10 Pułk Ułanów Litewskich

Pułk Ułanów Litewskich
Odznaka Pułku
źródło wikipedia.org
10 Pułk Ułanów Litewskich formowanie rozpoczęto w grudniu 1918 r. przy Dywizji Litewsko-Białoruskiej. 10 Pułk Ułanów Litewskich stacjonował w Białymstoku.
W 1939 r. 10 Pułk Ułanów Litewskich osłaniał granicę od strony Prus Wschodnich w rejonie Stawisk. 2/3 IX 10 Pułk Ułanów Litewskich brał udział w wypadzie na terytorium Niemiec w rejonie miejscowości Grossdorf (Bełcząc). Walczył w rejonie Ostrowi Mazowieckiej i Zambrowa, przebił się do Białowieży (20 IX), a następnie wszedł w skład SGO „Polesie” gen. Kleeberga, wyróżniając się w walkach 5 października.
10 Pułk Ułanów Litewskich skapitulował 6 października. W konspiracji odtworzony w czerwcu 1944 roku jako pułk spieszony na terenie Obwodów AK Białystok Miasto i Wołkowysk.
Barwy pułku: proporczyk amarantowo-biały z wąskim paskiem biało-granatowym pośrodku. Czapki rogatywki otok amarantowy.
Święto pułkowe - 8 maja (na pamiątkę dojścia pułku w walkach do Dniepru w 1920 r.)
10 Pułk Ułanów Litewskich