9 Pułk Ułanów Małopolskich

Pułk Ułanów Małopolskich
Odznaka Pułku
źródło wikipedia.org
9 Pułk Ułanów Małopolskich zorganizowany jako pułk strzelców konnych w listopadzie 1918 r. w Dębicy, w połowie 1918 otrzymał nazwę: 9 Pułk Ułanów. Kadra legionowa i z dawnej armii austriackiej.
9 Pułk Ułanów Małopolskich w swojej tradycji nawiązywał do pułku 9 ułanów Księstwa Warszawskiego, który wstawił się w 1813 roku w obronie Gdańska.
9 Pułk Ułanów Małopolskich stacjonował w Trembowli. (szwadron zapasowy w Stanisławowie)

W 1939 r. 9 Pułk Ułanów Małopolskich osłaniał Poznań od zachodu (3 IX). Na początku bitwy nad Bzurą prowadził walki w rejonie Uniejowa i Wartkowic, później w Grupie Kawalerii gen. Abrahama pod Ozorkowem (14 IX) i Grabiną (17 IX), wraz z nią przez Sieraków, Wólkę Węglową i Laski przebił się do Warszawy (19 IX). Walczył do kapitulacji stolicy.
Za kompanię 1939 r. w Polsce 9 Pułk Ułanów Małopolskich odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu VM.
Odtworzony w 1943 r. w PSZ na Zachodzie jako pułk rozpoznawczy 4 Dywizji Piechoty.
W walkach udziału nie brał.
Barwy pułku: proporczyk amarantowo-biały z wąskim paskiem biało-amarantowym pośrodku. Czapki rogatywki, otok amarantowy.
Święto pułkowe - 31 sierpnia (rocznica bitwy pod Komarowem w 1920 r.).
9 Pułk Ułanów Małopolskich