POWSTANIE STYCZNIOWE REKONSTRUKCJE, Inscenizacja powstania styczniowego, powstanie styczniowe imprezy

udostępnij: 
POWSTANIE STYCZNIOWE REKONSTRUKCJE, Inscenizacja powstania styczniowego, powstanie styczniowe imprezyPOWSTANIE STYCZNIOWE REKONSTRUKCJE to strona poświęcona polskim bohaterom 1863. Rekonstruktorzy od lat odtwarzają Powstanie Styczniowe bitwy, jak choćby niedawno Bitwa pod Węgrowem. Dzięki uczestnictwu w powstanie styczniowe imprezy możemy poznać szczegóły dotyczące stroju i walki polskich powstańców, gotowych zginąć za uwolnienie swojego kraju spod panowania Imperium Rosyjskiego. Inscenizacja powstania styczniowego są szczególnym hołdem składanym do dziś styczniowym bohaterom.