12 Pułku Ułanów Podolskich, rtm. ANTONI KROPIELNICKI-cz.I

/ 10 zdjęć


Pragnę dziś przedstawić sylwetkę wielkiego patrioty,wspaniałego żołnierza,którego służba podczas pokoju i wojenne losy związały się na trwałe z 12 Pułkiem Ułanów Podolskich...

Antoni Kropielnicki urodził się 3 maja 1904 koło Dukszt na Wileńszczyżnie. Osierocony w trzy miesiące po urodzeniu,zostaje wychowany przez siostrę matki,która Go jako małe dziecko zawiozła do Wilna i poleciła opiece Matki Boskiej Ostrobramskiej.Odtąd do ostatnich Swych dni odczuwał dobrodziejstwo tej opieki.
Po rewolucji w Rosji,przenosi się wraz z rodziną do Polski.W 1926 roku zdaje maturę w Liceum Krzemienieckim (w klasie o profilu matematyczno- przyrodniczym) i jeszcze w tym roku wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty,którą pomyślnie kończy (z lokatą 16 na 450) w roku 1927.

W latach 1927- 1929 jest słuchaczem Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.Kończy ją z lokatą szóstą (na 45) i wynikiem celującym i z dniem 15 sierpnia 1929 zostaje mianowany podporucznikiem i przydzielony do 12 Pułku Ułanów Podolskich,stacjonującego wówczas w Białokrynicy koło Krzemieńca.Od pierwszych dni służby młody ppor. Antoni Kropielnicki dał się poznać jako zdolny i zdyscyplinowany oficer.Wspaniały strzelec i doskonały jężdziec,to sprawiło, że wkrótce stał się ulubieńcem przełożonych.Dowodem tego były udzielane pochwały przez ówczesnych dowódców Kresowej Brygady Kawalerii (w skład której wchodził Jego pułk)kolejno gen. Andersa, potem gen.Przewłockiego. Sławy pułkowi dodały Jego sukcesy w zawodach 'Militari' (w 1930 i 1931 roku).

Dnia 1 stycznia 1932 zostaje awansowany do stopnia porucznika.

Jego sukcesy sportowe trwają nadal.W lipcu 1932 roku za zdobycie I miejsca dla 12 P.Uł . w zawodach eliminacyjnych 'Militari',otrzymuje pochwałę dowódcy brygady,we wrześniu tego roku zdobywa ze swoim szwadronem buńczuk przechodni Kresowej BK.
Warta wspomnienia jest historia Jego związku małżeńskiego który miał miejsce, listopadzie 1932 roku .W owym czasie bywały trudności natury materialnej,utrudniające zawarcie związków przez młodych oficerów.Przyszła żona,oprócz odpowiedniego wykształcenia,musiała posiadać zabezpieczenie gaży męża do stopnia rotmistrza.Od oficera natomiast wymagano pięcioletniego stażu oficerskiego.W obydwu tych punktach młody porucznik Antoni Kropielnicki miał kłopot.Wezwany do Brodów do dowódcy Kresowej BK,gen.Andersa,na zadane mu pytanie jak dawno się znają z przyszłą żoną,porucznik odpowiedział zdecydowanie:
-Od przedszkola z Humania,panie Generale !
Generał pomyślał chwilę i odpowiedział:
-Życzę Wam szczęśliwego pożycia małżeńskiego.
Ślub odbył się w Ostrej Bramie,przed obrazem Opiekunki Pana Młodego.Odtąd pani Wika,cieszyła sie szczerą sympatią nie tylko w środowisku pułkowym ale i wśród miejscowego społeczeństwa.
W latach 1937- 1938 por.Kropielnicki uczestniczy w kursie radiotelegraficznym w Zegrzu, który kończy z drugą lokatą z wynikiem celującym. Po powrocie do pułku,we wrześniu 1938,otrzymuje pochwałę od dowódcy Kresowej BK, gen.Przewłockiego, za organizację i działanie szwadronu kolarzy, z prawem noszenia buńczuka jako odznaki na mundur.

W dniu 19 marca 1939 roku zostaje awansowany do stopnia rotmistrza.

W maju tego burzliwego roku nowo upieczony rotmistrz Antoni Kropielnicki kończy z wyróżnieniem Kurs Dowódców Szwadronu w Grudziądzu.

W przededniu wojny otrzymuje dowództwo 'żądła ogniowego' pułku tj.szwadronu ciężkich karabinów maszynowych i plutonu przeciwpancernego.Jeszcze w dniu 1 sierpnia 1939 roku otrzymuje pochwałę dowódcy Kresowej BK za zdobycie dla 12 Pułku Ułanów Podolskich I miejsca w zawodach szwadronów CKM brygady. Po raz drugi otrzymuje odznakę 'Buńczuk'.

W przededniu wojny 12 Pułk Ułanów Podolskich wzmocnił Wołyńską Brygadę Kawalerii. Tak jak szkolił, prowadził rotmistrz Kropielnicki swoich chłopców ku przeznaczeniu, ku bliskiej, tragicznej przyszłości.Jego marzenie (zaszczepione jak u wielu Jemu podobnym w Grudziądzu) o udziale w chwalebnych szarżach, zastąpiła troska o los powierzonych mu ułanów. Zbliżał się 'dzień krwi i chwały', 1 września 1939 roku...

 


 

4.7
Oceń (15 głosów)

 

 

12 Pułku Ułanów Podolskich, rtm. ANTONI KROPIELNICKI-cz.I - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł