miał swój udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku na terenie Płocka. Tylko jedno zdanie znalazłem o powiązaniu Płocka z 21 Muromskim Pułkiem Piechoty dlatego ....

.... stawiam pytanie

Jaki udział miał w Powstaniu Styczniowym 1863 roku na terenie Płocka 21 Muromski Pułk Piechoty? .

 


 

5
Oceń (2 głosów)

 

 

21 Muromski Pułk Piechoty - opinie i komentarze

Damiano93Damiano93
0
Ciekawa, interesująca historia :) (2009-09-07 00:00)
nomad3nomad3
0
Można zerknąć do historii pułku Кушпетовский Н. О. Памятка Муромского полка к 200-летнему юбилею. 1708-1903 г. Варшава, 1908. (2016-02-08 00:00)

skomentuj ten artykuł