ARMIA PRUSKA REKONSTRUKCJE, grh prusy, Pruski dryl

udostępnij: 
ARMIA PRUSKA REKONSTRUKCJE, grh prusy, Pruski drylStrona ARMIA PRUSKA REKONSTRUKCJE sugestywnie przybliża historię, znaczenie i wojenną taktykę pruskich wojsk. Piszemy o wszystkich wydarzeniach historycznych, w których brał udział pruski żołnierz - zobacz grh prusy, wojna prusko-austriacka, wojna francusko-pruska, Pruski dryl. Przede wszystkim jednak rekonstruktorzy odtwarzają każdy detal umundurowania, broni, a nawet obyczajów pruskiej armii, oraz samą walkę.