1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

1 Pułk Ułanów Krechowieckich
Odznaka Pułku
źródło wikipedia.org
1 Pułk Ułanów Krechowieckich ułani krechowieccy powstał w 1915 r., odtworzony w listopadzie 1918 r. z Pułku Ułanów Polskich. Walcząc po stronie rosyjskiej pod dowództwem płk. Bolesława Mościckiego wsławił się szarżą przeciw Niemca pod Krechowcami (24 VII 1917).

Za wojnę 1918-1920 r. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich odznaczony został, a jego sztandar udekorowany Srebrnym Krzyżem Orderu VM.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich stacjonował w Augustowie. (szwadron zapasowy w Białymstoku)

W 1939 r. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich zaciągnął czaty bojowe na granicy w rejonie Suwałk (do 4 IX), później walczył pod Śniadowem, stoczył zwycięski bój o Choromany-Witnice (9 IX), odniósł sukces pod Długoborzem (10 IX) i pod Dąbrową Wielką (11 IX), przebił się do Puszczy Białowieskiej
(20 IX). Brał udział w walkach pod Wolą Gułowską i Charlejowem.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich skapitulował 6 października.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich odtworzony w konspiracji jako pułk spieszony AK w powiecie Sokółka. W walkach jako całość udziału nie brał. Natomiast aktywnie działały oddziały partyzanckie wystawione przez pułk. Odtworzenie pułku w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR rozpoczęło się w listopadzie 1941 roku, gdzie dywizjony pułku zostały wcielone jako dywizjony kawalerii do 5 i 7 OP. Po ewakuacji do Persji, w PSZ na Środkowym Wschodzie w latach 1942- 1943 pułk wszedł w skład 2 Samodzielnej Brygady Pancernej. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich uczestniczył w kampanii włoskiej 1944- 1945 w składzie II Korpusu Polskiego.

Za kampanię 1944-1945 r. we Włoszech 1 Pułk Ułanów Krechowieckich powtórnie odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu VM z prawem napisu na wstęgach państwowych sztandaru: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1944-1945 r. we Włoszech”.

Barwy pułku: proporczyk amarantowo-biały. Czapki rogatywki, otok amarantowy.
1 Pułk Ułanów Krechowieckich

Święto pułkowe - 24 lipca (rocznica bitwy pod Krechowcami w 1917 roku.