14 Pułk Ułanów Jazłowieckich

Pułk Ułanów Jazłowieckich
Odznaka Pułku
źródło wikipedia.org
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich powstał na Kubaniu w Rosji w 1918 r. z dywizjonu ułanów 4 Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego. Numerację i nazwę otrzymał w sierpniu 1919.
Za wojnę 1918-1920 r. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich odznaczony został, a jego sztandar udekorowany Srebrnym Krzyżem Orderu VM.
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich stacjonował we Lwowie.
W 1939 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich osłaniał Poznań od zachodu (3 IX). W bitwie nad Bzurą 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich uderzył na Uniejów i Wartkowice. Toczył walki pod Ozorkowem, a następnie Brochowem (14 IX). Szarzował pod Wólką Węglową (19 IX), przebił się do Warszawy. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich brał udział w obronie stolicy aż do kapitulacji.
Za wojnę 1939-1945 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich powtórnie odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu VM z prawem napisu na wstęgach państwowych sztandaru: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1939 roku w Polsce”
Odtworzono w konspiracji w ramach AK we Lwowie sześciosztndarowy pułk spieszony.
Współdziałał z Armią Radziecką przy wyzwoleniu miasta. Nadto na terenie Obwodu Miechowskiego AK odtworzony został szwadron konny pułku.
Odtworzony w PSZ na zachodzie w latach 1941-1944 w ramach 16 Brygady Pancernej I Korpusu Polskiego.
Barwy pułku: proporczyk żółty z wąskim białym paskiem pośrodku. Czapki rogatywki, otok żółty.
Święto pułkowe - 11 lipca (rocznica bitwy pod Jazłowcem w 1919 r.).
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich