1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza
Odznaka wzorowana na
przedwojennej Odznace KOP
źródło wikipedia.org
1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza został sformowany w maju 1939 r. w rejonie Zduńskiej Woli z 8 sztandarów KOP stacjonujących na wschodnich rubieżach Polski. 1 września 2 sztandary odeszły ze składu pułku do Grupy Osłonowej „Kępno”. Nowy 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza został zasilony kadrą oficerską przeważnie z 14, 17, 23,i 25 pułków ułańskich oraz 1i 7 pułku strzelców konnych.
1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza stacjonował w Wieluniu.
Wysunięty ku samej granicy Wieruszów-Ostrzeszów-Kępno w dniu 1 września toczył z oddziałami pancernymi nieprzyjaciela walki nad Wartą w rejonie Wielunia i Bolesławca nad Prosną. Przyłączył się do Kresowej Brygady Kawalerii i 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza prowadził uwieńczone powodzeniem natarcie nad Wartą pod Strońskiem, Piaskami i Beleniem (4-5 IX). 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza dotarł do Warszawy (9 IX), walczył na przedpolach stolicy w rejonie Otwocka i Góry Kalwarii (10-13 IX), potem cofa się do Garwolina. Następnie przez Stoczek, Łuków dociera do Zamościa. Wraz z resztkami Kresowej Brygady Kawalerii toczy walki w okolicy Suchowola-Krasnobród (23-24 IX). W dniu 28 IX pułk, wobec niemożności przebicia się na Węgry, został rozwiązany.
Barwy pułku: proporczyk granatowo-zielony, czapki okrągłe, otok granatowy, na denku wypustka zielona.
1Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza