100. rocznica powstania 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich / 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii

/ 4 zdjęć


Rozkaz do formowania 3 pułku Strzelców Wielkopolskich dał 14 lutego 1919 roku, rozkazem dziennym nr 44 głównodowodzący Wojsk Wielkopolskich generał Józef Dowbór - Muśnicki. "... zawezwał do siebie pułkownika Barona Szyllinga Arnolda i polecił mu sformować 3 pułk strzelców Wielkopolskich wyznaczając równocześnie jako zawiązek pułku dwuch oficerów, dwuch aspirantów ofic, 41 szeregowców i 62 rekrutów z 1 pułku strzelców Wielkopolskich" (Ilustrowany Zarys Historji 57 P.P. Wlkp. (3 P. Strzelc. Wlkp.) dla szeregowych zebrał i opracował J. Podwapiński porucznik, Poznań 1927 - - źródło www.wbc.poznan.pl). Jako miejsce formowania wyznaczony został obóz wojskowy w Biedrusku.

Formowanie poszczególnych batalionów następowało etapami. I tak batalion I, pod dowództwem porucznika Barańskiego zaczęto formować od dnia 20 lutego 1919 roku. II batalion, którego dowódcą mianowany został porucznik Lewandowski tworzono od dnia 25 lutego roku 1919. Podporucznik Nowaczyński z dniem 21 marca 1919 roku został mianowany na dowódcę III batalionu trzeciego pułku strzelców wielkopolskich. Ostatecznie pułk został skompletowany do końca marca ww. roku poprzez utworzenie kompanii 4tej karabinów maszynowych, plutonu telegrafistów oraz pułkowej orkiestry.

Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii młodego pułku miało miejsce 29 maja 1919 roku, albowiem tego właśnie dnia nastąpiły uroczyste wręczenie chorągwi i złożenie przysięgi wojskowej. Porucznik Leon Karczewski w "Zarys historii wojennej 57-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej" tak opisał tamte chwile:
"Po przybyciu księdza arcybiskupa i Prymasa Polski, Dalbora kapelan pułku odprawił mszę świętą, po której ks. Prymas dokonał poświęcenia chorągwi. W imieniu miasta Poznania komitet pań podał poświęconą i pobłogosławioną chorągiew obecnym członkom Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, który przekazał ją generałowi Dowbór-Muśnickiemu. Podpułkownik Szyling odebrał chorągiew z rąk generała Muśnickiego klęcząc i po ucałowaniu jej oddał w ręce pocztu chorągwianego, który przy dźwiękach hymnu narodowego przemaszerował wzdłuż szeregów pułku, poczem stanął na jego prawem skrzydle.
Z zapartym oddechem przyglądały się szeregi swej chorągwi, ślubując w duchu, że słów wyrytych złotemi literami: „ŻYCIE, TRUD I MIENIE ZA PRAWO I WOLNOŚĆ OJCZYZNY” nigdy nie zapomną i zawsze będą przestrzegali.

Po tej uroczystości pułk złożył przysięgę wojskową na wierność Rzeczypospolitej.”

W dniu 12 maja 2017 roku, decyzją Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Batalion Logistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, ww. Batalion Logistyczny przejął tradycje 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii. Matką Chrzestną sztandaru została Jej Królewska Wysokość Księżniczka Rumunii, Strażniczka Korony Rumuńskiej Margareta Hohenzollern-Sigmaringen, reprezentowana podczas uroczystości w Poznaniu przez Jego Królewską Wysokość Księcia Radu Hohenzollern-Veringen. Ojcem Chrzestnym Sztandaru został natomiast Starosta Powiatu Nowotomyskiego Pan Ireneusz Kozecki.

 


 

5
Oceń (1 głosów)

 

 

100. rocznica powstania 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich / 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł